werkstress oorzaken, bedrijfstraining coach, slechte communicatie op de werkvloer, bedrijfstraining coach, werkzen, bedrijfstraining coachslechte communicatie op de werkvloer

Werkstress oorzaken

Werkstress oorzaken komen vaker voor in een onderneming dan door het management wordt gezien. Een ondernemer bedenkt voor elk probleem een oplossing. Een werkgever is oplossingsgericht. Een werknemer denkt hoe moet ik die berg werk wegwerken in een te korte tijd en dat is een van de werkstress oorzaken. Een onderneming of business start vanuit…

Werkstress oorzaken komen vaker voor in een onderneming dan door het management wordt gezien. Een ondernemer bedenkt voor elk probleem een oplossing. Een werkgever is oplossingsgericht. Een werknemer denkt hoe moet ik die berg werk wegwerken in een te korte tijd en dat is een van de werkstress oorzaken.

Een onderneming of business start vanuit een visie, verlangen of passie/hobby.

Deze energie motiveert en mobiliseert je. Je schrijft een businessplan, brengt je enthousiasme over op anderen: de bank, mogelijke investeerders, zakelijke partners, leveranciers, klanten en werknemers. Een opwindende fase in het ondernemerschap. Deze flow is aanstekelijk. De kick van het ondernemerschap.

Kort samengevat, in je hoofd ontstaat een idee, een plan. In je hart voel je de passie en het enthousiasme om te gaan ondernemen en je buik is je plek van creatie en verwezenlijking.

En dan komt er een moment waarop je onderneming stagneert of minder en geen winst (meer) maakt. De investeringen en kosten liggen hoger dan de opbrengsten. De eerste groeistuipen hebben zich aangediend. Een spannende tijd, vaak gepaard met onzekerheid en angsten. De uitdaging is in deze tijd(en) om verbonden te blijven met je creativiteit, je onderbuikgevoel en dat je als onderneming in beweging blijft.

Wat ook kan gebeuren is dat je onderneming prima groeit. Wat zich dan kan voordoen is dat de ontwikkeling en het meegroeien van de medewerkers op de werkvloer stagneert. Dit kan ook één van de werkstress oorzaken zijn. De leidinggevende overziet de groei niet goed en heeft het te druk om nog goed te managen in het bedrijf. Dan ontstaat er een luxeprobleem van te veel klanten, waardoor er minder tijd is voor leiderschap en een stuurloze werkvloer ontstaat.

Een veelal logisch gevolg is dat ondernemers terug naar hun hoofd gaan. De uitdrukking ‘het probleem het hoofd bieden’, is hier ook op gebaseerd. Of het een wijze uitdrukking is, is nog maar de vraag. Teveel in je hoofd zijn, geeft immers (pieker)stress. Uiteraard zijn er (tijdelijke) situaties waarbij het verstandig is je (nuchtere) verstand te gebruiken. Snel schakelen doe je nu eenmaal in je hoofd.

Bedenk ook dat wanneer gevoelige problemen zich aandienen, deze veelal ook vragen om een benadering met gevoel: een stukje meer menselijkheid. Dan is het wijs ook je hart mee te laten spreken. Wanneer hoofd en hart samenwerken, laat het geweten zich voelen en zal er meer gezond worden gehandeld.

Gaat het om fundamentele problemen dan vraagt dit veelal om een verandering in de basis van je ondernemerschap en daarvoor is moed nodig. In deze situaties is het dan ook van groot belang niet alleen naar je hoofd en je hart te luisteren, maar juist te luisteren naar je onderbuikgevoel. Ook wel intuïtie of innerlijk weten genoemd. Heb het vertrouwen dat de oplossing voor een probleem vaak dichtbij aanwezig is.

Bij elk probleem: adem in, voel en adem uit. Het antwoord zal zich aandienen.

Vergelijkbare berichten