Projecties en spiegels

projecties en spiegels, werkzen

Projecties en spiegels, zijn in de coaching veel gebruikte  woorden. Wat wordt hier nu mee bedoeld? Het is een proces van bewustwording van jouw binnenwereld. Dat wat er aan gedachten, gevoelens en gedrag in jou leeft, wordt jou getoond. Dit gebeurt doordat een persoon of de omgeving jou spiegelt van wat in jouw binnenwereld afspeelt. Ben jij bereid te ontvangen wat jou wordt gespiegeld? Daar is ook moed voor nodig om werkelijk te zien en te ontvangen. Het is niet altijd leuk wat jou (terug)gegeven wordt. Wat jij, veelal onbewust, projecteert op de buitenwereld, krijg je gespiegeld terug: ‘Zo binnen, zo buiten’.

Projecties en spiegels vanuit jouw wereldbeeld

Het mooie van deze spiegels is dat je je bewust wordt van jouw eigen (wereld)beeld en jouw projecties kunt bijstellen en sturen. We zijn wandelende zend- en ontvangstmasten. Wat je graag wilt zien en ontvangen, heb je eerst zelf te geven en uit te zenden. Onbewust zenden we vaak uit wat we juist niet willen. Het is dus zaak te ontdekken wat je graag wilt. En dat ontdek je door je op je eigen gevoel af te stemmen. Als je je licht, verheugd en dankbaar voelt bij het idee van wat je graag wilt manifesteren en ontvangen, dan is dat wat je werkelijk wilt. De triggerende spiegels en projecties die je op je pad naar dat gewenste doel tegenkomt, kun je als gidsen en signalen zien om niet werkende gedachten die de realisatie in de weg staan op te ruimen. Dit kunnen gedachten zijn als, ‘Ja, maar dat verdien ik niet echt’ of ‘Ik geloof niet echt dat het lukt’, ‘Zie je wel, de wereld is tegen me’. Je kent ze vast wel, de kritische en twijfelende stemmetjes in je hoofd. Als je ze opmerkt, glimlach er naar en geef je aandacht aan wat je wel wilt, zodat dat ook naar jou terug gespiegeld wordt.

‘Verander de wereld, begin bij jezelf.’

Ter inspiratie bijgaand verhaal:

‘Een hond rende een spiegelpaleis binnen. Alle wanden waren voorzien van spiegels. De hond zag ineens allemaal honden. Hij gromde en de honden gromden terug. Hij liet zijn tanden zien en alle honden lieten hun tanden zien. De hond werd woedend en alle honden werden woedend. De hond schrok hier zo van, bleef rennen en stortte uiteindelijk van uitputting in elkaar. Had hij maar 1 x met zijn staart gekwispeld, dan hadden al zijn spiegelbeelden hetzelfde vriendelijk gebaar teruggegeven.’

Luister jij wel

luister ij wel, werkzen

Luister jij wel? Luister je oprecht en nieuwsgierig naar de woorden van de ander?

“Met spreken, hoor je veelal wat je al weet.

Met luisteren, hoor je veelal wat nieuws.”

En toch spreken we als mens graag zelf in plaats van oprecht naar een ander te luisteren. En als we naar een ander luisteren, ratelt ons eigen hoofd er veelal doorheen om ons in te fluisteren dat we het verhaal al kennen door in te vullen of aannames te doen. Hierdoor gaan we veelal onbewust en onbedoeld uit de verbinding.

Door niet aanwezig en aandachtig te luisteren, haken we af waardoor de ander zich niet gehoord of serieus genomen voelt. Veelal zijn we te ongeduldig om actief naar de ander te blijven luisteren en vertrekken we naar onze eigen verhalen over dat wat we (voor een deel) horen. We dragen vaak onbedoeld oplossingen aan, geven goedbedoeld en ongevraagd advies of we vinden onze eigen verhaal interessanter of belangrijker om verteld te worden.

Zie hieronder een verhaal geïnspireerd op het gedicht van Leo Buscaglia over luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen om
mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken

Misschien is dat de reden waarom

Voor sommige mensen bidden werkt,

Omdat er niets wordt terugzegt en

Er geen adviezen worden gegeven,

Er wordt alleen maar geluisterd en erop vertrouwd

Dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren
.”

Wat vind jij daar nou van?

wat vind jij daar nou van

Heb je wel eens opgemerkt dat je niet niet kunt denken? En dat gedachten voor 70% negatief zijn? Veelal zijn het herhalingen van negatieve, niet helpende en oordelende gedachten over de buitenwereld. De buitenwereld bestaat uit anderen, gebeurtenissen en omstandigheden. Vele gedachten bemoeien zich ook nog eens met het verleden wat allemaal anders kunnen gaan, de vele ‘wat als…’ gedachten. Of gedachten over de toekomst: ‘als ik…dan….’.

Wat vind jij daar nou van?Deze gedachten dienen en voeden jou niet. Daarbij verbinden ze jou ook niet met de ander of jouw omgeving. Je scheidt jezelf, veelal onbewust en onbedoeld, van de ander en jouw omgeving. Het is een hele kunst om neutraal en compassievol waar te nemen in plaats van kritisch te kijken of te luisteren. Wanneer we van alles en iedereen wat vinden, geven we, veelal negatieve, energie aan alles en iedereen en zijn we met onze aandacht bij dat waar we wat van vinden, veelal over klagen en ontevreden zijn. Hier kun je ontzettend moe van worden en je afgescheiden en eenzaam voelen.

Dienende en voedende gedachten zijn in het NU en inspireren jou en geven jou energie. Deze gedachten maken geen verhalen van iets en vinden veelal niet iets van iets en al helemaal niet van een ander. In het nu vind je kracht, verbinding, rust en kun je helder met al je zintuigen waarnemen. In het nu ervaar je geen angst, verdriet, kommer en kwel. Deze gevoelens zijn veelal verbonden met gebeurtenissen uit het verleden of onzekerheden over de toekomst. Wat is het toch dat we zo met gedachten over van alles en iedereen bezig zijn, zodat we echte verbinding met alles en iedereen mislopen. Sterker, ook de verbinding met onszelf verliezen. En dan hebben we daar weer gedachten over en vinden we daar (weer) wat van.

Hoe zou het zijn om ons wat minder mee te laten nemen met al die gedachten die we hebben over de buitenwereld en onze bewustzijn en aandacht brengen naar waarnemingen van ons lichaam, zintuigen, hart en onderbuik? Daar ligt immers ook onze eigen wijsheid en waarheid. Hoe zou het zijn als we glimlachen naar al die bemoeiende, ergens wat van vindende gedachten en onszelf terugbrengen bij onszelf in het nu?

Verleden, toekomst en heden

verleden toekomst en heden

We staan op de vooravond van een nieuw jaar. Een nieuw begin. De jaarcyclus is zo weer rond. Een mooi moment om terug te blikken, vooruit te blikken en vooral naar binnen te blikken om te ontdekken wat je nu oogst en graag in het nieuwe jaar wenst te zaaien om weer te kunnen oogsten.

Een jaarcyclus gaat volgens de seizoenen in de natuur. In het westen hebben we het over de winter, de lente, de zomer en de herfst. Vier seizoenen dus. De winter staat voor bezinnen en zaaien, de lente voor groeien, de zomer voor bloeien en de herfst voor loslaten. Dan is de cyclus compleet en volgt de volgende.

Een belangrijk seizoen die veelal vergeten wordt, is de nazomer die staat voor oogsten en ontvangen. De vruchten plukken en jezelf er mee voeden. Daarna kan pas het echte loslaten beginnen. Net zoals een boom pas de blaadjes kan laten loslaten als het de voeding (lees voor ons: de lessen) tot zich heeft genomen.

Wat in het verleden ligt en voorbij is, zijn lessen en ervaringen waarvan je helder hebt welke je niet hebben gevoed en gediend en dus kunt kiezen om los te laten en welke je wel hebben gevoed en gediend en dus kunt kiezen mee te nemen naar de nieuwe cyclus van zaaien en ontvangen.

Door terug te blikken in het verleden, kun je je koers bepalen in de toekomst die je vervolgens in het nu kunt oogsten. Dat wat je oogst, is mede afhankelijk van dat wat je hebt gezaaid en dat wat je met open hart kunt ontvangen. Het gaat hierbij niet om ‘vangen’ maar echt ontvankelijk zijn in het ontvangen: het komt als het ware naar je toe. En dat is alleen mogelijk in het nu.

Kortom: oogsten is ontspannen kunnen ontvangen in het nu. Daarom heet het nu ook the present: het cadeau wat je kunt ontvangen als je present bent.

Wat wil jij graag oogsten?

Pas op de plaats

pas op de plaats werkzen

n deze gekke, drukke maatschappij blijven we veelal in de run- en doe modus. Wanneer je merkt dat je vast zit in gewoontes of in dezelfde cirkels blijft rennen, is het tijd voor een pas op de plaats en reflectie. Wanneer je ‘stil staat’ kun je voelen wat er in jou speelt.

In een run- en doe modus is het onmogelijk om te voelen, ga je vaak aan je eigen grenzen voorbij en creëer je onbewust onrust en stress. In het nu ben je in staat om te voelen. In het nu ervaar je vreugde en voldoening. Daarom is het zo belangrijk niet alleen op het einddoel te focussen en ook op de weg er naar toe.

Wanneer neem jij de tijd om een pas op de plaats te maken om jezelf eens de volgende vragen te stellen.

Waar loop ik uit de pas?
Wat past mij niet (meer)?
Waar ben ik uit balans?
Wat brengt mij uit het lood?
Wat brengt mij van het padje?
Wat of wie brengt mij van de wijs?
Wat brengt mij van de leg?
Waar pas ik me aan?
Wat trek ik me aan?
Wat is er onder mijn huid gekropen?
Hoe ontlaad ik me?
Waar en hoe laad ik mij op?

De antwoorden die je op deze vragen zult vinden, zijn veelal gerelateerd aan externe factoren. Deze externe factoren zijn er altijd en wanneer je niet in contact bent met je zelf, ga je zo mee met de dynamiek, sleur of roes van de dag. In hoeverre laat je je leven of leef je in de overlevingsstand?

Plezier komt van binnenuit en zolang je je voedt van buitenaf, is het vaak lastig te verteren, is het weinig voedzaam, vreet het energie en heb je snel weer honger naar iets van buitenaf. Voeding zoeken buiten jezelf duidt vaak dat je ergens ontevreden over bent. Je bent weg van je innerlijke vrede, weg van je gevoel en zijn en je zoekt met denken en doen vervulling buiten je. Je bent niet aanwezig in het nu en bij jezelf om contact te kunnen hebben met de vervulling in jezelf. Je bent zo vervuld met licht, liefde, kracht, verlangens, potentie en zo veel meer.

Neem vaker een pas op de plaats om naast het doen en denken ook te (durven) voelen en zijn. Jij weet wat jou dient en voedt en het enige wat je hoeft te doen is letterlijk en figuurlijk stil te staan bij en met jezelf.

 

Ken je plek

ken je plek,WerkZen

Ken je plek, je plaats je rol die je speelt. Weet jij je plek? Vaak onbewust gaan we van onze plek of vinden het te spannend om onze eigen plek in te nemen.

Zodra je je met een ander bemoeit of bezighoudt, heb je je plek al verlaten. Kleine kinderen tonen hierin vaak het goede voorbeeld. Uitdrukkingen als ‘bemoei je met jezelf’ en ‘eigen schuld, dikke bult’ duiden al dat je verantwoordelijk bent voor je eigen handelen en leven.

Wanneer de kinderen wat groter zijn, nemen ze in onveilige of ongelukkige situaties vaak een andere plek in. Veelal vanuit een loyaliteitsconflict naar een ongelukkige of zieke ouder of broer/zus(je). Dit kan soms doorslaan in een omgekeerde ouder-kind relatie dat zelfs in het werkveld tot uiting komt in een verstoorde werknemer-werkgever relatie. Dit vraagt veel energie. Wanneer je je eigen plek inneemt en je eigen verantwoordelijk neemt en draagt, ben je energieker. Het motto ‘leef en laat leven’ is hierop van toepassing.

Tip: als je moe bent, vraag je dan eens af of je van je plek bent gegaan. Ben je met de ander bezig in plaats van met jezelf? Dit is al het geval als je ‘ja’ zegt tegen de ander terwijl het een ‘nee’ is voor jezelf. Blijf jezelf trouw. Je doet iets tegen je zin. Tegen je eigen natuur en zijn. Dat kost energie.

Een test om te doen om te checken en weten wanneer je op je plek bent, is een lijstje maken van dingen die ‘zuigen’ en dingen die ‘oppeppen’. De zuigers duiden dat je weg bent bij jezelf waardoor jij veelal bij de ander over grenzen gaat of jij een ander over jouw grenzen laat gaan. De oppeppers duiden dat je bij jezelf bent, weet wat je wilt en doet waar je blij van wordt.

Een zuiger duidt vaak ook op dat je veel in je hoofd bent en een oppepper duidt dat je meer in je lijf bent (hart en buik). Wanneer je veel in je hoofd bent, staat er veel op de rem of lopen dingen anders dan verwacht en kosten dingen je meer moeite. Soms blijf je zelfs aan een dood paard trekken. Met andere woorden: het stroomt niet omdat je niet op je plek bent. Wanneer je meer in je lijf bent, ben je letterlijk lekkerder in je vel en stromen de dingen meer waardoor je ook een staat van moeiteloosheid ervaart. Je bent op je plek en voelt je veelal als een vis in het water.

Als je niet op je plek bent, stoot je dingen en mensen af en als je wel op je plek bent, trek je mensen en dingen aan.

Het is dus fijn om je plek te weten en in te nemen. Dat vraagt ook om moed. Op je plek ben je immers zichtbaar In je kracht. En tja… doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Het kleine bewuste en het grote onbewuste

het kleine bewuste en grote onbewuste mind, WerkZen

Het kleine bewuste en de grote onbewuste mind. Weet je dat je 10% bewust bent van wat er is en dus 90% niet bewust bent van wat er is? Het gebied van het (nog) niet bewust weten. Dus eigenlijk weet je 90% niet.

10% is dat wat je waarneemt met je zintuigen in je hoofd en daar heb je dan weer gedachten over. Zo blijf je ‘hangen’ in je hoofd.

90% is dat wat je lichaam onbewust waarneemt en op reageert. Er is aangetoond dat je hart al sneller klopt voordat je je bewust bent dat je in gevaar bent. En zo heb je vast wel eens wat aan je water gevoeld. Deze signalen begrijpt je hoofd veelal niet of kan het niet verklaren.

Wat dé waarheid is, kun je dus eigenlijk niet weten. Het is al een zoek- en vind-tocht om je eigen waarheid te ontdekken. Jouw lichaam is zoveel meer wijzer dan je hoofd. Jouw eigen waarheid, innerlijk weten vind je IN jou. Veelal door te verstillen en te luisteren naar de signalen van je lichaam. Je lichaam communiceert de hele dag. Veelal zijn we zo druk bezig met het zoeken van de waarheid BUITEN onszelf en luisteren we naar de waarheid van anderen en de media, zodat we grotendeels leven en waarnemen met ons hoofd en dus ons lichaam niet horen.

Totdat je lichaam je ergens een halt toeroept. Als je dan nog niet luistert, is er grote kans dat je uit balans raakt en een gedwongen pas op de plaats moet nemen om willens en wetens te luisteren naar je lichaam. Je zwikt bijvoorbeeld je enkel, wordt ziek, depressief, raakt betrokken bij een ongeluk of krijgt te maken met een tegenslag in welke vorm dan ook. Hier is het spreekwoord van toepassing “Wie niet horen wil moet voelen” met andere woorden als je de adviezen van je lichaam niet hoort zal je lichaam het je op een andere manier duidelijk maken.

Gezond boos zijn

gezond boos zijn, werkzen

Gezond boos zijn, wat houdt dat in? Boos zijn is iets natuurlijks. Maar als je boos bent en je hebt dit geuit dan moet je het weer laten gaan. In de praktijk werkt het vaak anders. Wij worden boos, uiten dit wel of niet en blijven er vervolgens in hangen. Zonder dat je dit weet schaad je je lichaam. Het boos zijn op zich is niet erg, maar het niet uiten (opkroppen) en vervolgens niet loslaten, is waar je lichaam van gaat stressen. Regelmatig langdurige stress veroorzaakt een langdurige hormoondisbalans wat op den duur weer voor ziekte kan zorgen.

Hoe kun je gezond boos zijn

Wanneer je ergens boos over wordt, is het beste om dit te uiten. Daar heb je gradaties in en elk mens doet dit op zijn eigen manier. Uit jouw boosheid op een manier dat je jouw frustratie kunt laten wegvloeien. Natuurlijk is het niet de bedoeling om jouw frustratie weer door te geven aan iemand anders. Ook niet als die iemand in jouw ogen jou iets heeft aangedaan. Jouw boosheid is van jou en moet je op jouw manier verwerken en niet botvieren op een ander. 

Wanneer je op een heftige manier je boosheid wilt uiten, trek je dan terug zodat je kunt schreeuwen, slaan, huilen of wat anders wat bij jou past. Dit kan allemaal bijvoorbeeld in een kussen zonder dat je andere mensen daarmee hoeft te belasten. 

Waarom is het belangrijk om gezond boos te zijn

Gezond boos zijn is belangrijk om een gezond lichaam en mind te behouden. Wanneer we boos zijn, wordt er een chemische fabriek (onze hormonen) in werking gezet om deze boosheid te ondersteunen/uiten. Uit je jouw boosheid niet en krop je het op dan blijft deze chemische fabriek hormonen afgeven zolang jij niet zorgt dat je de boosheid los kunt laten. Wanneer je gevoel van boosheid zakt, zakt ook je stress level en zakt ook je hormoon afgifte. Allemaal redenen om ervoor te zorgen dat je boosheid laat opkomen, je boosheid uit en loslaat. Zo blijf je gezond.

Boosheid in leven houden

Een veel voorkomende valkuil is je boosheid zelf in leven houden door er aan te blijven denken of erover te blijven praten. Elke keer wanneer je dit doet, wordt het bijbehorende gevoel geactiveerd en komen de hormonen vrij in je lichaam. Deze hormoonafgifte is er eigenlijk alleen om jou te ondersteunen in de acties die je wilt/moet nemen tijdens de eerste keer dat je boos wordt tijdens een gebeurtenis. Wanneer dit is gebeurd, is het de bedoeling dat je het los laat, je gevaar/boosheid zakt en je hormonen stabiliseren zodat de dagelijkse gang van zaken weer kunnen worden opgepakt.

Natuurlijk zijn er uitzondering situaties waardoor de verwerking langer duurt bijvoorbeeld bij een ongeluk, overlijden etc. Maar tegenwoordig kom je meer boosheid tegen die in leven gehouden wordt door de herhaling van de gedachten en/of door er over te spreken dan boosheid/verdriet door ongeluk of overlijden

Cortisol je stresshormoon

cortisol je stresshormoon, WerkZen

Cortisol is ons stresshormoon die in werking komt als we in gevaar zijn. Zodra wij gevaar detecteren wordt wordt ons stresshormoon aan het lichaam vrijgegeven om snel te kunnen handelen. Zodra het gevaar geweken is zijn we met een paar minuten dit stresshormoon weer kwijt. In deze snelle tijd zijn wij er ons vaak niet van bewust dat wij in angst leven. Door continu in angst te leven, is ons cortisol je stresshormoon in je lichaam sky high en daarvoor is het niet bedoelt.

Een hoge cortisol level is er om ons een tijdelijke ondersteuning te geven. Wanneer je cortisol gehalte in je lichaam hoog is, worden er andere functies in je lichaam uitgezet. Je hebt namelijk al je energie, snelheid en denken nodig om in actie te komen. Wanneer je die actie hebt uitgevoerd, behoort je cortisol gehalte weer te zakken.

Cortisol je stresshormoon waarom zakt die niet?

Het is niet dat je cortisol gehalte niet wil zakken, maar het is dat wij het met onze handelingen en doen hooghouden. Door je werk te vol te plannen, daarna nog boodschappen te doen, kinderen te verzorgen en huishouden te doen en o ja we moeten ook nog sociaal zijn naar anderen. Dit alles zorgt ervoor dat je op brandt. Of dat nog niet erg genoeg is, zorgen we er allemaal zelf voor dat we veel stand by moeten zijn door de meldingen op onze telefoon, tablet en computer continu aan te hebben staan dat zodra er een melding binnenkomt je dit moet bekijken en erop moet reageren.

En als je dan eens een uurtje vrij voor jezelf hebt gepland, “Bam” dan zit je veelal op hete kolen. Je hebt het gevoel dat je nog van alles moet want dat heb je de afgelopen tijd non stop gedaan en je lichaam en geest zijn zo geprogrammeerd om te rennen dat het de ruststand niet meer kan vinden.

En nu?

Ja en nu? Het is een keuze om dit vol te blijven houden tot je er (uiteindelijk) letterlijk bij neervalt of NU in te grijpen.

Heel moeilijk is het niet om je cortisol gehalte (en daarmee je stress) laag te houden; het vraagt wel even om een andere Mindset. Hierbij een aantal tips:
1) Plan minder in je dag.
2) Zet je Social Media uit. Zet je meldingen van WhatsApp, mail en andere apps die je hebt aanstaan uit en plan gerichte momenten om daarop te kijken. Als er echt iets dringends is kunnen mensen je altijd bellen 😉
3) Plan elke dag meerdere tussendoortjes van 10 minuutjes om even te zitten met een kop thee, koffie of watertje en zorg dat je ademhaling zich ontspant.
4) Helemaal mooi is als je dagelijks een meditatie, een wandeling of een andere ontspanning die bij jou past kunt doen.

Let op wanneer je nu een excuus verzint waarom dit allemaal niet kan, je uitstelt en waarschijnlijk steeds vooruit blijft schuiven. Jij bent de enige die actie kan ondernemen zodat je niet omvalt of op een andere manier gedwongen stil komt te staan.

The Law of Attraction

the law of attraction

Hoe werkt dat? De wet van de aantrekkingskracht. Is dat op je matje zitten mediteren, yoga doen en affirmeren? Nee, The Law of Attraction beoefen je de gehele dag onbewust. Wil je iets in je leven veranderen, dan zul je jouw denken en doen moeten veranderen. De hele dag zend je uit, maar is wat je uitzendt ook wat je wilt ontvangen?

Hoe werkt the law of attraction

Vanaf het moment dat je wakker wordt tot het moment dat je in slaap valt, heb je gewild of ongewild gedachten en gebeurt er van alles om je heen. Het is een hele uitdaging om deze gedachten en gebeurtenissen in de juiste banen te leiden.
Omdat het heel menselijk is om op wat er in je hoofd omhoogkomt en wat er om je heen gebeurt een reactie te geven, ben je al snel meerdere keren per dag je mening ergens over aan het vormen. Om die mening in je hoofd te verwerken en neutraal over te blijven, is een hele uitdagen en velen van ons struikelen hierover. Het is zo gewoon om ongevraagd je mening te geven en deze naar buiten te ventileren (zeker op sociale media). Maar overdenk eens waarom jij je geroepen voelt om je ongevraagde mening de wereld in te gooien. Onderzoek eens bij jezelf wat je ermee wint of liever gezegd zie eens in wat je ermee verliest. Buiten dat je er een heleboel mensen pijn mee kunt doen, doe je zonder dat je het door hebt ook jezelf er pijn mee.

Heb je wel door wat je uitzend

Als je uitgaat van The Law of Attraction “Wat je uitzend krijg je terug”, is het wat je denkt en zegt dan ook echt wat je op je pad zou willen krijgen?
Algemeen bekend van The Law of Attraction is dat je positief moet denken en moet affirmeren en alles wat je wilt ontvangen moet uitzenden. Maar die 2x 10 minuten per dag affirmeren/mediteren/yoga etc staat niet in verhouding wanneer je de gehele dag je ongezouten ongevraagde mening de wereld ingooit. Je bent dan de rest van de dag drukker bezig met wat je niet wilt ontvangen dan met je wel wilt ontvangen.
Wil je je leven veranderen, begin dan met je ongevraagde wel of niet goedbedoelde mening voor je te houden en er neutraal naar te kijken. Het is al uitdagend genoeg je eigen gedachten in rustige banen te leiden om ook nog in te gaan op wat je leest en/of verteld wordt door anderen.

Ons advies, blijf bij jezelf dan heb je het al druk genoeg.

Wat je aandacht geeft groeit

wat je aandacht geeft groeit

Het is allang bekend dat wat je aandacht geeft, groeit. Weet je ook dat wat je bewust geen aandacht geeft ook groeit?

What you resist, persist.

Zo wordt er wel eens gezegd dat je niet aan een roze olifant moet denken en prompt: daar verschijnt de roze olifant in je gedachten. Over het algemeen weten we zo goed wat we niet willen. Door daaraan te denken, gaat je aandacht er dus juist heen. Je kunt het vergelijken met een drijvende strandbal die je daar niet wilt. Je duwt deze onder water en wanneer je deze loslaat, popt hij weer op. Je kunt dan beter je aandacht op iets richten wat je wel wilt.

Onze tip is dan ook als je weet wat je niet wilt, je ook weet wat je wel wilt. Dan kun je je aandacht verleggen naar dat wat je wel wilt, zodat dat wat je wel wilt, groeit en juist niet dat wat je niet wilt. Je aandacht kan immers maar op één plek tegelijk zijn.

De hamvraag is of je ook echt durft te kiezen voor dat wat je wilt. Een keuze maken, vraagt om een zekere vorm van moed. De beloning is dat het leven een stuk mooier wordt.

Wat wil jij laten groeien? Kies daarvoor en geef het aandacht!

De kracht van intentie: vanuit de pit, puur naar buiten.

de kracht van intentie

De kracht van intentie gebruiken we elke dag bewust of onbewust. Als je niet weet wat voor invloed het op je leven heeft kan je er niet voor kiezen om dit aan te passen. Wat is de kracht van intentie?

Al jaren werken wij met de power of the mind en the power of the heart: kort gezegd: met Quantum Physics. Het was 15 jaar geleden nog een hele prestatie om de wet van aantrekking uit leggen. Dankzij de komst van film en boek ‘The Secret’ kwam er meer helderheid. Nu jaren later hebben mensen als Joe Dispenza, Bruce Lipton en Lynne Mc Taggert deze magische wet wetenschappelijk getoetst en is het uit de zweverige hoek gekomen. Het is bekend dat de kracht van de mind, gekoppeld aan een visualisatie en een positief gevoel in het nu, een ontzettende manifestatiekracht heeft.

Wij geloven ten zeerste, sterker: zijn ervan overtuigd, dat als we de wereld mooier willen maken, willen helen en in balans willen brengen, we eerst mooiheid in onszelf dienen te zien, eerst onszelf dienen te helen en in balans te brengen. En dat kunnen we! Het begint met een bereidheid tot verandering. En verandering brengt veelal angst mee. De wereld kent momenteel een grote polarisatie. Hoe sneller er iets verandert, hoe gekkere sprongen mensen (kunnen) maken. En toch, als we de wereld willen veranderen, dienen we echt bij onszelf te starten.

Eind vorig jaar werden wij enthousiast van het boek ‘The power of 8’ van Lynne Mc Taggert. Heel kort samengevat komt het erop neer dat wanneer je vanuit altruïsme heling (onbaatzuchtigheid) zendt naar een ander, je ook jezelf heelt. En dat kan op elk gebied van je leven. Dat wat wij geloofden dat geven en ontvangen één en dezelfde energie is, is door Lynne wetenschappelijk onderzocht. Haar experimenten met honderden mensen, is zo heilzaam en succesvol geweest zodat wij sinds januari vanuit ons hart intenties 1 op 1 aan elkaar aan het sturen zijn. Beiden ervaren we meer rust, ontspanning, kalmte en plezier in ons (werk)leven. Het vraagt 1x per week 10 minuten ontspanning en focus en in vertrouwen weer (los)laten.

We zijn zo enthousiast dat we nu ook een eigen groep hebben op de Lynne McTaggert The Power of 8 Revolution community. Deze community en groepen richten zich op het helen van de aarde. Juist in deze periode van oorlog, grote intense transformatie, bankcrisissen, energiecrisis, polarisatie, milieuvervuiling, etc. Wij als mens kunnen bijdragen aan balans in de wereld. En nogmaals, dat begint bij balans brengen in je eigen lijf en leven.

Voel je ook een JA om bij te dragen aan een mooiere Jij en mooiere wereld? Stuur ons een mail en we sturen je een uitnodiging om deel te nemen aan de Pit&Puur Power of 8 groep.

Zijn

Wat is ‘zijn’ nu eigenlijk?
Vaak kennen we het woord zijn ook toe aan een gevoel, gedrag, rol, beroep, naam of locatie. Ik ben boos, ik ben druk, ik ben een echtgenoot, ik ben een chief financial controller, ik ben Piet en ik ben in de sportschool.

Als mens identificeren we onszelf niet meteen met iets wat we in essentie zijn.
Wie, wat of waar zijn we dan wel?

Wat betekent zijn

Zijn is een staat van volledig aanwezig zijn in het hier en nu. ‘Aan’-wezig zijn is topsport en dat terwijl we Human Beings zijn. 70% zijn we veelal niet in het hier en nu en juist afwezig, meegenomen door de gedachten in ons hoofd. Via een waarneming zijn we met onze gedachten in het verleden of juist in de toekomst. Ons hoofd vertelt bijna onophoudelijk wat het van iets of iemand vindt. Gedachten houden ons daarmee uit het hier en nu.

Een staat van “zijn” bereik je door je antennes naar binnen te trekken. Ons is (aan)geleerd om ons af te stemmen op de omgeving. Is het veilig? Vind hij of zij mij leuk? Ziet de ander dat ik het goed doe? Hoor ik erbij? Verbinding zoeken we daarmee doorgaans buiten onszelf. Wanneer we verbinding maken en vinden met onszelf, geeft dat ruimte en stemt de omgeving zich af op jou: op wie jij bent.

Hoe kom ik in het zijn

Verbinding met jezelf vind je door je met je adem te verbinden. Jouw adem ademt in het nu. Jouw adem kent geen verleden en toekomst. Hoe adem je nu op dit moment? Kun je dit waarnemen zonder deze te willen veranderen of er iets van te vinden? Gewoon “zijn” met hoe jouw lichaam ademt. Kun je daarbij waarnemen hoe je lichaam meedeint op de ademflow van jouw lichaam? Kun je 5 minuten aanwezig blijven bij je ademhaling of gaan je gedachten alweer aan de haal, verlies je je geduld en wil je in actie komen? Van Human Being de vluchtende beweging maken naar Human Doing? Van present zijn de beweging maken naar presteren?

Ontdek de vreugde van even niets hoeven of moeten doen. Gewoon zijn met je ademhaling om te ontdekken dat er in het hier en nu rust, ontspanning, inspiratie en vrede is. Onrust, spanning, stress en onvrede worden gecreëerd door gedachten over dat wat in en om jou heen gebeurt. Geef eens aandacht aan de weerstanden of oordelen die ontstaan doordat je niets doet of aan dat wat je juist gaat waarnemen en voelen en daar weer wat van vindt, omdat je in de ‘stop/stil’stand staat.

Kun je met een glimlach en compassie aanwezig zijn en blijven met wat er ook in en om je heen gebeurt?
Het vraagt wat oefening en geloof ons, het is het oefenen meer dan waard!

Wij dagen je uit en zijn nieuwsgierig hoe het je vergaat!

To be or not to be

Is een uitspraak van William Shakespeares Hamlet. Te zijn of niet te zijn wat er ook om je heen gebeurt. Je mag rouwen, boos, angstig en/of verdrietig zijn maar de kunsn om er niet in te blijven hangen en terug te komen in het “zijn”is de kunst.

Geven en ontvangen zijn in wezen een

geven_en_ontvangen_zijn_een_werkzen

Geven en ontvangen zijn in wezen één

Ken je het blije gevoel dat je ontvangt als iemand jouw geschenk in blijdschap ontvangt? En ook het blije gevoel als iemand jou oprecht iets geeft?

Dit blije gevoel is alleen mogelijk als jij of de ander oprecht iets geeft zonder de verwachting te hebben dat jij of de ander (eens) iets moet teruggeven. De voor-wat-hoort-wat mentaliteit.

Dit blije gevoel is ook alleen mogelijk als jij of de ander ook oprecht kan ontvangen. Geen ach-dat-had-niet-gehoeven mentaliteit.

Geven en ontvangen zijn in wezen één als een vorm van altruïsme aanwezig is.

Wij wensen je veel plezier in het geven én ontvangen!

Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke

ike ike ike en de rest kan stikke, WerkZen

Ikke, Ikke, Ikke en de rest kan stikke klinkt niet aardig maar wordt wel toegepast. In onze Westerse maatschappij worden we al snel klaargestoomd om voor eigen succes en gewin te strijden. Het begint veelal in de opvoeding. We worden beloond met voorwaarden.

Hoe werkte dat?

In mijn omgeving kregen kinderen geld van opa en oma als ze goede cijfers op school haalden. Presteren, presteren en nog eens presteren. Leren en werken voor je eigen succes. In de vrije tijd energie steken in competitiespelen en -sporten. In een teamsport is het een uitdaging namens het team te spelen. Het ego wil vaak de eer opstrijken. Het kick-gevoel hebben van winnen op de atletiekbaan of met een knikkerspel op het schoolplein en blij zijn als jij je team mag uitkiezen tijdens een gymnastiekles. Want stel je anders voor dat jij niet gekozen wordt door een ander. Liever iemand anders buitensluiten uit angst om zelf buiten gesloten te worden.

Onze opvoeding

In de Westerse samenleving is er nauwelijks sprake van samen-leven. Een idee van ‘ik en jij’ en ‘wij en zij’ wordt al generaties gevoed. We leven dus het Ikke, ikke, ikke en de rest mag stikke” metaliteit. In standen, rangen, geloven, steden, uiterlijk, kunnen en landen. Verschillen worden veelal veroordeeld. Buitensluiten en grappen maken over anderszijn, is ons niet vreemd.

Hoe zou het zijn om ons minder te vergelijken met anderen en gewoon te (gaan) leven en laten leven. Dat het leven niet gaat om winnen en verliezen.

Ter inspiratie hieronder een verhaal van een antropoloog in Afrika

Ik ben wat we zijn …

“Een antropoloog liet een spel zien aan de kinderen van een Afrikaanse stam …
Hij plaatste een mand met heerlijk fruit bij een boomstam en zei tegen hen: Het eerste kind dat bij de boom komt, krijgt de mand.
Toen hij het startsignaal gaf, was hij verrast dat ze samenliepen, elkaars hand vasthoudend tot ze bij de boom kwamen en de vruchten deelden!
Toen hij hen vroeg waarom ze dat deden terwijl jullie allemaal de mand voor je zelf konden krijgen!
Antwoordden ze met verbazing: “Ubuntu”.
‘Dat wil zeggen: hoe kan een van ons gelukkig zijn, terwijl de rest zich ellendig voelt?’
Ubuntu in hun beschaving betekent: (ik ben wat we zijn).”

Dank je wel 2022

Dank je 2022

Het einde van 2022 is in zicht. De dagen worden weer langer. De terugkeer van het licht wordt wereldwijd gevierd. Het donkerste donker is geweest. We mogen ons weer verheugen op langere dagen en zelf weer zichtbaarder worden. Een periode om even terug te blikken. Welke inzichten heb je opgedaan in de donkere lange nachten? Wat is aan het licht gekomen en wat heb je ontdekt in jouw eigen wereld? Voor welke (groei)lessen, mensen en gebeurtenissen voel je dankbaarheid?

BIJ VOORBAAT DANK 2023

Met het einde van 2022 is ook het begin van 2023 in zicht. Een periode om even vooruit te blikken. Wat wil je naast je zelf nog zichtbaar maken in de wereld? Wat geeft jouw vreugde en voeding en laat jou stralen? Langzamerhand gaan invoelen welke zaadjes je wilt gaan planten en op jouw eigen tijd en manier voeden. Zaadjes waarvoor je bij voorbaat al dankbaar bent dat ze ontkiemen, in volle bloei staan en je vervolgens de vruchten kunt plukken.

Anno NU

Dankbaar zijn voor wat is in het nu. Wat is er in het nu als je aan-wezig bent? Een moment om (naar binnen) te blikken. Volledig aanwezig zijn in het nu betekent dat je met je je gedachten, je gevoelens en je handelen in het nu bent. De snelste weg naar het nu, is je te verbinden met je adem(haling). Je adem is niet in het verleden of de toekomst, die is nu.Dat kan zijn in een meditatie, tijdens een wandeling, bij het luisteren naar muziek of een podcast of tijdens het doen van de afwas.

May all you wish for come true!

Wij wensen JOU en jouw dierbaren fijne Samen Zen feestdagen en een vreugdevol en verbindend 2023!

Ps be careful what you wish for 😉

OmDenken

omdenken, WerkZen

Om een andere toekomst te krijgen, zijn er om te beginnen al drie aanpassingen die je kunt uitvoeren om verandering te bewerkstelligen.
-Oordelen
-Loslaten 
-Omdenken 

Wanneer je geen aandacht geeft aan je denken over gebeurtenissen die niet leuk zijn geweest, leiden je gedachten hierover een eigen leven. Wat je meemaakt, dwaalt rond in je gedachten.
Wanneer je iemand tegenkomt dan vertel je jouw gedachten over de onprettige gebeurtenis en maak je het opnieuw mee met de daarbij behorende gevoelens.
De gedachten die je omzet in woorden beheersen dan je leven en blijven in leven doordat jij het voeding (aandacht) geeft.

Dingen gebeuren zonder dat jij het in de hand hebt. Hoe je op gebeurtenissen reageert, heb jij wel in de hand. Je kunt namelijk op verschillende manieren reageren op bepaalde gebeurtenissen.

Vb.
Je collega komt voor de zoveelste keer te laat op haar werk waardoor jij werkzaamheden voor haar moet oppakken.
Je kunt de situatie niet veranderen. Het is namelijk al gebeurd, ze is te laat en het werk heb je al voor haar moeten oppakken.
Je kunt dan denken of erover klagen tegen andere collega’s: “Ze is altijd te laat, wat een …..”
Je kunt ook omdenken
Je kunt ervoor kiezen om er niet met je collega’s over spreken en aan de laatkomer gemeend geïnteresseerd vragen “hoe gaat het met je?”
(je weet maar nooit wat de reden is en misschien is die wel heel legaal??)

Wat het jou oplevert is dat als je er geen oordeel over hebt dat het je ook geen onnodige stress geeft en dat het voorval geen invloed op jouw mind en gevoel heeft.

Oordelen

Oordelen, WerkZen

Om een andere toekomst te krijgen, zijn er om te beginnen al drie aanpassingen die je kunt uitvoeren om verandering te bewerkstelligen.
-Loslaten
-Oordelen 
-Omdenken 

Het is zo makkelijk om een oordeel te hebben over een ander. Wanneer je iemand ziet, hoort of door een ander met iets of iemand wordt geconfronteerd, is het er al. Maar waarom eigenlijk? Wie ben jij om ongevraagd die te geven over een ander? Zeker als het jou niet aan gaat. Het kan vaak al om simpele dingen gaan zoals de jas die iemand aan heeft wat niet jouw stijl is. Wat dient het jou om die jas wel of niet mooi te vinden? Heb je profijt bij? Nee die is er niet. Waar je wel profijt bij hebt, is om er geen oordeel over te hebben.

Zoals je al hebt kunnen lezen in de voorgaande blog “Loslaten”, dient het je niet om aandacht en energie te geven aan iets onbenulligs als jouw oordeel over een “Jas”, geef hem dan niet! Wanneer je erop gaat letten, zul je merken hoe vaak jij, of een ander, bezig is met een oordeel geven over iets of iemand.
Je kunt er ook voor kiezen aandacht te geven aan je eigen gedrag, handeling, uitspraken en gedachten.

Loslaten

LosLaten, WerkZen module 1,

Om een andere toekomst te krijgen, zijn er om te beginnen al drie aanpassingen die je kunt uitvoeren om verandering te bewerkstelligen.
-Loslaten 
-Oordelen
-Omdenken 

Volgens de Zen-Meesters is loslaten een mooi begin om een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.
Een mooie start hiermee is:
– Wanneer je continu aandacht geeft aan gebeurtenissen die niet leuk zijn geweest.
– Als je steeds blijft praten over van alles wat volgens jou niet goed of leuk is.
– Wanneer je gedachten continu aan het herhalen zijn over wat je hebt meegemaakt en daarmee in het verleden blijft leven.

Wat is gebeurd, is gebeurd en daar kan je niks meer aan veranderen.
Het enige wat zin heeft, is bedenken hoe je de volgende keer wanneer je in zo een situatie terecht komt (anders) kunt reageren en/of handelen.

Loslaten begint bij het niet in herhaling vallen. Spreek niet meer over oude gebeurtenissen die je niet dienen. Denk aan wat anders wanneer je jezelf betrapt dat je over oude negatieve gedachten aan het malen bent.

Wanneer je er continu aandacht aan blijft geven, houd jij het in leven. Iets wat je in leven houdt kan niet veranderen.

De keus ligt bij jou.

Ont-Moeten

Ont-Moeten WerkZen

Is het niet leuk dat wanneer je in het weekend vrij bent, je dan ook echt kunt ontspannen en genieten?

Door veel te werken en altijd bereikbaar te zijn, is het soms mogelijk dat wanneer je niks hoeft je nog steeds een opgejaagd gevoel hebt. Maar wat als je wanneer je voordat je vrij bent er al naar toe kunt werken door verdeelt over de dag even te Ont – Moeten.

‘Wat bedoel je met ontmoeten?’, zul je zeggen. Ont-Moeten is het tegenovergestelde van Moeten. Bijvoorbeeld even gaan zitten en om je heen kijken. Neem de tijd om waar te nemen wat er om je heen gebeurt. Dat er bloemen in bloei staan. Dat er iets moois voorbijloopt of -rijdt. Dat het mooi weer is, en dan zonder oordeel als het regent ;-). Neem waar met al je zintuigen. Bekijk het leven waarin je zit zonder alleen maar vooruit te rennen waardoor je niet eens opmerkt wat erom je heen gebeurt.

Schrijf eens op je spiegel, je computer, je koelkast, je hand het woord Ont-Moeten zodat je er af en toe aan herinnerd wordt. Je zult merken dat wanneer je dit toepast, je je veel rustiger en relaxter zult voelen als je vrij bent en even niks Moet. Dan kun je met volle teugen genieten van het Ont-Moeten.

Door te Ont-Moeten bespaar je jezelf ook eventuele stress of zelfs een Burnout

Presteren om erbij te horen

presteren om er bij te horen, Wekrzen

In onze moderne tijd willen we presteren. We worden vanuit onze opvoeding en cultuur gestimuleerd om goed te leren zodat we een goede baan krijgen met als resultaat dat we een mooi salaris krijgen. We moeten leren te presteren om erbij te horen.

Op school wordt er kort gekeken naar welk beroep je later zou willen uitvoeren en wat voor jou mogelijk is. Wordt er veel aandacht gegeven aan wat jij eigenlijk echt wilt? We moeten leren te presteren om erbij te horen.

Wanneer je dan je school hebt doorlopen en gaat werken dan wordt het hard werken om je carrière op de rit te krijgen en op te klimmen. Je werkt vijf dagen in de week en bent non-stop bereikbaar via je telefoon en social media. 

Maar waar is tijd voor jou? Door al dat ‘gehurry’ weet je niet eens meer dat je ook af en toe eens stil kunt staan.

Ter inspiratie onderstaand gedicht.                   

Als ik mijn ogen sluit

Als ik mijn ogen sluit
luister ik naar ieder geluid
muziek komt diep bij me binnen
mooie klanken, prachtige zinnen
de tijd staat even stil
ik denk aan wat ik wil

Als ik mijn ogen sluit
trek ik er in gedachten op uit
naar het moois wat ik heb ervaren
herinneringen die ik mocht bewaren
lieve mensen die ik kan waarderen
ik kan het bijzondere visualiseren

Als ik mijn ogen sluit
neem ik een positief besluit
denkend aan waar ik naar verlang
hoe ga ik er mee aan de gang
hoe benut ik mijn innerlijke kracht
en geef ik waar de wereld op wacht

Als ik mijn ogen sluit
kom ik bij mijn kracht uit
bij mooie momenten in mijn leven
verlangens die me energie geven
bij alles wat me zo liefdevol raakt
en het leven zo prachtig maakt

 Als ik mijn ogen sluit. (Mark Verhees)

Woorden kunnen heel pijnlijk zijn

woorden kunne heel pijnlijk zijn, werkzen

Wanneer je praat met iemand, geef je vaak je ongezouten mening. Maar realiseer je je dat woorden heel pijnlijk kunnen zijn. Wanneer iemand een gebeurtenis aan je vertelt dat hij of zij iets stoms heeft gedaan, dan is het genoeg om te luisteren. Kun je het niet laten om iets te zeggen, dan kun je ook iets vriendelijks zeggen. Met het inpeperen van de fout help je hem/haar niet. Met een luisterend oor zijn wel. Zonder dat je het misschien wilt of zonder dat je het doorhebt, kun je met je woorden enorme schade aanrichten.

Inspiratieverhaal:

Een groep kikkers trok door het bos en twee van hen vielen in een diepe kuil. Alle andere kikkers verzamelden zich rond de kuil. Toen ze zagen hoe diep de kuil was, vertelden ze de twee kikkers dat ze zo goed als dood waren.

De twee kikkers negeerden de opmerkingen en probeerden met al hun kracht uit de kuil te springen. De andere kikkers bleven hen vertellen dat ze moesten stoppen, dat ze zo goed als dood waren. Uiteindelijk nam één van de kikkers aan wat de anderen riepen en gaf het op. Hij viel neer en stierf.

De andere kikker bleef zo hard springen als hij kon. Weer riep de groep kikkers hem toe dat hij de kwelling moest stoppen en gewoon moest sterven. Hij begon nog harder te springen en eindelijk sprong hij eruit. Deze kikker was echter doof, hij hoorde de kreten van de anderen niet. Hij dacht ze hem de hele tijd aan stonden te moedigen.

Dit verhaal leert ons twee lessen. De tong heeft de kracht van leven en dood. Een aanmoedigend woord aan iemand die in de put zit kan hem er weer bovenop helpen en hem de dag door slepen. Een ontmoedigend woord aan iemand die in de put zit kan net datgene zijn dat hem doodt. Wees voorzichtig met wat je zegt. Spreek het leven tegen iedereen die je pad kruist. De kracht van woorden is sterk. Een aanmoedigend woord kan zo lang meegaan. Denk na voordat je spreekt.

Echt jezelf zijn

echt jezelf zijn, werkzen

Echt jezelf zijn is werkelijk een kunst. We willen gezien en gewaardeerd worden. Wanneer mensen over ons praten en vertellen dat we lelijk zijn, niet goed functioneren of een ander tekortkoming hebben, dan voelen we ons niet waardig genoeg. Het is jammer dat een vak als “Zelfwaardering” niet op school gegeven wordt. Wanneer je jezelf waardeert heeft de mening van een ander minder of geen invloed op je. Dit wil niet zeggen dat je nooit naar een mening van een ander hoeft te luisteren. Maar het gaat erom dat je kunt afwegen of de mening van een ander over jouw gedrag of uitspraken waardevol is of niet. Is dit waardevol dan kun je er wat mee doen in je leven omdat jij hiervoor kiest. Is dit niet waardevol dan laat je het los. Want laat vooral niet de mening van een ander de doorslag geven om je aan te passen. De grootste uitdaging is om echt jezelf te zijn!

Inspiratieverhaal:

Op een dag lagen ze zij aan zij, het speelgoedkonijn en het hobbelpaard. En ik lag er vlakbij…

‘Wat is echt?’ vroeg het konijn. ‘Betekent het dat er iets begint te gonzen vanbinnen en een knop die uitsteekt?’ ‘Nee,’ zei het hobbelpaard, ‘echt is niet hoe je gemaakt bent, het is iets wat met je gebeurt…

Wanneer een kind lang, heel lang van je houdt, niet zomaar om te spelen, maar echt van je houdt, dan word je echt.’ ‘Doet het pijn?’ vroeg het konijn. ‘Soms wel,’ zei het hobbelpaard –want hij zei altijd de waarheid- ‘maar als je echt bent, kan het je niet schelen.

’ ‘Gebeurt het plots, ineens, net als opgewonden worden, of een beetje bij beetje…?’ ‘’t gebeurt niet plots, ineens. Je wordt het. Er is een lange tijd voor nodig. Daarom gebeurt het niet zo vaak met mensen die vlug breken of scherpe kantjes hebben of die je zorgvuldig moet bewaren. Over het algemeen, tegen de tijd dat je echt bent, is je haar er praktisch afgewaaid, vallen je ogen uit en raken je pootjes los en ben je er haveloos aan toe. Maar deze dingen doen er helemaal niet toe als je eenmaal echt bent.

Je kunt niet lelijk zijn, behalve voor mensen die het niet begrijpen…’

 Bron: naar M. Williams, Het fluwelen konijn; gelezen in Claire Vanden Abbeele, Op weg naar je ware zelf

Zie jij geen uitweg?

zie je geen uitweg

In ons drukke leven met alle social media en een telefoon die 24/7 aanstaat, is het goed mogelijk om overbelast te raken. Wanneer je overbelast bent, loop je vast. Hierdoor krijg je (nog meer) zorgen en kun je uiteindelijk geen uitweg meer vinden.

Is de uitweg nog harder te werken en nog meer je best te doen om de buitenwereld te laten zien dat alles goed gaat met je? Misschien is de uitweg juist om niks te gaan doen en weer te gaan voelen en te gaan luistern naar je innerlijk. Wanneer je stopt met rennen en gaat luisteren, dienen de antwoorden zich aan. Blijf je rennen en met je blik naar buiten gericht dan zal je innerlijke antenne niet door alle ruis heen kunnen komen met als resultaat dat er niks in je leven veranderd.

Inspirerend verhaal:

Een hoge beambte viel bij zijn koning in ongenade. De koning liet hem in de bovenste verdieping van een toren gevangenzetten. Op een mooie nacht met volle maan stond de gevangene boven in de kamer van de toren en keek naar beneden. Daar zag hij zijn vrouw staan. Zij maakte een teken en raakte de muur van de toren aan. Gespannen keek de man naar beneden om te zien wat de vrouw deed. Maar hij kon er niet achter komen en daarom wachtte hij geduldig op datgene wat komen ging. De vrouw aan de voet van de toren had een insect gevangen dat van honing hield. Ze bestreek de voelsprieten van de kever met honing. Toen bevestigde zij het einde van de draad aan het lichaam van de kever en zette het diertje met de kop naar boven op de torenmuur, juist op de plaats waarboven zij heel hoog haar man zag staan. De kever kroop langzaam de geur van de honing na, steeds hoger tot hij tenslotte bij de gevangene kwam. Deze had goed opgelet en zag het kleine dier naar hem toe klimmen. Hij greep het behoedzaam vast, maakte de zijden draad los, bevrijdde het insect en trok de zijden draad langzaam en voorzichtig naar zich toe. De draad werd echter steeds zwaarder. Het leek wel of er iets aan hing. En toen de man de zijden draad helemaal bij zich had, zag hij dat aan het einde van de torenlange draad een garendraad bevestigd was. De man trok ook deze draad naar boven. De draad werd steeds zwaarder en zie, aan het einde was een bindtouw vastgemaakt. Langzaam en voorzichtig trok de man dit bindtouw naar zich toe. Ook dit werd zwaarder en zwaarder. Toen hij het einde in zijn hand had, zag hij dat daaraan nog een sterker touw was vastgeknoopt. Dit stevige touw maakte de man vast aan een haak in de torenkamer. Wat er verder gebeurde is eenvoudig en vanzelfsprekend. De man liet zich langs het touw naar beneden glijden en was vrij. Hij ging met zijn vrouw zwijgend de nacht in en verliet het land van de onrechtvaardige koning.

Bron: De Indische Yogi Swami Vivekananda, een leerling van Sri Ramakrishnas, vertelt de volgende parabel.

Jouw daden hebben invloed

jouw daden hebben invloed

Neem jij wel eens je dagelijkse leven onder de loep? Wat heb je vandaag gezegd? Wat heb je vandaag gedaan? Allemaal vragen waar we niet echt bij stil staan. In deze moderne hectische tijd zijn we aan het rennen en vliegen. Non stop staan we aan en zijn we bereikbaar. Via onze telefoon staan we in contact met de buitenwereld en laten we zien hoe goed we het hebben en doen.

Maar is dat wel zo belangrijk?
Is uiterlijke vertoon je leven of zou het verstandig kunnen zijn om eens bij jezelf naar binnen te kijken? We hebben op school geen vak “Innerlijke reflectie”. Zou het niet mooi zijn wanneer je hiermee wordt opgevoed zodat je zicht krijgt op wat je dagelijks doet en wat je kunt verbeteren? Omdat je leert dat jouw daden invloed hebben op en in de wereld.

Onderstaand een inspirerend verhaal

Er was eens een jongetje die naar zijn oma keek terwijl zij een brief aan het schrijven was. Op een bepaald moment vroeg hij:

“Oma, schrijf je een verhaaltje over wat we samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?”

Oma stopte met schrijven en zei: “Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan woorden is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat jij later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.”

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. “Maar het is een gewoon potlood, niets speciaals”, zei het jongetje. Oma antwoordde: “Het is maar hoe je ernaar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld.

Ten eerste. Wil je één zijn met het leven, luister dan regelmatig naar je innerlijk en je zult horen welke richting je kunt gaan.

Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven om de punt te kunnen slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen. Het maakt je tot een beter mens.

Ten derde. Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is. Het helpt ons om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde. Het belangrijkste van een potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit.

Ten vijfde en tenslotte. Wat een potlood bijzonder maakt, is dat het altijd een spoor achterlaat. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten. Vergeet dat nooit.”

Jouw uitspraken en handelingen kunnen een ander schaden

jouw uitspraken en handelingen kunnen een ander schade

Om lekker in je vel te kunnen zitten hebben velen van ons erkenning nodig. Wanneer je een compliment krijgt, voel je je goed en dat stimuleert je dag. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Wanneer je lelijk doet tegen je omgeving schaad je jezelf en je omgeving. Je hebt de mogelijkheid wanneer je je niet goed voelt of wanneer er iets fout gaat in of door je omgeving, je dit op meerdere manieren naar buiten kunt brengen.

Het is een hele uitdaging en een kunst om je communicatie zodanig naar buiten te brengen dat je jezelf en een ander daar het minst mogelijk mee schaadt.

Inspiratie verhaal:

Een jongen die heel snel boos werd over alles ging naar zijn vader. Hij legde zijn probleem uit en vroeg aan zijn vader of hij een manier wist hoe hij zijn boosheid onder controle kon krijgen. Zijn vader gaf hem een zak spijkers en zei tegen hem dat elke keer als hij boos werd en ontplofte hij een spijker in de achterkant van de schutting moest slaan. De eerste dag sloeg de jongen 37 spijkers in de schutting.

De tijd verstreek en elke dag sloeg de jongen meerder spijkers in de schutting.

Hoe langer de tijd verstreek des te minder spijkers hij per dag nodig had.

Op een dag was hij zover dat hij niet meer boos werd en zichzelf onder controle kon houden. Opgetogen ging hij naar zijn vader en vertelde dat hij niet meer boos werd. De vader gaf hem een nieuwe opdracht, Voor elke dag dat je niet boos bent kun je een spijker uit de schutting halen.

Een lange tijd ging voorbij en op een dag had de jongen alle spijkers uit de schutting gehaald en liep trots naar zijn vader toe om het hem te vertellen.

De vader was trots op zijn zoon en vertelde hem dat hij het goed had gedaan.

Samen liepen ze naar de schutting en de vader vroeg “hoe vind je de schutting eruitzien?”.

De jongen bekeek de schutting en zag de grote hoeveelheid gaten die in de schutting zaten. 

Zo zie je dat wat je zegt en doet invloed heeft op een ander. Wanneer je uit boosheid, woede of uit een lolletje uitspraken of handelingen doet, kun je een ander schaden. Emotionele schade kan net zo schadelijk zijn als fysieke schade. 

Kies je uitspraken en handelingen met zorg zodat je een ander en ook jezelf beschermt.

Daarnaast maakt het je een nog mooier mens.

De vinger op de zere plek

de vinger op de zere plek

Vaak weten we of voelen we wat een ander pijn doet. We kunnen makkelijk bij de ander de vinger op de zere plek leggen. Dat doen we, veelal onbewust, met woorden en/of gedrag.

Andersom werkt het ook. De ander kan ook een vinger op jouw zere plek leggen. Het is de kunst dit te herkennen, erkennen en toe te eigenen. Zolang je je niet bewust bent dat die ‘pijn’ (ook) van jou is, denk je dat die pijn (alleen) van de ander is. En dan kan pijn gaan ‘zeuren’.

Een woord van een collega of manager, het gedrag van een partner of kind, een pijn ergens in je lijf zijn allemaal signalen die met jouw communiceren. Wimpel deze signalen niet te makkelijk weg. Ze helpen jou je zelfkennis te vergroten en in jouw eigen kracht te komen en gaan staan.

“Een nerveuze jongen komt met zijn klachten op het spreekuur bij de dokter. ‘Dokter, als ik hier zo op mijn schouder druk, dan doet dat vreselijk pijn. Als ik hier op mijn linker elleboog druk, dan doet dat ook heel erg pijn. En was dat maar alles dokter. Als ik op mijn linkerknie druk doet dat steeds vreselijk zeer en ook mijn rechterknie doet bij aanraking vreselijk pijn. Druk ik op de plaats van mijn hart dan steekt het van de pijn, maar ook hier als ik op mijn rechterslaap druk is de pijn bijna niet te harden. Wat kan dat zijn dokter? Ik maak mij ernstige zorgen, want ik ben bang dat ik iets ergs onder leden heb.’

De dokter onderzoekt de jongen grondig, maar kan niet bijzonders vinden. Uiteindelijk weet hij niets beter dan de patiënt door te sturen naar de specialist in het ziekenhuis, met een verzoek op papier van de huisarts bij zich: ‘Maak röntgenfoto’s van het hele lichaam van deze patiënt.’ Nadat de specialist de foto’s goed bekeken heeft roept hij de jongen die op uitslag zit te wachten bij zich. ‘Wel jongeman, ik heb ontdekt hoe het komt dat al die plekken waar je op drukt zo’n pijn doen. Je hebt namelijk een gebroken vinger.”

Dank je wel!

Dank je wel, werkzen

Waar ben jij dankbaar voor? Voel je wel dankbaarheid? Vaker hebben we kritiek en voelen we ontevredenheid. We zien wat niet werkt, wat niet hoort of wat beter of anders kan. Ook hiervoor kun je dank je wel zeggen, denken of voelen. De buitenwereld, personen of gebeurtenissen, laat jou immers inzien wat je niet wilt en dus ook wat je wel wilt. Jij krijgt zo inzicht in hoe jij je eigen waarheid waarachtig kunt leven. En daarbij de waarheid van de ander respecteren. Zo helpen we elkaar in een samenleving waarin we samen leven. Dank je wel!

Inspiratie:

Een Koning ging een wandeling maken door de bloeiende struiken en velden achter het paleis. Het was er schitterend en rook er heerlijk naar bloemen.
Op zijn weg kwam hij een oude man tegen. Hij sprak de man aan en zei: ‘Beste man waarom plant u die boom? Het zal nog jaren duren voordat die boom vruchten draagt. U zult er zelf waarschijnlijk nooit de vruchten van kunnen plukken.’De oude man stond op, boog voor de koning, ging respectvol zitten en zei: ‘Beste koning, kijk om u heen naar al de pracht wat hier staat te bloeien. Hier kunnen wij nu van genieten.  Ik zal waarschijnlijk de vruchten nooit plukken van de plant die ik hier nu neerzet, maar mijn kinderen en kleinkinderen zullen er de vruchten van plukken. Daarom plant ik deze boom.

 

 

 

Waar zijn we mee bezig

waar ben je mee bezig, werkzen

Al sinds ik me kan heugen zijn we als mens druk druk druk en nog eens druk. Waar zijn we mee bezig? Na de oorlog was het nodig om het land opnieuw op te bouwen. Hoe komt het dat we in dat harde werken zijn blijven ‘hangen’? We doen van alles om succesvol te zijn, om gezien en erkend te worden, om erbij te horen, om wat dan ook. We doen echt van alles om niet…. Ja wat niet? Om niet buitengesloten te worden, niet over het hoofd te worden gezien, niet goed genoeg gevonden te worden. En weet je wanneer wij op ons best zijn? Als we zijn!

Ook nu zijn velen hard aan het werk om de frequentie hoog te houden. Waarom niet gewoon zijn met wat is? Altijd maar afvragen wat als…. In plaats van zijn met wat is…. Van veel vinden we wat en dan doen we ons best iets te fixen, op te lossen of te veranderen. Velen zijn druk met liefde, licht en kracht de wereld in te sturen. Onze uitnodiging is: wees liefde, licht en kracht. Wees zelf die verandering die je wenst te zien in de wereld. Daar dien je jezelf mee, de mensen om je heen en zo ook de wereld. Een rimpeleffect is van klein naar groot. We zijn human beings, geen human doings!

Inspiratieverhaal

‘Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten.
Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg.
Hij was nog maar net een paar straten verder, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank en staarde naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem. Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij deze nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap. Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal verrukt!
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten en er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan. Na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuiskwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt. En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!”
Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht zag en vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God. En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

Wanneer je iets doet, doe het dan goed.

Het is zo makkelijk om ja te zeggen als iemand wat vraagt. Je kan er namelijk je eigen draai aan geven hoe jij wilt dat het uitgevoerd wordt. Maar als iedereen dat nu doet, krijg je een hele andere uitkomst dan wat de bedoeling was. Wanneer je iets doet, doe het dan goed of zeg gewoon nee.

Voor velen is het een probleem om nee te zeggen. Geen nee kunnen zeggen omdat je dan niet aardig gevonden wordt. Maar nee zeggen is duidelijker en eerlijker dan ja zeggen en het niet doen of anders doen.

Er was eens een koning. Zijn naam was Johannes. De koning wilde een mooie vijver hebben van melk om zijn koninkrijk te verfraaien. De koning zei tegen enkele van zijn arbeiders dat ze een vijver moesten uitgraven. Toen de vijver gegraven was, deed de koning een aankondiging aan zijn volk. Uit elk gezin moest één persoon nog diezelfde nacht een glas melk in de vijver leeggieten. Zo zou de vijver de volgende morgen vol met melk moeten zijn. Na ontvangst van deze mededeling, maakte iedereen zich klaar om de opdracht uit te voeren. Een man bereidde zich voor om ‘s nachts de melk mee te nemen, maar bedacht zich. Aangezien iedereen melk zou brengen, kon hij gewoon een glas water meenemen en deze in de vijver gieten. Het was toch donker, dus niemand zou merken wat hij had bedacht. Dus zo goot hij een glas water in de vijver en ging snel terug naar huis. De volgende ochtend was de koning erg opgewonden en nieuwsgierig naar zijn nieuwe droomvijver. Toen de koning bij de vijver aankwam zag hij tot zijn verbazing dat de vijver alleen gevuld was met water!

Zo binnen zo buiten

zo binnen zo buiten, werkzen

Zo binnen zo buiten betekent dat de buitenwereld laat zien wat er in jouw binnenwereld gebeurt.
Zie jij wat er nu in de wereld om ons heen gebeurt? Er wordt veel gesproken over buitensluitingen. Wat zegt dit over jouzelf? Wat spiegelt het jou? Wat er macro gebeurt, spiegelt vaak wat er micro aanwezig is en speelt. Zo binnen, zo buiten.

Wie sluit wie nu buiten? Hoe vaak sluit jij jezelf buiten wanneer je je aanpast aan de wensen van anderen? Wanneer je anderen pleast? Wie laat jij dan in de kou staan? Ook zijn er vaak negatieve dingen van onszelf die we ontkennen of niet willen zien. Is het niet zo dat jijzelf ook weleens iemand buiten hebt gesloten? In de kleuterklas, op het schoolplein, een collega of iemand in de supermarkt. Iemand negeren, is immers ook iemand buitensluiten. Over iemand roddelen, is ook iemand in de kou laten staan.

Ter inspiratie onderstaand Indisch verhaal.

‘Een hond rende een spiegelpaleis binnen. Alle wanden waren voorzien van spiegels. De hond zag ineens allemaal honden. Hij gromde en de honden gromden terug. Hij liet zijn tanden zien en alle honden lieten hun tanden zien. De hond werd woedend en alle honden werden woedend. De hond schrok hier zo van, bleef rennen en stortte uiteindelijk van uitputting in elkaar. Had hij maar 1 x met zijn staart gekwispeld, dan hadden al zijn spiegelbeelden hetzelfde vriendelijk gebaar teruggegeven.’

Vrede

vrede, WerkZen

Vrede is mooi, maar vaak een hele uitdaging voor velen om vrede in zichzelf en zijn omgeving te hebben en te houden. Hoe snel kun je boos worden of roddelen over een ander? Hoe snel heb je een oordeel over een gebeurtenis of een persoon? Dit alles roept onvrede in jezelf op en daarmee straal je deze onvrede weer uit naar je omgeving

Vrede begint bij jezelf 

Als er vrede is in mij
Is er vrede in mijn familie
Als er vrede is in mijn familie
Is er vrede in ons dorp
Als er vrede is in ons dorp
Is er vrede in ons land
Als er vrede is in ons land
Is er vrede in ons continent
Als er vrede is in ons continent
Is er vrede in de wereld

Wat je zegt ben jezelf

wat je zegt ben jezelf, werkzen

Wat je zegt ben jezelf. Op alles commentaar geven. Roddelen over een ander. Afgeven op wat iemand zegt of doet, zegt een hoop over jezelf.

Wanneer je over een ander praat, word je door iets getriggerd, je emotie wordt actief en als vanzelf geef je af op degene of de gebeurtenis. Heel menselijk en je kan er een hoop van leren. Wanneer je ergens op getriggerd wordt, kun je onderzoeken waarom dit bepaalde emoties bij je opwekt. Je krijgt hierdoor inzicht in je eigen denken, voelen en handelen.

“Er was eens een monnik die uitgenodigd was bij een koning van wie bekend was dat hij niet erg vriendelijk was en vaak lelijk kon doen. Tijdens hun gesprek zei de koning plotseling, zonder enige aanleiding, tegen de monnik: ‘Weet je monnik, je ziet eruit als een varken.’ Waarop de monnik heel rustig reageerde en zei: ‘En u, majesteit, u ziet eruit als een engel.’ Een beetje overdonderd door dit antwoord eiste de koning een verklaring en zei: ‘Hoe kun je mij nu zeggen dat ik eruitzie als een engel, terwijl ik net tegen jou heb gezegd dat je eruitziet als een varken?’ De monnik antwoordde: “Wanneer een varken kijkt, ziet hij varkens. Wanneer een engel kijkt, ziet hij engelen.”

Je ogen de kost geven

je ogen de kost geven, werkzen

Je ogen de kost geven betekent alles goed in je opnemen. Ben jij je er bewust van dat je het goede opneemt? Onze blik is veelal naar buiten gericht. Niet zozeer om ons te voeden, vaker om onbewust bevestiging te zoeken, oordelen te geven, jezelf te vergelijken met anderen, ergens iets van vinden. De aandacht gaat dan vaak naar dingen die je liever anders ziet. Je gaat je wellicht bemoeien met dingen die jou niet eens aan gaan of die je toch niet kunt veranderen. Zonde van je energie. En al helemaal niet voedzaam.

Je ogen de kost geven, betekent kijk eens door een andere bril

Start eens met anders kijken. Zien zonder een verhaal. Zien zonder meteen je mening of oordeel te filteren. Zie de schoonheid die altijd aanwezig is. Geef eens aandacht aan wat je wel wilt in plaats aan wat je niet wilt. Geef wat meer aandacht aan waar je blij van wordt. Glimlach eens wat vaker en voel hoe een glimlach de dag kleurt. Het leven is niet zwart/wit, zie de kleuren en geniet.

De tuinman

Liggend op een bedje naast het zwembad, zag ik de tuinman met veel plezier aan het werk. Hij had veel plezier met de kinderen die in en rondom de tuin speelden. Ik genoot van de positieve verbinding die zichtbaar en voelbaar was. De tuinman was een soort magneet. Het was een oude man die bijna geen tanden meer in zijn mond had. ’s Avonds tijdens het buffet ontmoette ik andere hotelgasten die ronduit klaagden over die vieze tuinman. Hoe onverzorgd hij was en dat zij vonden dat kinderen bij hem weg dienden te blijven. Hoe kon een hotel zo’n tuinman in dienst hebben. Verrast hoorde ik het verhaal aan. Ja zo kun je het ook zien. Jammer dat de schoonheid van de passie voor het tuinieren, het plezier en de klik met de kinderen niet werd opgemerkt. Het goede van de man werd – naar mijn idee – niet echt gezien. Hoe wens jij je ogen de kost te geven?

Bemoei je met je eigen zaken

bemoei je met je eigen zaken

Kinderen leven en uiten deze wijsheid meer dan volwassenen. Hoe vaak heb jij als kind ‘Bemoei je met je eigen zaken’ gehoord? Van een ander kind of van een volwassene?

Veelal steken we meer energie in waar een ander mee bezig is. Of hoe een ander iets doet. En daar vinden we vaak ook nogal wat van. Het is een hele kunst om het gedrag van een ander neutraal waar te nemen. Dat geeft een stuk meer rust en ruimte voor jezelf en voor de ander. Doe het maar eens. Gewoon iets of iemand waarnemen zonder daar (meteen) een mening, oordeel of waarde over te hebben. Je kunt je aandacht dan weer op je zelf en eigen bezigheden richten. Dat bespaart je meteen een hoop tijd en geeft je meer energie. Ga maar eens na hoeveel tijd je bezig bent met (het denken over) een ander.

Hieronder een inspirerend verhaal over de waarde om je minder met andermans zaken te bemoeien. Het zal je eigen business meer ten goede komen!

 

Twee monniken en een vrouw

 Twee monniken die op reis waren, kwamen bij een rivier aan. Daar was een vrouw die wilde oversteken. Omdat ze bang was voor de stroming in de rivier vroeg ze of de monniken haar naar de overkant wilden helpen. De jongste monnik aarzelde. De oudste zette haar op zijn schouders, waadde door de rivier en zette haar neer op de oever aan de overkant van de rivier. De vrouw bedankte hem en vertrok.

De monniken vervolgden hun reis. De oudste stapte rustig door en genoot van het mooie landschap. De jongste was in zichzelf gekeerd en broedde op iets. 
Na twee uur te hebben gelopen, verbrak de jongste het zwijgen en zei wat hem dwars zat: “Broeder, wij hebben geleerd dat we contact met vrouwen moeten vermijden, maar jij pakte haar op je schouders en droeg haar!”

“Broeder”, antwoordde de oudste monnik, “Ik heb haar neergezet aan de overkant, terwijl jij haar nog steeds bij je draagt.”

 

Met de WerkZeN methode hou jij je focus en breek jij succesvol door naar de next level.

Goede voorbereiding is het halve werk

Goede voorbereiding is het halve werk, werkzen

Het spreekwoord ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’ is er niet voor niks. Het geeft rust en houdt je stressniveau laag. Niks is erger dan achter alle feiten aan te rennen.

Plan je werk zo in dat je het afkrijgt in de tijd die je hebt. Heb je te veel werk en te weinig tijd, roep dan de hulp van een ander in. Overvolle agenda’s zorgen ervoor dat je achter de feiten aanholt en nooit op tijd klaar bent. Planning, voorbereiding en timemanagement zorgen ervoor dat je met plezier werkt. De onderstaande inspiratie geeft een voorbeeld van een goede voorbereiding is het halve werk

Inspiratie:

Jaren geleden zocht een boer naar een nieuwe knecht. Op zijn advertentie kwam alleen een kleine, dunne man van middelbare leeftijd af.

‘Ben je een goede knecht?’, vroeg de boer.
‘Nou, ik kan slapen als het stormt’, antwoordde de man.
De boer raakte verward door dit antwoord, maar besloot de man bij gebrek aan beter toch aan te nemen.

De kleine man bleek een harde werker te zijn. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat was hij voortdurend aan het werk. De boer was erg tevreden. Totdat ‘s nachts de wind harder ging waaien. Het ging stormen. De boer maakte zijn knecht wakker. ‘Sta op. Het stormt. Alles waait weg.’

‘Oh’, zei de knecht, ‘ik kan slapen als het stormt’. En de knecht ging weer in zijn bed liggen.

De boer rende woedend naar buiten om alles stevig vast te maken. Tot zijn grote verbazing zag hij de koeien op stal en de kippen in hun kooi. Op alle benodigde plekken waren voorzorgsmaatregelen genomen. Alles was goed geregeld.

Toen begreep de boer wat de knecht bedoelde. Wees altijd goed voorbereid. Spiritueel, mentaal en fysiek. Zodoende hoef je niets te vrezen. Als je gedaan hebt wat nodig is, kun je de innerlijke rust bewaren.

Inzicht in mijn leven

inzicht in mijn leven, werkzen

Inzicht in mijn leven krijgen, is een vraagstuk dat velen niet meekrijgen in hun opvoeding. Het is ook geen vak op school wat eigenlijk wel zou moeten voor je ontwikkeling.

Wanneer je jezelf meer bezighoudt met het vraagstuk “hoe krijg ik inzicht in mijn leven?” zou dit jezelf, je familie en je werkomgeving ten goede komen.

Wanneer je inzicht in je leven hebt en je daar mee bezighoudt kun je gedachten en handelingen die je denkt en uitvoert bijsturen. Het feit dat je bewust wordt van wat en hoe je dingen doet, geeft je de mogelijkheid tot inzicht te komen. Daarnaast kun je aanpassingen maken waar het verbeterd kan worden.

Inspiratie

Pieter was een gezegend man. Vanaf zijn geboorte heeft hij zich nooit zorgen hoeven maken over een inkomen. Daarnaast heeft hij het geld wat hij heeft gekregen uit een erfenis door hard werken kunnen laten groeien. Zijn motto was, werken, werken en werken. Hierdoor had hij alles.

Toch knaagde er iets aan hem. Had hij wel echt alles? Zijn leven bestond uit werken om geld te maken en geld te behouden. Hij had geen gezin en zijn vrienden waren misschien wel vrienden omdat hij zo rijk was. Hij kon alles kopen maar was hij gelukkig?

Hij wilde graag meer betekenen voor zijn medemens maar wist niet hoe. Alleen geld geven was niet bevredigend. Hij besprak dit met de mensen die op zijn pad kwamen maar die gaven hem geen bevredigend antwoord.

Ook die morgen toen hij overstak bij het zebrapad vroeg hij aan Mark, degene die naast hem stond, “weet jij hoe je erachter kan komen om meer te betekenen in deze wereld”?

Voor zijn neus stuikende een man en viel op de grond waardoor die zich lelijk bezeerde. Mark schoot hem te hulp en keek naar Pieter om hem te helpen. Pieter stond met zijn handen in zijn zak te kijken hoe de man bebloed op de grond lag maar deed niks. Toen Mark hem aansprak om de man te helpen opstaan, kwam hij in actie en hielp samen met Mark de man naar een bankje toe.

Mark keek Pieter aan en zei, “nu heb je antwoord op je vraag”. Herken een situatie als die zich voordoet en kom dan in actie!

 

 

Roddelen en Kwaadspreken

roddelen en kwaaadspreken

Je kent het waarschijnlijk wel roddelen en kwaadspreken op de werkvloer.

Gezellig samen zijn bij de koffieautomaat of in het rokersgedeelte. Even tijd om je hart te luchten over een collega of de manager. Is dit zo? Lucht je je hart? Eigenlijk lucht je je hoofd. Je spreekt vaak niet vanuit je hart, je deelt je oordelen. Wat maakt dat je een verhaal over een ander nodig hebt om zelf gehoord of gezien te worden? Is het nodig om ‘kwaad’ over de ander te spreken, zodat jij jezelf op een bepaalde manier geldig kunt maken?

“Wat je zegt, ben je zelf.”

Genuanceerder: wat je over de ander zegt, zeg je over jezelf. Onbewust projecteren we vaak. En dat doen we meestal als we ontevreden zijn met een situatie of het gedrag van een ander zoals die is. En als je dan verder durft te kijken en voelen heeft het vaak met ontevredenheid te maken over jezelf. Een onprettige gedachte of gevoel wat je over jezelf hebt. Over bijvoorbeeld een situatie die jij zelf hebt gecreëerd.

Drie gouden tips om roddelen en kwaadspreken tegen te gaan.

Tip 1: Voordat je je uitspreekt over een ander, tel dan even tot 3, liever tot 10. Kijk dan eerst naar jezelf en vraag je af of het belangrijk is om te vertellen.
Tip 2: Als je iets over een ander wilt zeggen, bijt dan even op het puntje van je tong en ga na of het vriendelijk is. Heb jij je hart op je tong?
Tip 3: Check of je communiceert vanuit waarheid. Is het echt waar? Jouw wijsheid heb je zelf in pacht.

Inspiratie 

Een boer heeft gemene roddelpraatjes verteld over en buurman. Hij krijgt spijt en vraagt aan de rabbi hoe hij boete kan doen. ‘Verzamel een zak vol met kippenveren. Ga daarmee door het hele dorp en leg op ieder erf, bij elke deur een veer.’  De boer doet dat en komt terug bij de rabbi om te vragen of hij nu genoeg gedaan heeft. ‘O nee, nog niet’, zegt de rabbi. ‘Nu moet je opnieuw een zak nemen, langs alle huizen gaan en alle veren die je hebt neergelegd weer verzamelen.’ De boer schrikt en protesteert: ‘Dat is onmogelijk, de meeste veren zijn vast al lang door de wind weggeblazen.’ ‘Precies’, zegt de rabbi, ‘zo is het ook met jouw roddelpraatjes en je lasterverhalen. Je spreekt ze zo gemakkelijk uit, maar hoe je het ook probeert, terughalen kun je ze niet.’

Zien wat er is

zien wat er is

Zien wat er is, is kijken met een open mind. Soms is iets zo duidelijk zichtbaar, dat je er gewoon ‘overheen’ kijkt. Je hebt het misschien wel eens meegemaakt dat je naar je bril loopt te zoeken terwijl je deze gewoon op je neus of hoofd hebt. Je kijkt daar niet omdat je denkt dat je het ergens hebt neergelegd.

Je hoofd bepaalt doorgaans wat je ziet. Vaak maak je al aannames in je hoofd doordat het beelden associeert bij de verwachtingen en veronderstellingen die je hebt. Een duidelijk voorbeeld is wanneer je een boek leest. De omgeving en de personages in het verhaal krijgen een beeld en kleuren. Wanneer iemand anders hetzelfde boek leest, krijgen de omgeving en de personages een ander beeld en kleuren.

In het onderstaand verhaal wordt eveneens duidelijk hoe je je blind kunt staren op een kleiner deel zodat het grote niet eens wordt opgemerkt in je blikveld.

De smokkelaar

In Mexico wordt heel wat gesmokkeld. Op een dag rijdt er een Mexicaan op de fiets richting grens met een baal zand op zijn rug. De douanier sommeert hem te stoppen: “Stop! Ik wil zien wat er in die zak zit.”
De man zegt dat er zand in zit. De douanier vraagt hem om de zak te legen en ja hoor, er zit alleen maar zand in, dus laat hij hem gaan. Dit gebeurt elke week weer, wel twee of drie keer per week en de douanier vermoedt dat er iets niet pluis is.
Op een dag is hij aan de andere kant van de grens. Hij zit in het café wat te drinken en ziet die man binnenkomen. Hij loopt naar de Mexicaan toe en zegt: “Ik heb je bij de grens gezien, maar nu ben ik niet in functie. Ik haal een drankje voor je.”
Ze drinken wat en hij zegt tegen de man: “Luister, even over wat er bij de grens gebeurt. Jij zit op je fiets met je zandzak en als ik erin kijk zit er altijd zand in. Ik heb sterk het vermoeden dat je iets smokkelt. Vooruit, we zijn nu vrienden, ik zal je niet aangeven, maar zeg me wat je smokkelt.”
En de Mexicaan antwoordt: “Fietsen.”

Verander jezelf dan verandert je omgeving

verander jezelf dan veranderd je omgeving ook

Verander jezelf dan verandert je omgeving ook. Misschien zul je denken hoe kan dat dan? Een simpel voorbeeld is wanneer jij iemand groet in de ochtend. Loop je mompelend langs je collega’s met je hoofd naar beneden hen min of meer negerend, dan krijg je ook een wat minder enthousiaste begroeting terug. Wanneer je rechtop met een glimlach hen goedemorgen wenst, kun je ervan op aan dat je een hele andere reactie van hen krijgt. Zo werkt het met alles.  

Wanneer je niet blij bent hoe de dingen in je leven gaan en dat anders zou willen, dan moet je zelf iets veranderen. 

Verander jezelf dan verandert je omgeving is de start van een nieuw begin.

Een inspirerend verhaal hieronder: 

Verandering

Als jongvolwassene wilde ik dat de wereld anders was. Ik wilde dat ik dit kon veranderen maar dat lukte mij niet. Als volwassenen dacht ik, ik pak het kleiner aan en ga mijn land veranderen. Ik deed mijn best en probeerde mijn land te veranderen. Ik kwam erachter dat het mij ook niet lukte om mijn land te veranderen. Ik dacht: “Ik verander mijn stad”. Maar ook mijn stad kreeg ik niet veranderd. Ik pakte het nog kleiner aan en probeerde mijn familie te veranderen. Maar wederom lukte het me niet om in mijn familie veranderingen te krijgen. Nu ben ik een oudere man en ben ik te weten gekomen dat als ik iets wil veranderen, ik eerst mijzelf moet veranderen. 

Wanneer ik dit inzicht eerder had gekregen en zelf eerder was veranderd, zou er ook verandering in mijn familie zijn geweest. Wij als familie hadden weer het verschil in de stad kunnen maken. Vanuit de stad had het landelijk invloed kunnen hebben en zo gaat een balletje rollen. 

 

Het is soms moeilijk om te waarderen wat je hebt

Het is soms moeilijk om te waarderen wat je hebt. Pas als je iets niet meer hebt ga je het missen. 
Je bent daar niet de enige in, veel wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Wanneer je je hiervan bewust bent, kun je andere keuzes maken in wat je in je leven kunt waarderen. Waardeer wat je hebt en geniet ervan.  

Dit wil niet zeggen dat je niet kunt dromen om in je toekomst te groeien. Wanneer je van het gegeven uitgaat dat wat je aandacht geeft groeit dan zou dus mopperen over wat je hebt, niet veranderen in tevredenheid. Wanneer je blijft mopperen houdt je het in standt. Je denkt, spreekt en voelt dan hetzelfde waardoor er dan geen ruimte voor groei is. 

Het is soms moeilijk om te waarderen wat je hebt. Maar al je met andere ogen gaat kijken kun je zien wat er gebeurt. 

Inspiratie verhaal hieronder: 

Waardeer wat je hebt

Een man kwam bij zijn Zenmeester met een schreeuw om hulp. 
Het is niet meer uit te houden. Mijn leefomstandigheden zijn zo armzalig. Ik woon met mijn vrouw, kinderen en schoonouders in 1 kamer en we hebben alleen maar onenigheid. 

De Zenmeester vroeg of hij geholpen wilde worden en dat wilde de man graag.  

“Beloof je te doen wat ik van je vraag?” De man beloofde het. 

 De Zenmeester vroeg: “Heb je dieren?” 
De man antwoordde: “Ik heb een geit, kippen en een koe.” 

“Mooi”, zei de Zenmeester. “Ik wil dat je ze allemaal in huis neemt en kom over een week maar terug.” 

De man keek geschokt, maar omdat hij het had beloofd, deed hij netjes wat de Zen-meester had gevraagd.  

 Na een week kwam de man terug en zat er helemaal doorheen. Het was vies in huis, het stonk en er was totaal geen ruimte meer. 

 De Zenmeester zei: “Ga naar huis en zet alle dieren buiten” 
De man was heel blij. Hij ging naar huis, bracht zijn dieren naar buiten, maakte de kamer schoon en keek om zich heen.  
De volgende dag bij de Zenmeester uitte hij zijn vrolijkheid. Alles was fijn nu zijn dieren buiten stonden, in zijn kamer was meer ruimte, het was stiller en schoon.  

Geef aandacht aan wat je doet

geef aandacht aan wat je doet

Geef aandacht aan wat je doet begint door je gewoontes en automatische handelingen onder de loep te nemen. Als je aandacht geeft aan wat je doet merkt je omgeving dit op. Kijk hoe jij daarop reageert en of je jouw reacties wenselijk vindt. Je reageert namelijk vaak vanuit een automatisch systeem wat bij jou in de loop der jaren is ingeslepen. Misschien nu je het jaren later bekijkt vind je het niet meer bij jouw nieuwe ik passen.

Dit geldt voor gedachtes, reacties en handelingen die je dagelijks doet. Wanneer je wilt dat iets verandert, begin dan bij jezelf!

Hieronder een inspirerend verhaal:

Op een dag vond een man op de zolder van zijn opa een heel oud boek. Er stonden vele verhalen in het boek met onder andere het verhaal van de ‘steen van verandering’. De steen was zeer speciaal: hij kon namelijk elk metaal veranderen in goud. De steen zag eruit als een kiezelsteen met het verschil dat deze warm aanvoelde.

De man ging op zoek naar deze bijzondere steen. Maar waar moet je beginnen? Hij reed rond en kwam aan zee waar hij zijn zoektocht begon.

Wanneer hij een kiezel had vastgehouden gooide hij hem in zee zodat hij niet twee keer dezelfde kiezel oppakte. Elke kiezel die niet warm aanvoelde gooide hij in zee. Dag in dag uit pakte hij een kiezel en gooide deze in zee. Hij werd gefrustreerd omdat hij de kiezel niet vond, maar hij gaf niet op. De tijd verstreek van weken in maanden.

Dag in dag uit gooide hij kiezels in de zee. Maar zijn geduld werd beloond. Hij pakte een kiezel die warm was. Maar voordat hij het doorhad had hij de steen van verandering in de zee gegooid.

Door weken en maanden dezelfde handeling te herhalen was het zo een gewoonte geworden om de kiezels in zee te gooien dat hij zich pas te laat realiseerde dat waar hij op naar zoek was had gevonden.

Is iets goed of fout?

is iets goed of fout

Vaak wordt er zwart-wit gedacht. Is Iets goed of fout. Iets is geluk en iets is ongeluk. De gedachten maken overuren om iets te vinden van alle waarnemingen. Hoe graag willen we iets begrijpen en in hokjes plaatsen. Ordenen en controleren.

Niet alles hoeft te worden begrepen of heeft een betekenis. Vaak is het gewoon wat het is. Wat het NU is. Het maakt niet uit of we de gebeurtenis interpreteren of niet, dat verandert niks aan de gebeurtenis. Gebeurtenissen gebeuren. De interpretaties over de gebeurtenis beïnvloeden onze gevoelswereld en gemoedstoestand. Gisteren is geweest en wat morgen brengt, is een verrassing.

Is iets goed of fout is de vraag, jij bent degen die er een label aan plakt.

Bijgaand een inspirerend verhaal over acceptatie van wat is, zonder er betekenis aan te geven.

Acceptatie van wat is.

In een dorpje op het Chinese platteland, leefde een boer met zijn zoon. Naast hun hut en het land was hun enige bezit van enige waarde het paard. Zo konden ze het land bewerken en in alle bescheidenheid rondkomen.
Op een dag brak het paard door de omheining en rende weg.
Die avond kwamen de dorpelingen bij de Chinese boer op bezoek om hun medelijden te betuigen. “Wat vreselijk!” zeiden ze: “Hoe moet het nu met het land? Je paard verloren, wat een ongeluk!”
Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat het paard is weggelopen.”

De dag daarna gingen de boer en zijn zoon weer aan het werk op het land en voor enige tijd maakten ze er het beste van. Tot op een dag het paard weer kwam aangelopen. En in zijn kielzog nam hij een kudde van tien wilde paarden mee!
Die avond kwamen de dorpelingen weer bijeen om hun gelukwensen te geven: “Wat een geluk! Wat geweldig! Je bezit zo maar vertienvoudigd!”
Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is dat mijn paard weer terug is en dat er tien andere paarden bij zijn.”

De volgende dag wilde de zoon proberen of hij de paarden kon temmen en klom op de rug van een wild paard. Deze was hier echter niet van gediend en bokte net zolang totdat de zoon met een flinke smak op de grond belandde en beide benen brak.
Die avond stonden de dorpelingen weer op de stoep: “Wat vreselijk! Je zoon! Beide benen gebroken! Nu kan hij niet helpen op het land! Wat een ongeluk! Hoe moet dat nu?”
Maar de boer glimlachte rustig en zei: “Geluk of ongeluk? Wie zal het zeggen? Het enige dat ik weet, is mijn zoon zijn beide benen gebroken heeft.”

De volgende dag kwam er bericht dat er een oorlog was uitgebroken en dat alle jongemannen die daartoe in staat waren zich onmiddellijk moesten melden om een leger te vormen.
En de boer glimlachte rustig en dacht ….

Hoe kan ik het beter doen?

hoe kan ik het beter doen

Onze doelen nastreven is wat de meesten van ons in de opvoeding hebben geleerd. Wanneer je dan een doel hebt behaald staat het volgende doel alweer voor je deur.

Daarnaast zijn er die alles zo goed mogelijk willen uitvoeren zodat ze gewaardeerd worden. Maar waar doen we het eigenlijk allemaal voor?
Hangt de waardering van je medemens af van hoe goed jij alles doet? Of hangt dat af van hoe leuk jij als mens bent?

Heb je voor jezelf wel eens bedacht wat voor jou belangrijk is? Ben je niet goed zoals je bent? Is het nodig om jezelf voorbij te rennen zodat anderen je goed vinden? Wat wil jij?

Een inspirerend verhaal.

Een man die op zijn sterfbed ligt zegt tegen zijn dochter.

“Als ik wist toen ik jonger was wat ik nu weet zou ik het anders hebben gedaan.
Ik zou het perfectionisme in mij laten varen en gewoon leven. Meer fouten maken en genieten van alles wat er om mij heen gebeurt. Ik zou gekker doen, verre reizen maken, bergen beklimmen en genieten van de natuur.
Eigenlijk heb ik meer op mijn verstand geleefd dan op mijn gevoel. Volgens mijn verstand moest ik mijn doelen halen. Als ik mijn doel had behaald was ik alweer onderweg naar het volgende doel.
Ik was perfect voorbereid op elke situatie zodat ik het nooit fout kon doen. Ik voelde me perfect en goed……… dacht ik.
Maar nu als ik terugkijk, kijk ik het meeste terug naar de spaarzame momenten zoals de keer dat ik de tijd nam om naar de ondergaande zon te kijken. De keer dat ik in het bos wandelde met mijn geliefde. De spaarzame reizen die ik heb gemaakt en waar ik eindelijk tot rust kwam.
Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik minder streven naar perfectie, meer open staan en vertrouwen. Maar ja, als… ”

Tegenslagen in en op je werk

tegenslagen op je werk

Als je tegenslagen in en op je werk ervaart is dat vervelend. Het kan dan een hele uitdaging zijn dit op je dagelijkse (werk)leven geen invloed te laten krijgen. Zeker als er herhaaldelijk teleurstellingen of tegenslagen voorkomen kan dit een impact op je (werk)leven hebben.

Toch heb je een keus. Je kunt een manier zoeken hoe je de tegenslagen kunt verwerken zodat het geen trigger in je leven wordt. Het accepteren van wat er is gebeurd is stap 1. Accepteren betekent niet dat je het goedkeurt of er mee eens bent. Accepteren zorgt er wel voor dat een tegenslag je niet steeds vervelende gevoelens geeft. Wanneer je geen vervelende gevoelens hebt kan je objectiever naar een situatie kijken. Je staat er dan meer voor open als er zich een oplossing aandient.

Hieronder een inspirerend verhaal.

De boer had op zijn erf een put liggen die hij nog niet had dichtgemaakt. Op een dag viel de ezel in de put. De boer vroeg zich af wat te doen. De ezel was toch al oud en de put moest dicht.

Hij besloot om samen met de buren de put dicht te gooien met de ezel erin. Ze pakten allen een schop en gooiden zand in de put. De ezel besefte wat er gebeurde en maakte veel kabaal. Totdat het op een gegeven moment stil werd…

Een paar scheppen zand verder besloot de boer een kijkje te nemen. Vol verbazing zag hij dat de ezel elke schep zand die op zijn rug kwam, van zich afschudde. Vervolgens ging hij op het afgeschudde zand staan. Met de ladingen zand die erop volgden, kwam de ezel steeds hoger te staan. Totdat de ezel zelf uit de put kon stappen.

Moet je eerst zien en dan geloven?

moet je eerst zien en geloven

Wanneer we iets eerst zien, geloven we het vaak pas.
Is het waar dat je eerst moet zien en dan geloven?
Wanneer we iets horen, geloven we het ook vaak pas.

Hoe zou het zijn als je eerst gelooft en dan pas kunt zien en horen?

Wanneer we immers iets eerst geloven, staan we meer open voor ontdekkingen. Er is vaak meer mogelijk dan in het algemeen wordt aangenomen.

In hoeverre geloof je in je eigen waarnemingen, kunnen en kracht? Neem je vaak iets van een ander aan?

Lees hieronder een inspirerend verhaal.

De drie kikkers

Drie kikkers wilden een wedstrijdje doen, ze besloten een berg te beklimmen.
De hele kikkergemeenschap liep uit om dit te gaan zien. En allemaal riepen ze: “Dat lukt ze nooit, wat dom”.
De eerste kikker die dit allemaal aanhoorde, stopte al voordat het startschot klonk.
De anderen twee kikkers begonnen te klimmen. En nog steeds schreeuwden alle kikkers: “Dat lukt jullie nooit, jullie zijn echt dom bezig.”
De tweede kikker begon nu ook te twijfelen. Zoveel kikkers bij elkaar zouden toch meer weten dan hij in zijn eentje, en ook hij haakte af.
De derde kikker zette zijn klimtocht voort en na een tijdje stond hij aan de top. Iedereen keek elkaar verbaasd aan. De kikker stond boven op de berg in stilte te genieten van het uitzicht. Hij was doof.

Kun jij je werk nog aan?

kun jij je werk nog aan

Kun jij je werk nog aan of loop je steeds achter de feiten aan? Neem je ooit de tijd om te zien en horen wat er werkelijk toe doet? Je bent druk, komt tijd tekort en als je wel tijd hebt om te gaan zitten, zet je de tv aan of ga je een boek lezen zodat je niet hoeft na te denken. Je zorgt voor afleiding. Wanneer je naar bed gaat, val je meteen in slaap of lig je uren te malen over de gebeurtenissen van de dag.

In de Westerse maatschappij is het zo gewoon om zo te rennen en weinig stil te staan en eens op een stoel te gaan zitten zodat je bij je eigen gevoel kunt komen. Je jaagt je doelen na en zodra het einde van een doel nadert, ben je al bezig het volgende doel achter aan te jagen.

Dit geeft je lichaam en mind enorm veel onrust. Langdurige onrust zorgt voor stress en langdurige stress zorgt uiteindelijk voor een Burn-out!

Als je nu verteld wordt dat als je op een tempo van 70% werken meer voor elkaar krijgt dan op een tempo van 120% zul je denken dat dat niet klopt. Is op de lange duur iemand die met 100% aandacht zijn werk doet op 70% snelheid niet veel efficiënter dan iemand die met een snelheid van 120% aan het werk is. Kan iemand ook langdurig met 120% aandacht werken of laat je juist dan dingen verslommeren? De 120% hou je langdurig niet vol waardoor je minder efficiënt bent dan je collega die af en toe zijn rust pakt en met aandacht zijn werk uitvoert.

Hieronder een voorbeeld in een verhaal.

“De zin van Stilte”

Er was een monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen.
Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had.

De monnik, die net een emmer water uit een diepe bron had gehaald, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. ‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’
De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even hier wachten. ‘

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: ‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’

Begrijp je me niet?

begrijp je me niet

“Begrijp je me niet?” is een gedachte die veelal naar boven komt als je iets vertelt en je wordt door de ander onderbroken. 

“Eerst begrijpen is moeilijk. Het is veel gemakkelijker om iemand snel je eigen bril te geven.”
Stephen Covey

De meeste mensen luisteren niet om iemand te begrijpen; ze luisteren om antwoord te kunnen geven. Velen lezen en herkennen hun eigen autobiografie in het verhaal van een ander.

Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Een ander vertelt een verhaal en je weet in gedachten al hoe het verloop van het verhaal gaat. Je vult de ander aan of sterker je vult het verhaal van de ander verder in. Een voorbeeld is ook dat jij of de ander zegt: “Dat heb ik ook eens meegemaakt.’ ‘Ik weet hoe je je voelt, want…’ ‘Ik begrijp het helemaal, toen ik …’ ‘Ja joh vervelend, maar bij mij was het erger, want ik …’

Het komt erop neer dat er wederzijds geen respect is voor het gesprek. Onbewust neemt de luisteraar de plek in iemands ander verhaal in. Zo wordt er meer onduidelijkheid en onbegrip gecreëerd.

Iedereen heeft een eigen waarheid. Jij kijkt nu eenmaal niet door de bril van de ander. Als je niet nieuwsgierig bent naar de wereld van de ander, dan ben je wellicht vast komen te zitten in jouw eigen blik op de wereld. Kun en wil jij ook de realiteit van de ander zien? Of wil jij onbewust je gelijk halen of door de ander begrepen worden? In het laatste geval hoor of zie je niet meer wat de werkelijkheid van de ander is. Het is dan hard werken in een samenwerking en relatie omdat de verbinding niet stroomt. Er is geen flow.

“Als je praat, herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws.”
Dalai Lama

Onbevooroordeeld luisteren is een kunst. En ergens ook heel eenvoudig. Luister met je hart en niet alleen met je hoofd.

Lees hieronder het inspirerend gedicht van Leo uit het boek ‘Samen Zen: in 3 stappen een superrelatie’ en sta jezelf toe je te verwonderen wat de ander te vertellen heeft.

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en je begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en je begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en je denkt dat je iets moet doen om
mijn probleem op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor
sommige mensen bidden werkt,
omdat God niets terugzegt en hij
geen adviezen geeft of probeert de dingen
voor je te regelen.
hij luistert alleen maar en vertrouwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.”

Leo Buscaglia

Waar is jouw grens?

waar is jou grens, WerkZen

Waar is jouw grens? Weet je hoe je grenzen aan moet geven? Hoe helder is jouw ja en jouw nee?

Ja is ja en nee is nee. Twee duidelijke woorden waar bewust of onbewust veel mee wordt gemanipuleerd. De twee woorden, ja en nee, zijn kort, simpel, duidelijk en krachtig. Heel zwart-wit helder. In de praktijk blijkt dit echter veelal anders.

In een werkgever en werknemer relatie is het best wel lastig om bijvoorbeeld nee te zeggen als jouw werkgever of manager jou vraagt om langer te werken omdat een deadline niet is gehaald. Durf je dan nee te zeggen als het jou niet schikt? Waar is jouw grens? Waarom zou je iets (moeten) doen wat je eigenlijk niet wilt of kunt doen?

Bedenk dat er geen afhankelijke relatie is tussen werknemer en werkgever. Er is een overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over welke werkzaamheden worden verricht in hoeveel uren voor welke periode. En daartegenover staat een salaris. En als het goed is, zijn beide partijen blij met deze afspraken. De ja is dan verzilverd in een handtekening.

Met een ja en nee kunnen we onbewust over grenzen gaan. Over de grens van een ander door een nee of ja niet serieus te nemen en over je eigen grens omdat jouw ja of nee voor de ander geen ja of nee is voor jezelf. Hoe trouw ben jij aan jezelf?

Heeft een nee voor jou een positieve of negatieve waarde? De ja en de nee hebben gelijke waarde. Alleen niet als de ja of de nee niet authentiek is. Een onoprechte nee of ja wordt waargenomen en gevoeld. Er wordt iets met tegenzin gedaan en het plezier en de flow zijn ver te zoeken.

En is de nee of ja niet helder? Denk dan aan de suggestie: ‘Bij twijfel niet doen.’

Een inspiratieverhaal

Een jongeman was in opleiding in het leger. Hij kreeg de opdracht zonder eten of drinken de woestijn in te gaan en daar vijf dagen te blijven. Hij stond bekend als de meest gedisciplineerde rekruut, dus hij gedroeg zich ook zo.

Hij kwam de eerste vier dagen dankzij zijn ijzeren wilskracht door. Hij had geen enkel probleem met niet-eten, maar wel met niet-drinken. Toen zijn mond zo droog werd als het zand waarover hij liep, kon hij nergens anders meer aan denken. Op de middag van de vijfde dag, toen zijn beproeving bijna ten einde was, bewoog hij zich struikelend en vallend over het brandende zand.

Toen zag hij plotseling een oase. Hij dacht: “Dat is een luchtspiegeling…. of ik loop te ijlen”. Maar het was echt zo: daar lag een koele, heldere bron, omgeven door groene en bloeiende planten. De jongeman viel op zijn knieën en stond, buiten zichzelf van vreugde, op het punt een diepe teug te nemen toen hij zijn spiegelbeeld in het water zag, dat hem eraan herinnerde dat hij nog twee uur voor de boeg had.

Met inspanning van al zijn krachten kwam hij overeind, draaide de oase de rug toe en liep langzaam weg, weer de woestijn in. Hij voelde een oprechte, gerechtvaardigde trots dat hij zo sterk van geest was. Opeens drong tot hem door dat hij veel meer last had van zijn arrogantie en trots dan van zijn dorst. Hij liep terug naar de oase en met nog één uur te gaan dronk hij het heldere water met diepe teugen.

Heb jij tekort of genoeg

Heb jij tekort of genoeg, WerkZeN

Heb jij tekort of genoeg. Deze vraag zullen weinig mensen aan zichzelf vragen. Je kunt in je idee tekort hebben maar in vergelijking met een ander weer genoeg hebben. Te kort of genoeg hebben kan je door verschillende opvoedingen en leefomstandigheden andere definitie geven.

Tekorten ontstaan door een stagnatie in de energie tussen geven en ontvangen.
In wezen is het dezelfde stroom. Echter blokkeert de stroom wanneer er niet oprecht gegeven of ontvangen kan worden. Gedachten als ‘Voor wat hoort wat.’ ‘Die persoon neemt alleen maar contact op als hij/zij wat van me nodig heeft.’ ‘Ik moet het nu hebben, straks is het er niet meer.’ ‘Je hebt nemers en gevers.’ Deze gedachten dienen niemand.

Het gaat om onvoorwaardelijk kunnen geven en ontvangen. Zonder je gebruikt of schuldig te voelen. Geven zonder iets terug te verwachten. Ontvangen zonder de plicht te voelen iets terug te moeten doen.

Er is genoeg. Van nature is er balans. Wij leven in een maatschappij van consume(erde)ren. Schaarste gedachten, die ons veelal zijn aangeleerd, zorgen ervoor dat we in de ‘hebben-hebben’ modus zitten en dat brengt disbalans. Wat hebben we als mens werkelijk nodig? Hoe zou het zijn als we meer zijn in plaats van denken dat we meer moeten doen en hebben?

Een inspiratieverhaal

De vos en de marter

Een man loopt in de herfst door het bos en ontdekt een vos die door een klem zijn voorpoten is kwijtgeraakt. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de vos nog leeft. Dan ziet hij tot zijn verbazing een marter aankomen met een prooi in zijn bek. De marter deelt de prooi met de vos. Beiden krijgen ze zo genoeg te eten. De volgende dag krijgt de vos weer op dezelfde manier te eten. De man verbaast zich over Gods grootheid. “Ik ga ook gewoon onder en boom zitten wachten tot ik wat te eten krijg”, denkt hij.

Vol vertrouwen wacht hij op wat komen gaat; God zal hem zeker voorzien van alles wat hij nodig heeft. Dagenlang zit hij daar. Hij ziet overal om zich heen giftige paddenstoelen verschijnen. Verder gebeurt er niets. Als hij bijna van honger en dorst dreigt te bezwijken, hoort hij een stem: “Je bevindt je op een dwaalspoor. Open je ogen voor de waarheid! Volg het voorbeeld van de marter en stop met het imiteren van de ongelukkige vos.”

Denk jij zwart wit

Denk ji zwart wit, werkzen

Zwart-wit denken betekent veel denken in of – of. Je bent tegen of je bent voor, je hebt gelijk of je hebt ongelijk, het kan wel of het kan niet, je bent arm of rijk, bang of blij. Zwart-wit denken beperkt je en zet je gevangen.

Zwart-wit denken, is denken in tegenstellingen. Problemen zien en geen mogelijkheden.
Ook gedachten als: ‘Ik ben slim en jullie zijn dom.” Het zijn gedachten die zorgen voor afscheiding en ongelijkheid.

Deze bijzondere tijd laat de tegenstellingen duidelijk zien en voelen. Zwart-wit denken is niet voedend. Het creëert tegenstrijdigheden, onvrede, teleurstelling en veelal ondankbaarheid.

Denken in en – en geeft ruimte en kleur. Alles is immers met elkaar verbonden. Het een is en bestaat niet zonder het ander. Twee kanten van dezelfde medaille. Het is praktisch onmogelijk om 1 kleur te bekennen, terwijl dit al generaties lang van ons wordt gevraagd.

Denken in kleur is wanneer je je innerlijke stem, je hart, erbij betrekt. Daar vind je ook inspiratie, voldoening, verbinding, dankbaarheid en passie. Dan zie je mogelijkheden in plaats van problemen en ervaar je ruimte in plaats van beklemming. En wie wil nu niet werken en leven met deze kwaliteiten?

“Do what you love
Love what you do”

Een inspirerend verhaal:

De gebarsten emmer

Een waterdrager in India had twee grote emmers. Elke emmer hing aan één kant van een juk dat hij over zijn schouders droeg. Eén van de emmers had een barst en de andere emmer was in perfecte staat. Terwijl die tweede emmer aan het einde van de lange weg tussen de rivier en het huis van de meester een volle portie water afleverde was tegen die tijd de gebarsten emmer nog maar half vol.
Dat ging zo jaren door. De waterdrager leverde altijd anderhalve emmer water af in het huis van zijn meester. Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn prestaties omdat hij perfect voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. De arme gebarsten emmer was beschaamd om zijn gebrek en voelde zich ellendig omdat hij maar de helft kon presteren van wat je van hem had mogen verwachten.

Nadat hij zich jarenlang als een mislukking had beschouwd begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te praten. “Ik ben beschaamd over mezelf en ik wil me bij jou verontschuldigen.” “Waarom?”, vroeg de waterdrager, “waarom ben je beschaamd?” “Omdat ik de laatste jaren slechts in staat ben geweest om maar een halve portie water af te leveren. Door die barst in mijn zijwand verlies ik voortdurend water onderweg naar het huis van je meester. Door mijn falen moet jij zo hard werken en krijg je niet het volle loon voor je inspanning,” antwoordde de emmer.

De waterdrager kreeg medelijden met de oude gebarsten emmer. Troostend zei: “Als we straks teruggaan naar het huis van mijn meester moet je eens goed letten op die prachtige bloemen aan de kant van de weg”. En inderdaad, toen ze de heuvel opliepen zag de gebarsten emmer de prachtige wilde bloemen langs de kant van de weg en dat bracht hem toch een beetje troost. Maar aan het einde van de reis voelde hij zich toch weer ongelukkig omdat de helft van het water weer was weggelopen en hij verontschuldigde zich opnieuw bij de waterdrager omdat hij weer had gefaald. De waterdrager bekeek de emmer en zei: “Heb je dan niet gezien dat er alleen maar bloemen groeien langs jouw kant van de weg en niet langs de kant van de andere emmer? Dat komt omdat ik altijd wist dat je een beetje lekte en ik heb daar mijn voordeel mee gedaan. Ik heb bloemzaadjes geplant aan jouw kant van de weg en elke keer als we terugkwamen van de rivier heb jij ze water gegeven. Zo heb ik jarenlang telkens prachtige bloemen kunnen plukken om de tafel van mijn meester mee te versieren. Als jij niet zou zijn zoals je nu eenmaal bent dan zou zijn huis er nooit zo prachtig uitzien.”

Wanneer bereik je het meeste?

waneer bereik je het meeste, werkzen

Je bent druk in je hoofd, moet nog van alles voor je werk afmaken, boodschappen doen, auto naar de garage brengen en de kinderen op tijd van de opvang afhalen.

Dit is een probleem waar de moderne mens dagelijks mee te maken heeft. Misschien niet in die volgorde maar in de westerse wereld zijn we wel elke dag druk bezig van alles te bereiken en al onze dromen aan het najagen. Zo druk aan het najagen dat we eigenlijk de eindstreep van onze droom uit het oog verliezen en maar doorgaan en doorgaan. Pauze voor bezinnen nemen we niet of bijna niet, waardoor we langzamerhand vol lopen.

Onze mobiele apparaten zouden ons leven makkelijker moeten maken, maar doordat we continu online te bereiken zijn, zijn het eigenlijk stoorzenders in ons leven.

What to do…….?

Zie hieronder het verhaal van een Meester

Het kopje thee

Vertel me, wat is de waarheid?” vroeg de ongeduldige filosofieprofessor, op studiebezoek bij een meester. Terwijl de professor een discussie startte, schonk de meester een kopje thee in voor de professor. Toen het kopje vol was en overstroomde bleef de meester schenken. De professor riep: “Hé stop, het kopje is vol!”

De meester schonk nog steeds door en zei rustig: “Met uw hoofd is het als met dit kopje. Het zit al helemaal vol met oordelen en veronderstellingen. Uw kopje heeft geen plaats voor nieuwe, verse geurige thee.

Tegenover oordelen en veronderstellingen staan nieuwsgierigheid en verwondering.
Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering kun je stil staan en van alles het ware gezicht zien, puur en waarachtig.

Wanneer ben jij jezelf

wanneer ben jij jezelf, werkzen
waneer ben jij jezelf, werkzen

Wanneer ben jij echt jezelf? En wanneer handel je oprecht vanuit je eigen waarheid?
Het is zo menselijk om aangepast, aangeleerd of wenselijk gedrag te laten zien. Zo zijn we niet te allen tijde wie we echt zijn maar vervullen we diverse rollen.

Zo kan het zijn dat je als ouder anders handelt en praat en als vriend of vriendin. En ook weer anders als leidinggevende dan als zoon of buurman.

Hoe komt dat nu? Omdat we veelal bang zijn dat de ander oordeelt over ons gedrag. Omdat we denken te weten wat de ander verwacht en zo aan hun maatstaven voldoen. Ook kan er angst zijn voor ontslag, buitengesloten of niet serieus worden genomen. Allemaal kritische stemmen en excuses om niet jezelf te zijn.

Hoe zou het zijn dat je waar je ook bent, je gewoon jezelf kunt zijn? Zonder je te hoeven of moeten aanpassen in een rolmodel? Het woord zegt het al. Een geschikt model voor de geschikte rol. En wie bepaalt wat geschikt is? Wie bepaalt wat een goed rolmodel is?

Jij weet het zelf wanneer je merkt dat je in je kracht staat en dat de relatie met de ander stroomt. Voel je een beklemming, voel je je ontkracht, laat iets wat je hebt gezegd of gedaan je niet los? Dan heb je grote kans dat je jezelf hebt ‘verlaten’ en in een rol bent gestapt.

De kleine prins en de vos
En toen verscheen de vos.

-Goede morgen, zei de vos.
-Goedemorgen, zei de prins beleefd en hij draaide zich om maar zag niets.
-Hier ben ik, onder de appelboom, zei de stem.
-Wie ben je? vroeg het prinsje. Je bent beeldig.
-Ik ben een vos, zei de vos.
-Kom met me spelen, stelde het prinsje voor, ik ben zo verdrietig . . .
-Ik kan niet met je spelen, zei de vos. Ik ben niet tam.
-O, pardon, zei de kleine prins.

Maar bij nader inzien vroeg hij:
-Wat is dat, “tam”?
-Jij komt niet uit deze buurt, zei de vos. Wat doe je hier?
-Ik zoek de mensen, zei het prinsje. Wat betekent “tam”?
-De mensen, zei de vos, hebben geweren en ze jagen. Dat is erg lastig! Ze houden ook kippen. Dat is hun enige nut. Zoek je kippen?
-Nee, zei het prinsje. Ik zoek vrienden. Wat betekent “tam”?
-Dat is nogal een vergeten woord, zei de vos. Het betekent “verbonden”.
-Verbonden? . . .
-Ja zeker, zei de vos. Jij bent voor mij maar een klein jongetjes als alle andere kleine jongetjes. En ik heb je niet nodig. Ik ben voor jou een vos als alle andere vossen. Maar als je me tam maakt, dan zullen we elkaar nodig hebben. Dan ben je voor mij enig op de wereld en ben ik voor jou enig op de wereld.

Zelf je chronische stress verminderen

zelf je chronische stress verminderen

Het is een hele uitdaging om zelf je chronische stress te verminderen. Wanneer je voor langere periode stress hebt zie je vaak geen uitweg meer. Daarvoor is het belangrijk om stress vroegtijdig te herkennen en aan te pakken zodat je zelf in de hand hebt dat het beter met je gaat. 

 Hoe kun je zelf je chronische stress verminderen?  

Om zelf je chronische stress te verminderen, moet je je routine gaan aanpassen.  

*Kijk waar je stress van krijgt en zorg dat je zo min mogelijk daarmee in aanraking komt. 
*Ga regelmaat in je leven aanbrengen. 
*Eet gezond (verse groenten, beetje vlees of vis, weinig koolhydraten en drink water. 
*Beweeg dagelijks door te wandelen of te fietsen. 
*Wanneer je aan de betere hand bent, daag jezelf uit voor een beetje krachttraining 3x per week 
*Belangrijkste: stop met denken wat niet kan en bedenk wat je wilt en wat wel kan! Fantaseer hierover want daar krijg je een beter gevoel van. 

 Wanneer je de hier bovenstaande tips dagelijks gaat volgen, wordt je chronische stress verminderd en word je weer de baas over je eigen leven. 

 Tips van een psycholoog om zelf je chronische stress te verminderen. 

 Een psychologe liep rond in een zaal om een les stressmanagement te geven. Ze hief een glas water op en iedereen verwachtte dat ze de “halfleeg of half vol” – vraag zou stellen. Met een glimlach op haar gezicht, vroeg ze iets anders: “Hoe zwaar is dit glas water?” De antwoorden liepen uiteen van 150 tot 500 gram. Ze zei: “Het absolute gewicht doet er niet toe. Hoe zwaar het is hangt af van hoe lang ik het glas vasthoud.  

 Om het een minuut vast te houden is geen probleem. Als ik het een uur vasthoud, krijg ik pijn in mijn arm. Als ik het een hele dag vasthoud, zal mijn arm gevoelloos en verlamd voelen. Het gewicht van het glas verandert niet. Maar hoe langer ik het vasthoud, hoe zwaarder het wordt.” 

 Ze vervolgde: “De stress en zorgen in het leven zijn als dat glas water. Je kunt het hebben om even stress te hebben. Als je langer stress hebt, kan het je gaan schaden. En als je een hele dag stress hebt zul je je verlamd voelen en niet meer in staat zijn om iets te doen”. 

Laat je lasten op tijd weer los en houd je avonden en nachten vrij van stress. 

 Heel belangrijk:  vergeet niet om het glas weer neer te zetten  of te legen 

Waardering en zelfvertrouwen

waardering en zelfvertrouwen, WerkZeN

Waardering en zelfvertrouwen voelen is niet voor iedereen weggelegd. Velen zoeken waardering bij een ander. Vaak wil je goed gevonden worden of dat een prestatie van je gewaardeerd wordt. Goedgevonden worden is heel belangrijk voor je waardering en zelfvertrouwen gevoel. Maar kan iemand je dit wel geven?  

Ben jij zelf niet degene die jezelf moet vertrouwen? Het heet “Zelf Vertrouwen” 

Kan een ander je goed genoeg vinden als jij jezelf niet goed genoeg vindt? Wie is die ander die een mening over jou heeft? Wat jij in je verleden hebt meegemaakt en daarbij voelt en daarom handelt en reageert zoals je doet. 

Kun je werken aan je waardering en zelfvertrouwen?

Je kunt wanneer je merkt dat je omgeving keer op keer niet zo fijn reageert op bepaalde dingen die je doet of zegt, bij jezelf gaan onderzoeken waarom je handelt en spreekt zoals je doet. Onderzoek hoe het komt dat jouw gedrag voor een ander hinderlijk is. Hoort deze handeling wel bij jou? Gaat het automatische omdat het een overlevingsmechanisme is? Komt het voort uit  schaamte? Is het een handeling die je hebt gekopieerd van vroeger en nooit zelf hebt bekeken of gevoeld of dit wel oké is 

Doe er je voordeel mee als mensen anders reageren dan je zou wensen en zie het als een gratis leerschool zodat je zelf de beste versie van jezelf kunt maken. Hierdoor zal je waardering en zelfvertrouwen vanzelf groeien.

Een mooi verhaal hieronder. 

Waardering voor jezelf 

Voordat hij overleed, zei een vader tegen zijn zoon: “Hier heb je mijn horloge, die mijn vader op zijn beurt aan mij gaf. Het is bijna 200 jaar oud. Maar voordat ik het aan je geef, wil ik dat je naar de juwelier gaat. Vertel ze dat ik het wil verkopen, en kijk hoeveel ze ervoor bieden.” 

De zoon ging naar de juwelier, kwam terug bij zijn vader, en zei: “Ze boden €150 omdat het zo oud is.” 

 

De vader zei: “Ga naar het pandjeshuis, en vraag hoeveel zij ervoor willen geven“. 

De zoon ging naar het pandjeshuis en kwam weer terug: “Zij boden slecht €10 omdat het zo versleten is.” 

De vader vroeg zijn zoon om naar het museum te gaan en hen het horloge te laten zien. 

Hij ging naar het museum, kwam terug en riep vol blijdschap: “De curator kon zijn ogen niet geloven en bood €100.000, om dit zeldzame stuk toe te kunnen voegen aan hun antieke collectie.” 

De vader zei: “Ik wilde je laten zien dat de juiste plek en de juiste mensen, jou de juiste waarde zullen geven. Zorg dat je niet jezelf verliest op de verkeerde plek, en wordt niet boos als je niet gewaardeerd wordt.  

Diegenen die jouw waarde zien, zullen jouw waarde erkennen. Maar, blijf niet op een plek waar niemand jouw échte waarde inziet.” 

Weet wat je waard bent ♥️ 

 

Jouw mening en oordeel

mening en oordeel WerkZen

Wanneer je iemand ziet heb jij dan een mening en een oordeel? Degene mag je wel of niet of je negeert deze omdat je geen zin hebt om er tijd aan te spenderen. 

Waarom, waarom hebben veel mensen hun mening en oordeel al klaar staan terwijl ze niet eens weten wie de ander is. Zien ze er anders uit? Ruiken ze anders? Voel je jezelf bedreigd? Wat je reden ook is, je reden is op NIKS anders gebaseerd dan op jouw eigen verleden. Jouw verleden heeft een mening bij je gevormd die ervoor zorgt dat je mensen in hokjes zet en zo niet de mogelijkheid hebt om ze als individuen te zien. 

Wees voorzichtig met je mening en oordeel want aan de buitenkant kun je niet zien wat er aan de binnenkant zit en leeft. 

Onderstaand verhaal is hier een mooi voorbeeld van: 

Een man was grotten aan het verkennen bij de kust van Engeland. In één van de grotten waarin hij was geklommen vond hij een canvas tas vol met ballen van hard geworden klei. Het was alsof iemand de kleiballen had gerold en ze in de zon had laten bakken. 

Ze waren eigenlijk niet echt veel waard, maar de man nam de tas toch mee naar buiten. Hij klom weer uit de grot en terwijl hij wandelde langs de branding gooide hij de kleiballen één voor één de zee in, zo ver als hij kon. Hij dacht er niet zo over na, totdat er een kleibal kapot viel en openbrak. Binnenin de bal zat een mooie, kostbare steen. 

De man werd opgewonden en begon de overgebleven kleiballen ook open te bereken. Hij was zeer verrast toen bleek dat elke bal een soortgelijke schat verborgen hield. Hij vond juwelen die wel duizenden ponden waard waren in de 20 kleiballen die hij nog had. 

Hij bedacht dat hij best al een lange tijd op het strand had gelopen. Hij had misschien al 50 of 60 kleiballen met hun verborgen schat in de golven gegooid. Hij had de duizenden ponden aan juwelen mee naar huis kunnen nemen. In plaats daarvan had hij ze weggegooid. 

Eigenlijk doen we hetzelfde met mensen. We kijken naar iemand, misschien wel naar onszelf, en we zien de buitenste laag klei. Misschien lijkt het niet zoveel van de buitenkant. En het is niet altijd mooi of sprankelend, dus we geven het weinig aandacht. We zien die persoon als minder belangrijk dan iemand die mooi is of stijlvol, die bekend is of rijk. Maar we hebben niet de tijd genomen om de verborgen schat binnenin die persoon te zien. 

Als we de tijd nemen om die persoon echt te leren kennen, en echt te zien, dan beginnen de kleilagen eraf te vallen en kunnen we het schitterende juweel zien schijnen. Het zou jammer zijn als we ons te laat realiseren dat we een fortuin aan vriendschappen en relaties in de zee hebben weggegooid omdat we niet verder hebben gekeken dan de buitenste laag van klei. 

De edelstenen binnenin hebben we niet gezien. 

 

Hoe houd je focus?

focus werkzen

Focussen is met je volle aandacht aanwezig te zijn in het NU. En dat begint bij het aandachtig volgen van je ademhaling. Je trainen om vaker met je aandacht in het nu te zijn, brengt rust in je hoofd en ontspanning in je lijf waardoor er helderheid in je waarnemen ontstaat.  

Door continue bezig te zijn, hou je onbewust spanning in je lijf en denken. Je bent als het ware in een continue alert stand. En dat is niet nodig. Er is veelal geen aanleiding voor direct gevaar uit je omgeving. Waarom je zenuwstelsel dan zo uitputten? Door deze onbedoelde, ongewenste en veelal onbewuste uitputting, doe je een roofbouw op je systeem en op je organen. Je leeft in de overleefstand en niemand is daarbij gebaat. Jij zelf niet en je omgeving daarbij ook niet. 

In het Westen leven wij veelal in een ratrace, jagen we to do lijsten en  dromen (achter)na. Door het continue op scherp staan, worden continu stresshormonen aangemaakt die je op dit moment wellicht helemaal niet nodig hebt, laat staan dienen.  

TIP 
*Adem eens wat vaker bewust uit.  
*Slaak eens een diepe zucht. Een zucht geeft immers lucht.  
*Start eens spontaan met geeuwen en merk op hoe je lichaam ontspant. 
*Een adem, een zucht een geeuw: zij brengen je terug in het nu, bij jezelf, de plek waar je ontspannen kunt zijn en je de ruimte (her)vindt om helderder en objectiever waar te nemen. 

Kortom: focus houden vraagt niet zo veel. 
On
derstaand verhaal geeft hiervan een mooi voorbeeld. 

Een steenrijke eigenaar van een grote visconservenfabriek ziet tot zijn ergernis een visserman lui naast zijn boot een pijpje roken. ‘Waarom ben jij niet op zee aan het vissen?’ Vraagt de fabrikant. ‘Ik heb vandaag mijn portie al gevangen, genoeg is genoeg’, vindt de visser. Tevreden blaast hij een rookwolk de eindeloze lucht in. ‘Waarom vang je er niet nog een paar? Dan kun je nog wat extra geld verdienen.’ ‘Wat moet ik nu met meer geld?’, vraagt de visser verbaasd. ‘Dat spreekt toch voor zich’, roept de conservenman en er klinkt irritatie door in zijn stem. ‘Je kunt dan een motor kopen voor je boot. Zo kun je verder de zee op om meer vis te vangen en meer te verdienen. Zo heb je al snel het geld bij elkaar dat nodig is om nylon netten te kopen. Dan kun je nog meer vis vangen en nog meer verdienen. Al snel kun je er een tweede boot bij kopen. Als je het goed doet heb je na een paar jaar een hele vloot varen. Dan ben je een rijke man geworden, net zoals ik.’ ‘En wat zou ik dan moeten doen?’ Vraagt de visser zich hardop af. ‘Dan hoef je niet meer te werken en zul je volop van het leven kunnen genieten.’ De visserman vraagt: ‘Wat denkt u dat ik nu aan het doen ben?

Wie levert het beste werk?

wie levert het beste werk, WerkZen

Je hebt een project die je aan iemand anders wilt uitbesteden. Omdat jij eindverantwoordelijke bent zoek je de geschiktste persoon hiervoor! 

Maar wat zijn de criteria voor de geschiktste persoon? Zijn dat de dienstjaren en ervaring die iemand heeft? Kan een starter wel hetzelfde leveren als iemand met veel ervaring? Kijkt een starter misschien met een frisse blik naar het project en heeft degene met veel ervaring zijn conclusie al getrokken? Waar doe je goed aan? 

Ter inspiratie hieronder een uitspraak en een inspirerend verhaal: 

Een door en door ervaren arts, advocaat of accountant, verleent niet per definitie beter werk dan een gepassioneerde jong professional die nog maar net een paar jaar bezig is. 
De hoeveelheid aandacht en begrip die je krijgt, is vaak belangrijker dan de luisterrijke geschiedenis van een professional of de inzet van een jong professional”.
(Bron onbekend) 

Autofabrikant Ford verdiende erg veel geld met het maken van auto’s, maar Ford was niet iemand die meer geld uit wilde geven dan nodig was. Hij liet zijn hele fabriek eens bekijken door een efficiency expert om te zien waar nog geld bespaard kon worden. De man bekeek de hele fabriek en kwam met een paar suggesties. ‘Verder viel het me op dat hier aan het einde van de gang een man in een kantoortje zit met zijn voeten op een stoel’, vertelde de expert. ‘De vorige keer dat ik hier kwam zat hij ook al zo. Kun je die man niet beter ontslaan?’ Ford glimlachte, ‘Die man had al eens een idee dat ons een paar miljoen dollar heeft opgeleverd. Toen zat hij er volgens mij net zo bij.’” 

De kracht van leiderschap

de kracht van leiderschap

In het westen varen we veel op ons verstand. Een echte ervaring gaat niet over varen op ons verstand, maar over varen op ons gevoel. Dat is de kracht van leiderschap. Dan hebben we het niet over een fysiek gevoel zoals pijn. Wel een beetje over het vreugdegevoel in ons hart en met name over het durfgevoel in onze onderbuik. Vaak is dat gevoel in ons onderbuik onbestemd en niet meteen rationeel en vraagt het daarom om lef om daar gehoor en actie aan te geven. Wat we dan geneigd zijn te doen, is eerst een dialoog met ons hoofd aan te gaan: onszelf allerlei vragen te stellen die ons doen twijfelen, onzeker maken, ongeloof aanwakkeren of ons drijven tot uitstel- en wellicht afstelgedrag.  

Ken je dat dat je veelal precies weet hoe een ander zou moeten handelen in een situatie die niet veel oplevert of dienend is? Jij kunt zonder nadenken en schroom vaak adviseren (ook ongevraagd) wat iemand anders in een bepaalde situatie zou kunnen of zelfs moeten doen. Is dat de kracht van Leiderschap?

Je kunt ook een stap verdergaan en het bijvoorbeeld in een rollenspel voordoen. Of in een gelijksoortige situatie laten zien wat te doen.  

Met deze twee ‘adviezen’ worden de doelen vaak niet gehaald. Je weet niet of een ander het begrijpt wanneer je het mededeelt of voordoet. Het gaat voorbij de ervaring. Persoonlijke groei vindt plaats wanneer men het zelf ervaart. 

Zo kun je iemand vertellen hoe die moet fietsen door in evenwicht te blijven. Je kunt zelf laten zien hoe te fietsen door het voor te doen. Echter kan de persoon na het horen en zien nog niet fietsen en evenwicht ervaren. Iemand kan pas fietsen wanneer hij of zij zelf op een fiets stapt en evenwicht vindt en ervaart. En dan nog heeft het oefening en tijd nodig.  

Wees dus geduldig met mensen in jouw omgeving die jou niet meteen begrijpen of doen wat jij verlangt of adviseert. Gun de ander de scheve schaats! Geef de ander het vertrouwen en de tijd om zelf de ervaring te ervaren met frustratie, plezier en moed. Wanneer de ander het vertrouwen, de ruimte en het geduld ervaart, zal hij/zij uit eigen beweging in actie komen en met behulp van eigen ervaring begrijpen wat jij (in eerste instantie) bedoelde in woord en beeld. 

En dat vraagt om leiderschap: voor jezelf en de ander! 

Vertel me iets en ik zal het vergeten. 
Laat me iets zien en ik zal het misschien onthouden. 
Laat me iets ervaren en ik zal het begrijpen.         (Chinees spreekwoord)

 

Hoe ga je met onverwachte situaties om?

hoe ga je met onverwachte situatie om

Hoe ga je met onverwachte situaties om? Dat is per mens heel verschillend. Ook hoe je omgeving omgaat met bepaalde situaties is heel verschillend en vaak ook beïnvloedend. Als je iets overkomt of je komt in een gebeurtenis terecht waar je niks aan kunt veranderen is het van grote invloed hoe jij met de onverwachte situatie omgaat. Pijn, angst, boosheid, onmacht en verdriet hebben vaak de overhand bij onverwachte, en daarom vaak teleurstellende, situaties waar je niet om hebt gevraagd.

Nadat een periode zal de ergste pijn, angst, boosheid, onmacht en verdriet zakken. Je hebt dan de keus om weer op te gaan krabbelen of…. erin te blijven hangen.

Kies je om erin te blijven hangen dan ligt er een zwaar, pijnlijk en vermoeiend pad voor je.

Kies je om het te verwerken en het leven weer op te gaan pakken dan zul je alleen maar groeien!

Lees het onderstaande verhaal maar over Mitchell . Hij had meerde keren de kans om er niet meer voor te gaan. Maar hij koos voor groei en toekomst!

Het gezicht van Mitchell is een lappendeken van veelkleurige huidtransplantaties. Zijn vingers zijn stompjes en zijn verlamde benen bungelen krachteloos tussen de wielen van zijn rolstoel.

1971 Mitchell was 46 toen hij voor 75% was verbrand door een motorongeluk in 1971. Vier jaar later kreeg hij een vliegtuigongeluk en werd hij verlamd vanaf zijn middel.

Ondanks zijn onfortuinlijke lot is W. Mitchell toch een miljonair geworden. Hij is een gerespecteerd milieuactivist, een veelgevraagd spreker, een voormalige burgemeester en een Congres kandidaat. Hij is gelukkig. Hij geniet van wild-water raften (roeien) en doet zelfs aan parachutespringen.

Zijn levensverhaal vertelt ons iets bijzonders. Mitchell heeft er altijd plezier in gehad om zijn eigen lot te tarten. “Mijn leven”, zegt hij zelf, “bewijst dat “Alle beperkingen zijn wat we onszelf opleggen.” Hij voegt eraan toe: “Het gaat er niet om wat je overkomt in je leven, het gaat erom wat je ermee doet“.

Over een periode van vier maanden na zijn motorongeluk, heeft hij 13 bloedtransfusies gehad, 16 huidtransplantaties, met nog een aantal andere operaties en ingrepen. Hij vertelt over de twee geheimen van zijn herstel. Zijn eerste geheim is de liefde en aanmoediging van zijn vrienden en familie. Zijn tweede geheim is de persoonlijke houding die hij had aangenomen: in plaats van slachtoffer te zijn van zijn omstandigheden nam hij de leiding en de verantwoordelijkheid voor zijn omstandigheden. Hij bleef in controle over zijn leven en zijn levensgeluk.

Hij had allang ontdekt dat het niet noodzakelijk was om knap, rijk of gezond te zijn om gelukkig te zijn. Mitchell zei: “Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen ruimteschip,” zegt hij. “Ik ga de hoogte in wanneer ik wil en ga de diepte in wanneer ik wil. Ik kan er zelf voor kiezen of ik mijn situatie als een tegenslag of een nieuw startpunt zie”.

Zijn vliegtuig crashte in 1975 door ijsontwikkeling op de vleugels bij het opstijgen. Zijn ruggenmerg was onherstelbaar gekneusd en zijn 12e borstwervel was verbrijzeld. Hij had een ​​dwarslaesie.

Zijn omstandigheden daagden zijn buitengewone optimisme flink uit.

Hij vond dat hij moest focussen op wat hij “wel kon”, in plaats van wat hij “niet meer kon”. Hij besloot om het advies van de Duitse filosoof Goethe op te volgen: “Wat je ook kunt, of droomt dat je kunt, begin er nu mee – want moed genereert genialiteit, kracht en magie.”

Mitchell dacht vaak aan die andere patiënt, een man van 19, die hij in de gymzaal van het ziekenhuis had ontmoet. Deze man was ook verlamd en was ervan overtuigd dat zijn leven voorbij was. Uiteindelijk zei Mitchell tegen hem: “Weet je, voordat dit allemaal gebeurde met mij, waren er 10.000 dingen die ik kon. Nu zijn er nog 9000 dingen die ik kan. Ik kan de rest van mijn leven stil blijven staan ​​bij de 1000 dingen die ik niet meer kan, maar ik kies ervoor om te focussen op de 9000 die nog over zijn.”

Het gaat W. Mitchell goed in zijn woonplaats Colorado. Sinds het vreselijke motorongeluk heeft hij meer succes en plezier gekend dan veel mensen in een heel leven. Hij heeft goede persoonlijke relaties met enkele invloedrijke Amerikanen opgebouwd. Hij is miljonair geworden in het zakenleven. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor het Congres, ondanks het feit dat zijn gezicht ernstig verminkt is. Zijn verkiezingsslogan was: “I won’t be just another pretty face”.

Hij heeft tegenwoordig een fantastische relatie met een heel bijzondere vrouw en is heel gelukkig.

Bron: Een zeer ontroerend verhaal vertelt Brad Lemley in de Parade magazine van 26 november 1989 over W. Mitchell en zijn levensgeschiedenis.

Hoe krijg ik flow in mijn werkzaamheden

hoe krijg ik flow in mijn werkzaamheden

Flow is een moeiteloze stroom in dat wat jij onderneemt. Deze flow draagt bij aan ontspanning, plezier, vertrouwen en succes. Flow creëer je door good vibes aan je acties te koppelen. Good vibes zijn hart gedragen intenties die jou, anderen en de wereld om je heen inspireren en aansteken.  

Good vibes ontstaan ook wanneer je een moment neemt en bewust gevoelens van dankbaarheid toelaat. Er is altijd wel iets om dankbaar voor te zijn. Een mooie herinnering, een zonnestraal op je huid, de smaak van verse koffie in je mond, het horen van de stem van een dierbare, het horen van gelach van een kind, het getsjirp van een vogel, de geur van versgebakken brood, een goede nachtrust, een behaald doel, een lekkere lunch, een wandeling in de buitenlucht. Noem maar op. Onlosmakelijk zijn hierbij zintuigen betrokken. Zintuigprikkelend.  

Dankbaarheid tovert een glimlach op je gezicht en maakt gelukshormonen aan waardoor plezier groeit in dat wat je doet. De uitdrukking ‘bij voorbaat dank’ brengt beweging in dat wat je graag gerealiseerd ziet en wenst. Door bij voorbaat al dankbaar te zijn voor het resultaat, kun je er losser mee omgaan, het meer in vertrouwen loslaten waardoor er flow ontstaat. 

Je hebt vast weleens flow ervaren. Het zijn de momenten waarin je je niet druk maakt, minder moet, plezier beleeft en vertrouwen hebt.  

 In het woord dankbaar zit ook het woord ge-baar. Met een dankbaar gebaar, creëer je iets nieuws: een nieuwe baring. Wat wil jij graag realiseren en wees bij voorbaat al dankbaar voor de realisatie. Merk op hoe je dan handelt.  

 Veel plezier gewenst met het behalen van je Next level Succes in Werk & Leven. 

Dankbaarheid: 

Een doosje met kusjes 

Een vader bestrafte zijn vijfjarige dochtertje omdat zij overvloedig mooi, verguld papier had gebruikt om een cadeautje in te pakken. Geld was er niet in overvloed en hij was boos omdat zij dit dure papier zomaar had gebruikt. 

De volgende morgen bracht het meisje het vergulde, ingepakte cadeautje naar haar vader en zei “Hier, papa, dit is speciaal voor jou!” 

Met stomheid geslagen en aangegrepen door het voorval, betreurde de vader zijn woede-uitbarsting van de vorige dag. Zijn dochtertje aanvaardde zijn excuses maar al te graag en nieuwsgierig opende hij de doos. Hij ontdekte dat er helemaal niets inzat. Hij schreeuwde tegen haar: “Weet je dan niet dat het heel wreed is om iemand een lege doos te geven, er moet altijd een cadeautje in zitten!”. 

Het meisje kreeg tranen in haar ogen en zei “Maar papa, de doos is niet leeg, ik heb haar gevuld met heel veel kusjes, alleen voor jou!” 

De vader was volledig van de kaart en omarmde zijn dochter liefdevol, hopende dat zij hem ooit zijn boze reactie zou kunnen vergeven. 

Enige tijd later, werd het meisje getroffen door een ernstige ziekte en ze stierf. De vader heeft het doosje nog steeds bij zich, dicht bij zijn bed, en elke keer als zijn verdriet hem overmant, pakt hij het doosje, neemt er een verbeelde kus uit en herinnert zich de liefde die zijn dochter in haar cadeau had gestoken. 

Gaan dingen niet zoals je wilt

gaan dingen niet zoals je wilt

Ken je dat? Dat de dingen niet gaan zoals je wilt. Je een idee in je hoofd hebt van hoe iets moet gaan zoals jij wilt en dat je je daar dan aan vasthoudt en blind op staart? Zo standvastig dat je andere mogelijkheden niet ziet of hoort; laat staan ervoor open staat. 

Een mind is als een parachute, het werkt niet als het niet open is 

Heb jij het in de hand als dingen niet gaan zoals je wilt

Het hebben van een open mind, het gebruik van gezond verstand en het luisteren naar je gevoel zijn waardevolle eigenschappen bij het maken van keuzes.  

Wanneer dingen niet gaan zoals jij wilt, heeft dat veelal te maken met verwachtingen en ideeën die jij hebt hoe dingen zouden moeten gaan. Hiermee kun je vastlopen en jezelf (onbewust) vastzetten.  

Soms liggen oplossingen om de hoek en verwachten wij het ergens voor ons 

Onderstaand verhaal beschrijft dit helder. Veel inspiratie gewenst! 

Een oude man was een overtocht aan het maken op zee. Geheel onverwachts kwam er een storm opzetten en door de hoge golven zag hij een rotsformatie niet waartegen zijn boot sloeg. Hij was uren bezig om met hard werken het water dat naar binnen stroomde uit te scheppen. Tevergeefs. Toen het rustiger weer werd en de zon kwam opsteken, moest hij blijven scheppen om zichzelf van de verdrinkingsdood te redden. Het was vechten tegen de bierkaai. Toen kwam er een zeilboot aan. Toen ze dichtbij waren, riepen ze: “Kom op, spring in de boot!” En de oude man zei: “Nee, nee! Ik heb gebeden en God zal me redden.”  

Het water bleef binnenstromen en uitgeput ging de man zitten. Op het moment dat hij wilde opgeven, kwam er een grote motorboot langs. De boot was bijna volgelopen en de mensen op de motorboot spoorden hem aan in de boot te springen en zichzelf te redden. Weer zei hij: “Nee, nee, nee. God zal me redden! Ik bid dat God me redt!”  

Op het laatst zonk de boot steeds dieper en kon hij zich nog maar net drijvend houden. De vermoeidheid sloeg toe en hij kon nog net zijn hoofd nog boven de golven uitsteken. Toen kwam er een helikopter. Die ging vlak boven hem hangen en de bestuurders riepen: “Kom op, dit is je laatste kans! Kom erin!” Maar toch zei hij: “Nee, nee, nee… God zal me redden!”  
       
Tenslotte verdween zijn hoofd onder water en hij verdronk. Toen hij in de hemel kwam klaagde hij tegen God: “God, waarom heeft u niet geprobeerd mij te redden?” God bleef rustig en zei tegen hem: “Ik heb een zeilboot gestuurd, een motorboot en een helikopter. Maar je hebt er niets mee gedaan. Heb je niet geleerd om de zintuigen en je verstand die ik je gegeven heb te gebruiken?” 

Waarom haal ik mijn doelen niet

doelen halen werkzen

Next level succes in werk en leven is wellicht dichterbij dan je denkt.  

We hebben veel gehoord dat mensen achteraf te snel hadden opgegeven en niet doorhadden dat ze al dichtbij hun doel waren. Ze vragen zich af, waarom haal ik mijn doelen niet? Ze werden onrustig, gestrest, hadden genoeg gedaan en geïnvesteerd en waren moe ‘gestreden’. Hoe zuur dat je bijna bij je doel bent en stress je doet stoppen. Door de lange weg zie je geen mogelijkheden meer en merk je meer problemen op. Hoe lang is dan jouw adem? Tot hoever ga jij door tot jouw doel is bereikt? Hoe vaak ben jij (on)bewust vlak voor de finish gestopt? Dromen hebben geen houdbaarheidsdatum en soms ook rijpingstijd nodig voordat deze gemanifesteerd kunnen worden.  

Is er een valkuil waarom ik mijn doelen niet haal

De valkuil veelal is dat we als mens doorgaan met te hard streven, onze tanden er te stevig in vastbijten, doorgaan tot het gaatje, sprinten totdat we buiten adem zijn, de schouders er te lang onderhouden, te hard trekken, noem maar opDan stroomt (ineens) de energie niet meer, de flow, de passie en het plezier zijn eruit en je wordt moe-deloos  

Je doelen kunnen op een andere manier succesvol en ontspannen worden behaald. Wellicht is die ene nog te zetten stap wel jouw laatste stap voor het behalen van het gewenste en beoogde succes! Lees ter inspiratie onderstaand verhaal.  

 

 ‘Vertel me eens wat een sneeuwvlok weegt’, vroeg een koolmees aan een vredesduif.  

‘Niets meer dan niets’ was het antwoord.  

‘In dat geval moet ik je een wonderlijk verhaal vertellen’, zie de koolmees. 

‘Ik zat eens op de tak van een dennenboom, vlakbij de stam, toen het begon te sneeuwen – niet hevig. Geen razende sneeuwstorm, nee, gewoon, zoals in een droom, zonder enig geweld. Daar ik toch niets beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken die op de naalden en twijgjes van mijn tak neerdaalden te tellen. Ik was precies bij nummer 3.741.952, toen de 3.742.953e sneeuwvlok op die tak viel – niets meer dan niets, zeg je, maar de tak brak af.  

Na dat verhaal te hebben verteld, vloog de koolmees weg.  

De vredesduif, sinds de tijd van Noach, een autoriteit op vredeszaken, dacht een tijdje over het verhaal na en zei tenslotte in zichzelf: “Misschien ontbreekt er nog maar de stem van één mens om tot vrede in de wereld te komen”. 

Is het glas halfleeg of halfvol?

glas halfvol of halfleeg

Is het glas halfleeg of half vol, is een vraag waar je een verschillend antwoord op kunt geven en toch de waarheid spreekt. Waar wel een groot verschil in zit, is welk antwoord jij op deze vraag geeft. Jouw antwoord zegt namelijk hoe jij naar het leven kijkt.

De mensen die het glas half vol zien, denken veelal in oplossingen en mogelijkheden. Vaak kunnen de mensen die het glas halfleeg zien moeite hebben om mogelijkheden te zien en zien veelal problemen. Wanneer jij eerder een halfleeg glas ziet, kun je de keuze maken om dingen vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. Het zien van mogelijkheden creëert namelijk enthousiasme, het geeft je energie en je voelt je er fijn door. Als het zo makkelijk is om door een andere manier van kijken en denken je mood, gevoel en energie te beïnvloeden. Waarom zou je dat dan niet doen?

Denk serieus na of jij kunt omdenken “Is het glas halfleeg of is het glas halfvol”

Het onderstaande verhaal geeft je een inzicht hoe jij kunt kiezen hoe je met bepaalde situaties om kunt gaan door er anders naar te (gaan) kijken.

“De drie Steenhouders

Laat in de middag passeert een wandelaar een steengroeve en ziet drie steenhouwers zwoegend aan het werk.

Hij vraagt aan de eerste steenhouwer: ‘Wat bent u aan het doen?’, waarop de ander zegt: ‘ziet u dat niet? Ik ben stenen aan het hakken, wat zwaar en vreselijk werk is. Hiermee verdien in mijn geld. Maar ja, je moet wat.’

De wandelaar loopt door en stelt dezelfde vraag aan de tweede steenhouwer, waarop deze zegt: ‘Ik hak stenen, hiermee verdien ik mijn geld en krijg ik elke vrijdag mijn loon zodat ik mijn gezin kan onderhouden en mijn kinderen naar school kunnen.’

De wandelaar loopt weer door en vraagt aan de derde steenhouwer: ‘Wat bent u aan het doen?’ De steenhouwer kijkt met een tevreden blik op en zegt: ‘Ik ben een bevoorrecht mens en mag meebouwen aan de kathedraal die daar verderop wordt gebouwd.’”

In het NU zijn beperkt Stress

In het NU zijn beperkt Stress

Je bent waar je aandacht is, waar je gedachten zijn.

Hoe vaak gebeurt het niet dat je thuis bent, maar je aandacht al op je werk? Of dat je op je werk bent en met je gedachten alweer in de sportschool of op de bank voor de tv? Hoe vaak ben je echt met je gedachten in het hier en nu?

Om met je gedachten af te reizen naar het verleden of de toekomst dient je niet. Sterker deze reizen geven je stress omdat je gevoelens of emoties creëert die niet in overeenstemming zijn met en in het nu.

Je creëert bijvoorbeeld onrust omdat je – in gedachten – je deadline nog niet hebt gehaald. Of je hebt stress omdat je ergens tegenop ziet. Het kan ook dat een collega zich met zijn of haar gedrag jou triggert en een gebeurtenis uit het verleden doet herbeleven. Heel fijn en gezond om je verstand er dan bij te houden en je te realiseren dat in het nu niet dezelfde ervaring plaatsvindt. En als dezelfde ervaring – in jouw beleving – wel plaatsvindt, hoef je je er nu niet hetzelfde bij te voelen of te reageren. Je bent immers niet meer dezelfde jij als toen en een stuk ervarener.

Waarom nu NOG stressen om iets dat is geweest of al heeft plaatsgevonden?

Zo zijn het ook je gedachten die beren op de weg zien. Je gedachten zijn dan in de toekomst. De beren zijn er nu (nog) niet en misschien tegen de tijd dat jij er bent ook niet (meer). Of je kunt erop vertrouwen dat als je er tegen die tijd bent, je de tools hebt ontwikkeld om met de beren om te gaan.

Waarom nu AL stressen om iets wat er nog niet is of nog niet plaatsvindt?

Stress vraagt wat van je vitaliteit, maakt je moe en is ongezond.

TIP: beperk je stress door in het nu aanwezig te zijn.

Hoe?

Ervaar je stress, angst, zorgen, frustratie en/of onrust? Ga dan met je gedachten naar het nu door je met je adem te verbinden en vraag je zelf of het nu, in dit moment, de waarheid is om deze emoties te voelen. Grote kans dat deze gevoelens en emoties aangewakkerd zijn door gedachten uit het verleden of in de toekomst. Vindt de emotie wel plaats in het nu? Verbind je dan ook met je adem en blijf doorademen. Breng vooral je aandacht naar je uitademing. Je adem brengt je in het nu en in het nu zijn beperkt je stress.

Je kunt elk moment terugkeren naar het nu door jezelf de vraag te stellen waar je voeten zijn. Want daar waar je lichaam zich op dit moment bevindt, daar ben jij, daar is het NU. En het nu is een mooie plek om te vertoeven. In het nu kun je constructief en ontspannen (samen)werken.

Verschil tussen een oosterling en een westerling

Een oosterling wordt gevraagd waarom een westerling vaak zo moe is.
Zijn antwoord luidt als volgt:

“Wanneer jullie ’s ochtends wakker worden
staan jullie in gedachten al onder de douche.

Wanneer jullie onder de douche staan
zijn jullie in gedachten al aan het ontbijten.

Wanneer jullie ontbijten
zitten jullie al in de auto naar het werk.

En wanneer jullie in de auto naar het werk zitten
hebben jullie de computer op het werk al aangezet.

 Wij daarentegen liggen in bed als we in bed liggen.

Douchen wanneer we onder de douche staan.

Ontbijten wanneer we ontbijten

Zitten inde auto wanneer we autorijden

En zijn op het werk wanneer we werken.”.

Boosheid voedt angst

Boosheid angst Werkzen

Ga eens bij jezelf na wanneer je ontzettend boos bent. Wat ligt eraan ten grondslag?

Gaat iets niet zoals jij wenst? Gebeurt er in jouw ogen onrecht? Is het jouw harnas, jouw beschermlaag om geen pijn te voelen? Reageert iemand op een manier zoals je niet had verwacht? Voel je je bedreigt? Wil je ergens controle over hebben?

Voel je je machteloos?

Grote kans dat je je eigen grenzen niet respecteert en deze al een tijdje niet helder hebt aangegeven. Of je doet te lang iets tegen je zin en brengt daar geen verandering in. Wellicht zeg je vaak ‘ja’ tegen een ander en daarmee ‘nee’ tegen je zelf. Dat is frustrerend. De laatste druppel die jouw emmer doet overstromen. Te lang iets opkroppen, inhouden en laten sudderen waardoor je als een vulkaan uitbarst en van je af spuwt.

En dat is vaak waar we bang voor zijn. De ‘controle’ verliezen over onze boosheid. Juist omdat boosheid zo’n enorme kracht heeft. Het doet er niet toe wat de oorzaak van jouw boosheid is. Het gaat erom dat je deze (eerlijk) opmerkt en hoe je met je boosheid om gaat. In respect naar je zelf, de ander en je omgeving.

Naar een ander of gebeurtenis wijzen als oorzaak voor jouw boosheid, helpt je niet. Boosheid heeft een kracht en kun je omzetten in creativiteit wanneer je beseft dat het jouw eigen emotie (energie in beweging) is. Voel het, vrees het niet. Dan zal het jou behoeden voor stress en kun je jouw boosheid ombuigen naar vreugde.

Bijgaand een inspirerend verhaal uit ‘Dansen tussen vreugde en verdriet’ van Mansukh Patel en Rita Goswami

 

Het geschenk

Boeddha bracht eens een bezoek aan een klein Indiaas dorp waar de mensen terstond toestroomden om naar hem te luisteren. Onder de toehoorders was een jonge man die zo in de ban raakt van Boeddha’s woorden dat hij alle besef van tijd verloor en zijn verplichtingen op de boerderij van zijn vader helemaal vergat. De vader stuurde een andere zoon eropuit om hem te zoeken, maar ook die bleef geboeid staan luisteren. Toen stuurde de boer een ander zoon, maar ook die kwam niet terug.

Woedend ging de vader op weg om zelf zijn zoons te zoeken. Hij baande zich met zijn ellebogen een weg door de menigte en eenmaal vooraan aangekomen, begon hij vreselijk te razen en te tieren. Hij beschuldigde Boeddha ervan dat hij de jeugd ertoe aanzette hun verantwoordelijkheden te ontlopen, in plaats van ze de waarde van het werken en eerbied tegenover hun ouders bij te brengen.

Boeddha glimlachte en zei; “Mijn vriend, als ik naar jouw huis kom met een geschenk en jij aanvaardt dat, van wie is dat geschenk dan?”.

“Van mij natuurlijk”, antwoordde de vader, nogal uit het veld geslagen.

“En als u het geschenk zou weigeren, van wie zou het dan zijn?”. De man was zeer geïrriteerd over deze vreemde vraag, maar antwoordde: “Van u natuurlijk, maar wat heeft dat er allemaal mee te maken?”.

Toen zei Boeddha: “Jouw geschenk aan mij op dit moment is kwaadheid, en ik weiger dat geschenk te aanvaarden. De kwaadheid blijft dus van jou.”

 Als mensen om je heen kwaad worden, neem dan een voorbeeld aan Boeddha en besluit die kwaadheid niet te aanvaarden. Als je boosheid beantwoordt met boosheid, zul je nooit en oplossing voor het probleem vinden. Je probeert alleen maar de kwaadheid die daar voor je staat, te overtroeven.

Angst geeft Stress

Wat maakt jou bang? Met andere woorden welke angst geeft jou stress?

Of je het goed doet? Wat anderen van je denken? Ben je bang voor succes? Wat als iets wel lukt? Wat als je droom wel uitkomt? Wat als je de controle verliest? Wat als collega’s ….. Ga zo maar door.

Dit zijn allemaal gedachten die angsten aanwakkeren en voeden. Het zijn gedachten die gaan naar het verleden waar we herinnerd worden aan mislukkingen, fouten en angsten. Gedachten die gaan naar de toekomst waar we beren op de weg zien. De toekomst waar we veelal ook angstig over zijn, omdat we daar geen controle over hebben. Iets wat ons vaak onwetend, onzeker en zorgelijk maakt.

Hoe fijn zou het zijn om je in het nu te vertoeven? Het nu is immers de plek waar jouw macht en kracht is om jouw leiderschap te nemen in jouw werk en leven.

Durf jij? Durf jij volledig in jouw grootsheid te stappen?

“Onze grootste angst

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.
We zijn het allerbangst voor het licht in ons, niet voor onze duisternis.
We vragen ons af : ”Wie ben ik, dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, talentvol
en geweldig zou zijn?”
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent.
Er is niets inspirerend aan als je in je schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw aanwezigheid onzeker zullen voelen.
Het is de bedoeling dat we stralen.
We zijn geboren om de glorie, die in ons schuilt, te manifesteren.
Dat licht bevindt zich niet in sommigen onder ons, het is aanwezig in ieder mens.
En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid daarvan automatisch bevrijd.“

Geïnspireerd door Marianne Williamson

Stress komt veelal uit het verleden

stress komt uit het verleden

Je kent het vast wel. Een gebeurtenis uit het verleden blijft knagen. Het gedrag van een ander blijft je bezighouden. Weet dat je ook een keuze hebt om terug te keren in het NU. In het nu waar de gebeurtenis niet plaatsvindt, in het nu waar het gedrag van een ander niet plaatsvindt. Hoe zou het zijn om dat wat in het verleden is gebeurd, te laten, los te laten? Vrij te laten zodat er ruimte is om te ervaren wat er nu, in dit moment (wel) is? Hoeveel ruimte en plezier zou je dat kunnen geven? Nu is een mooie plek om te zijn en wat maakt dat wij als mens vluchten naar het verleden of de toekomst? Wat houdt jou (nu) weg uit het nu? Waarom stress uit het verleden toelaten in het nu?

Tijd is waardevol: onbetaalbaar. Geniet van dat wat nu is en laat onderstaand verhaal je daarbij inspireren. Wij wensen je een mooie, nieuwe dag met vele momenten in het nu.

Twee monniken en een vrouw

Twee monniken die op reis waren, kwamen bij een rivier aan. Daar was een vrouw die wilde oversteken. Omdat ze bang was voor de stroming in de rivier vroeg ze of de monniken haar naar de overkant wilden helpen. De jongste monnik aarzelde. De oudste zette haar op zijn schouders, waadde door de rivier en zette haar neer op de oever aan de overkant van de rivier. De vrouw bedankte hem en vertrok.

De monniken vervolgden hun reis. De oudste stapte rustig door en genoot van het mooie landschap. De jongste was in zichzelf gekeerd en broedde op iets. 
Na twee uur te hebben gelopen, verbrak de jongste het zwijgen en zei wat hem dwars zat: “Broeder, wij hebben geleerd dat we contact met vrouwen moeten vermijden, maar jij pakte haar op je schouders en droeg haar!”

“Broeder”, antwoordde de oudste monnik, “Ik heb haar neergezet aan de overkant, terwijl jij haar nog steeds bij je draagt.”

Met de WerkZeN methode hou jij je focus en breek jij succesvol door naar de next level.

Leven zonder stress

     
leven zonder stress, werkzen

Leven zonder stress is dat mogelijk? Het is zo ingeburgd in onze maatschappij om aandacht te geven aan wat er allemaal fout gaat. Dit in ons hoofd te herhalen, of keer op keer te bedenken wat we nog allemaal moeten doen, wat niet goed is gegaan, wat er allemaal nog fout kan gaan, enzovoort. 

Geven deze gedachten ons een gerust gevoel of jaagt het ons op en leven we hierdoor zonder dat we het door hebben onder stress?

Geef aandacht aan waar je je beter van gaat voelen. Geef geen aandacht aan gedachten die je niet helpen, negatief zijn of een naar gevoel geven. Kies bewust voor gedachten waar je blij van wordt en die je een goed gevoel geven.  Door dit toe te gaan passen zet je de eerste stap om te gaan leven zonder stress.

Het onderstaande verhaal geeft je inzicht in keuzes.

Twee vrienden maken een voettocht door de woestijn. Op een gegeven moment krijgen ze ruzie. Dat loopt zo hoog op dat de ene vriend de ander in zijn gezicht slaat. De geslagen vriend wrijft over zijn gezicht, gaat zitten en schrijft in het zand: ‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht.’ Ze lopen verder en na een paar uur komen ze bij een oase. De vrienden lessen hun dorst en springen in het verkoelende water. Als de man die eerder geslagen werd weer uit het water stapt, komt hij vast te zitten in drijfzand. Zijn vriend weet hem na veel inspanning van de verdrinkingsdood te redden. Nadat hij van de schrik bekomen is, kerft hij in een steen: ‘Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered’. De ander ziet wat zijn vriend doet en zegt: “Toen ik je sloeg schreef je in het zand. Nu ik je gered heb, schrijf je op een steen. Waarom doe je dat?” Het antwoord is verrassend. “Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor je doet, dan beitel je het in steen. De wind kan het dan nooit uitwissen. Dus leer je pijn en teleurstelling in het zand te schrijven en beitel vreugde en de mooie dingen uit je leven in steen.”

Oordelen op de werkvloer

oostdelen op de werkvloer, werkzen

Veel werknemers hebben een mening over hun collega’s. Over hun werkwijze, over hun inzet, over hun uiterlijk en ga zo maar door. De oordelen op de werkvloer van collega’s en het geroddel over elkaar is dagelijks aanwezig. De één weet nog beter hoe het moet dan de ander. Maar is dat ook zo?

Een quote uit de Bijbel: “Hij sprak tot hun hart en zei: ‘Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen.”  En ja dan wordt er geen steen geworpen want iedereen loopt wel eens buiten de pas. Wie ben jij om daar over te oordelen?

Oordelen is een eigenschap waar we mee opgroeien en gekopieerd hebben van alle mensen uit onze omgeving. De mens is veelal drukker bezig met te bespreken wat iedereen fout doet dan dat ze hun eigen handelingen en uitspraken overdenken.

Heb je het recht om te oordelen?

Wat denk je zelf? Iedereen heeft zo zijn reden om een ander te willen verbeteren of te bekritiseren. Maar bedenk eens, zou het niet beter zijn om jezelf te verbeteren en het allerbeste uit jezelf te halen dan dat je je bezighoudt met het fixen van een ander? Eerlijkheid naar jezelf toe zal jou meer dienen dan het beoordelen en veroordelen van een ander.

Wat betekent het als je over een ander oordeelt?

Een oordeel over een ander zegt wat over jou. Meestal is het een trigger die bij jou wordt geactiveerd. Een trigger kan gunstig voor jou zijn. Het is namelijk een leermoment als je het herkent. Wanneer jij getriggerd wordt ervaar jij een herinnering van een situatie uit het verleden.  Zodra je herkent dat iets jou triggert, word je uitgenodigd om bij jezelf te kijken waar er verandering kan plaatsvinden. Zo groei je in je mens zijn. 

Wat is een oordeel?

Daar is nogal eens verwarring over.

Is het een oordeel als je een 2-jarige vertelt dat hij niet met zijn vingers aan een hete kachel moet komen? Nee natuurlijk niet. Je hebt alleen wel de mogelijkheid om in plaats van “Nee, niet doen” of “Nee, dat mag niet” te zeggen, uitleg te geven waarom hij of zij niet aan de kachel moet komen. Een 2-jarige is niet dom en kan best geleerd worden wat heet is, dat dit pijn doet en dat het gevaarlijk is en daarom beter kan kiezen om het niet te doen.

Is het een oordeel als jij als niet leidinggevende naar je collega loopt en vertelt dat zijn rapportage helemaal nergens op slaat?  Ja, dat is een oordeel. Degene die de rapportage heeft gemaakt zal het volgens zijn normen en ideeën hebben gedaan. Als de inhoud niet klopt, zou je naar je leidinggevende kunnen gaan die met je collega daar een leermoment van kan maken. Zolang het niet onder jouw takenpakket behoort, is het niet aan jou om werkzaamheden van een ander te bekritiseren.

Ieder heeft zijn taak en zal dit zo goed mogelijk naar eigen kunnen uitvoeren. We gaan er van uit dat iedereen de volle honderd procent inzet geeft. Rapportages die niet volgens jouw regels of ideeën worden opgesteld en niet onder jouw takenpakket vallen, hoeven dus niet door jou te worden veroordeeld.   

Hoe kun je groeien?

Wil je minder oordelen dan is de eerste stap om ze te herkennen. Als je ze herkent en ze weet (los) te laten door er in je gedachten of hardop geen aandacht aan te besteden, dan heb je een grote stap gezet. Als degene waar het over gaat je naar je mening vraagt, heb je een mogelijkheid om alsnog je “mening/ oordeel” te geven. Bedenk daarmee dat dit geen vrijbrief is om helemaal los te gaan. Jouw mening is altijd gekleurd vanuit jouw verleden, opvoeding en trauma’s die je hebt meegemaakt. Hierdoor kan niemand geheel objectief een mening geven.

Wil jij inzichten krijgen en hierdoor als mens groeien. Plan een Gratis SuccesGesprek in!

De waarde van open communicatie

An is door ziekte van een collega leidinggevende van twee afdelingen. Haar eigen afdeling loopt soepel.

De klantenserviceafdeling waar ze nu voor haar collega invalt, is extra druk. Dit komt doordat de afdeling meerdere problemen heeft die opgelost moeten worden voordat het soepel kan lopen.

Toen An vanochtend op de afdeling kwam, hing er een nare sfeer. Ze werd vreemd aangekeken en ze merkte dat er gesmoesd werd.

Als de knelpunten die de werknemers van de afdeling hebben aangegeven zijn opgelost, komen er meer tevreden klanten. De werkdruk op de afdeling zal dan ook verbeteren. Want tevreden klanten bevestigen dat het werk goed wordt uitgevoerd.

Wanneer werknemers zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen, zal het werk met meer plezier worden uitgevoerd. Dit heeft dan ook een positieve uitwerking op de klanten.

Doordat An voelt dat er een nare sfeer op de afdeling hangt, gaat ze met de afdeling in gesprek. Al gauw komt naar boven dat er over haar wordt gesproken.

Iemand heeft de zieke leidinggevende op de hoogte gebracht dat ze is vervangen. Daardoor wordt er nu gedacht dat ze niet meer terugkomt. Deze verkeerde informatie is niet goed voor de werkdruk die al op de afdeling hangt.

Wanneer er niet naar de zieke leidinggevende was gebeld, waren deze roddels niet rondgegaan. Dan had de zieke leidinggevende niet meer stress gekregen.

Dan was de sfeer van de afdeling niet verder naar beneden gegaan. Wat heel belangrijk op deze afdeling is, is een goede en open communicatie.

Doordat de werknemers niet weten hoe de communicatie onderling soepeler en zonder roddels kan verlopen, is het hen niet kwalijk te nemen.

Een eerste stap zou kunnen zijn om dagelijks de dag af te ronden met het beantwoorden van vragen die er op de afdeling zijn. Wanneer iedereen zijn vragen beantwoord krijgt, hoeven ze niet te gissen. Daarnaast kunnen uit die vragen eventuele problemen bijtijds getackeld worden.

Het is belangrijk om deze gesprekken zo te voeren dat de werknemers hun hart kunnen luchten en kunnen delen wat ze op hun lever hebben. Niet dat als ze iets zeggen wat ze eventueel handiger hadden kunnen aanpakken of formuleren, ze dan aangevallen worden.

Begeleid de werknemers zo dat ze het antwoord zelf vinden, zodat ze zelf hebben gevonden hoe ze die situatie de volgende keer anders kunnen aanpakken. Zaken uitspreken en dat de ander het goed opvangt, interpreteert en dus verstaat, is hierbij van belang.

Wanneer het communicatieprobleem is opgelost, is het gevolg dat de communicatie naar de klanten toe ook soepeler verloopt. Een blij mens communiceert ontspannener dan een gespannen mens.

Wanneer er een prettige sfeer op de afdeling hangt, reflecteert dit naar de klanten. Een glimlach wordt ook aan de andere kant van de lijn ontvangen. Doordat er dan tevreden klanten zijn, zullen deze klanten opnieuw kopen en zullen zij voor goede reviews zorgen. Dit levert weer nieuwe klanten op, wat weer geld oplevert!

Iedereen wil weten hoe ze een goede communicatie voor elkaar kunnen krijgen. Je wilt dat de werkdruk vermindert, de klanten tevreden zijn en dat niet veel collega’s steeds ziek zijn. Het is toch heerlijk als je gewaardeerd wordt op je werk, je de dag met een voldaan gevoel kunt afsluiten en er rust op de afdeling heerst?

Dit wil jij ook!

Inzicht in luisteren

An, leidinggevende op de marketingafdeling, valt in voor haar collega leidinggevende op de klantenservice. Al gauw blijkt daar dat er een negatieve werksfeer hangt, dat de werkzaamheden de werknemers boven hun hoofd groeien en dat er veel klanten boos zijn.

An heeft geïnventariseerd wat er misloopt op die afdeling en heeft een gesprek met de directeur Mark hierover. In 20 minuten heeft ze de problemen aan Mark overgebracht zodat hij hiervan op de hoogte is.

Wanneer de klantenservice op rolletjes loopt, kunnen de werknemers daar met plezier en vol werklust de problemen van de klanten oplossen. De afdeling bereikt dan een hoog tevredenheidspercentage door tevreden klanten die leuke reviews schrijven. Dat levert het bedrijf geld op.

An heeft aan Mark uitgelegd wat voor impact al deze boze klanten hebben op het bedrijf. En hoeveel boze klanten het bedrijf kan gaan kosten. Want niet alleen de klant is boos, deze komt niet meer terug en schrijft een slechte review.

Het kost het bedrijf ook werknemers. De leidinggevende van de klantenservice is overspannen thuis en er is een hoog ziekteverzuim op die afdeling.

Wanneer de leidinggevende van de klantenservice de mogelijkheid heeft om de afdeling beter in te richten betekent dit vooruitgang. Als de werknemers kunnen aangeven wat ze nodig hebben en de leidinggevende dit kan vertalen naar nieuwe richtlijnen op de werkvloer, kunnen ze dit testen en kijken of dit de gewenste resultaten oplevert.

Mark weet niet wat hij hoort. Sinds hij twee maanden geleden is aangesteld, komen er steeds meer lijken uit de kast. Zijn voorganger is met pensioen gegaan en hij is aangenomen om het goedlopende bedrijf nog groter te maken.

Nu hij weet hoe het op de klantenservice loopt, geeft hij An de vrije hand om een plan op te zetten zodat dit verbeterd kan worden.

Wat er in dit bedrijf nodig is, is luisteren. Luisteren naar de werknemers en luisteren naar de klanten. Wanneer van beide kanten signalen komen dat het huidige beleid niet werkt, moet het beleid aangepast worden.

Je zult denken dat dat toch makkelijk is? Maar als dit zo makkelijk is, waarom is het dan nog niet toegepast? De huidige situatie is al jaren niet meer bijgeschaafd.

Nieuwe tijden vragen om een nieuwe aanpak. Een nieuwe aanpak vraagt om een nieuwe visie. Een nieuwe, werkende visie kun je ontwikkelen als je daar de tijd, geld en werk in wilt investeren.

 • Tijd investeren omdat een nieuwe methode niet in 1 dag is geleerd en toegepast.
 • Geld investeren omdat training, begeleiding en coaching ingekocht dient te worden.
 • Werk investeren omdat alles wat geleerd wordt ook toegepast en geïntegreerd wordt en dat vraagt om verandering.

Het resultaat van investeren in vernieuwing door middel van de WerkZen Jaartraining is verbluffend.

Je krijgt immers blije werknemers, wat blije klanten en geld oplevert. Door blije werknemers verdien je geld, omdat het ziekteverzuim drastisch naar beneden gaat, wat dubbele salarissen bespaart. De training kost dus geen geld, de training verdient geld voor je!

Hoe zou het zijn wanneer de werkdruk vermindert, de klanten tevreden zijn en dat niet veel collega’s steeds ziek zijn. Het is toch heerlijk als je gewaardeerd wordt op je werk, je de dag met een voldaan gevoel kunt afsluiten en er rust op de afdeling heerst?

Dit wil jij ook!

Niet verstaan niet begrepen en niet gehoord

An heeft met haar afdeling marketing afgesproken dat ze een aantal dagen bij de klantenservice gaat helpen omdat daar de leidinggevende ziek is. Doordat het op de klantenservice helemaal in de soep loopt en er chaos over de hele afdeling heerst, wil ze kijken hoe ze hen kan helpen.

An heeft de dag ervoor met iedereen gesproken en weet nu waar de knelpunten zitten. Vanuit het bedrijf worden de werknemers niet verstaan, niet begrepen en niet gehoord. Meteen heeft An aangegeven dat ze de tijdslimiet van 3 minuten die er was om een klant te helpen zou ophogen zodat ze het probleem voor de klant konden oplossen. Ook is An telefoontjes gaan aannemen om een inschatting te kunnen gaan maken wat er nodig is op die afdeling.

Waar An al snel achter komt, is dat de klant zich niet verstaan, niet begrepen en niet gehoord voelt. Dat het probleem niet afgehandeld wordt en dat ze niet teruggebeld worden. Dit veroorzaakt een hoop ergernis en frustratie bij de klanten.

Omdat ze op de afdeling klantenservice per gesprek een tijdslimiet van 3 minuten hebben, hebben ze niet de tijd om het probleem naar behoren op te lossen. De tijd is er niet om de klant terug te bellen wegens de 3 minuten per klant policy. Wegens tijdgebrek, loopt alles in het honderd. Door de opgelegde regels van hogerhand werkt de klantenservice niet naar behoren.

Wat zou het fijn zijn wanneer iemand van hogerhand zou weten hoe het op de klantenservice werkt. Dat er wordt ingezien dat de opgelegde regels niet haalbaar zijn. Er zou een hoop veranderen wanneer de klantenservice effectief gedraaid kan worden.

De werknemers op de werkvloer lopen tegen problemen aan. Van hogerhand en op de werkvloer is er nooit ingegrepen. Ze werken nog via oude methodes waardoor er problemen ontstaan. Op de marketingafdeling werken ze met nieuwe methodes waarvan An denkt dat dit juist op de klantenservice zou moeten worden toegepast.

Wanneer de klantenservice effectief gedraaid wordt, zal dit een opluchting zijn voor de werknemers. Ze kunnen dan het probleem van de klant oplossen met als resultaat dat er tevreden klanten zijn. Dit zal ook doorwerken op de werkvloer waar dan geen hoge negatieve werkdruk zal heersen, maar een gezonde werklust.

Voor het bedrijf levert dit geld op. Tevreden klanten leveren geld op en ontevreden klanten kosten geld! Werknemers die hun werk leuk vinden in een gezonde werksfeer, hebben er zin in en dat klinkt door naar de klanten. Daarnaast zullen werknemers die enthousiast zijn en goede resultaten bereiken niet zo gauw ziek worden.

Dit levert heel veel geld op. Er worden geen kosten meer gemaakt voor de zieke werknemer. Ook hoeft de ingehuurde vervanger niet betaald te worden. Dit zou anders een dubbel salaris kosten.

Hoe zou het zijn wanneer de werkdruk vermindert, de klanten tevreden zijn en dat niet veel collega’s steeds ziek zijn. Het is toch heerlijk als je gewaardeerd wordt op je werk, de dag met een voldaan gevoel kunt afsluiten en er rust op de afdeling heerst.

Dit wil jij toch ook!

Communicatie op de werkvloer is belangrijk

An is leidinggevende op de marketingafdeling. In verband met langere ziekte van haar collega leidinggevende heeft ze buiten haar eigen afdeling ook de leiding over de klantenservice gekregen.

Dit geeft stress, niet zozeer het werk wat An erbij gekregen heeft, maar de samenwerking met de werknemers op de klantenservice. De communicatie op de werkvloer, de samenwerking is niet goed. Er wordt gekletst over elkaar en er zijn boze klanten. De Communicatie op de werkvloer kan dus stukken beter waardoor er meer begrip voor elkaar zal ontstaan.

An heeft nu een week de afdeling aan het werk gezien en ze is alleen maar brandjes aan het blussen. Dit moet anders! Ze roept iedereen bij elkaar om te bespreken waar de knelpunten zijn en hoe die opgelost kunnen worden. Ze vraagt aan de werkenemers op die afdeling ” hoe is de communicatie op de werkvloer”.

Al snel kakelt iedereen door elkaar met wat er fout gaat en wie zijn schuld dit is. Klanten zijn niet tevreden en bellen soms wel 2x op een dag met dezelfde klacht omdat ze niet naar hun zin zijn geholpen.

Klanten zijn boos omdat ze geen antwoord krijgen. Klanten zijn onredelijk omdat ze schreeuwen en schelden.

Hoe krijg je de communicatie op de werkvloer goed lopend

Al snel steekt An haar hand op omdat ze stilte wilt. Iedereen kijkt haar aan en verwacht een oplossing. An laat iedereen één voor één aan het woord zonder dat een ander de spreker mag onderbreken. Het gaat niet om wie er wat fout doet. Het gaat om hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Wat blijkt uit de gesprekronde, is dat klanten na 2 à 3 keer bellen grof worden in hun taalgebruik. De klanten worden niet teruggebeld omdat daar geen tijd voor is. Niemand controleert wie er wel of niet is teruggebeld.

Daarnaast heeft de klantenservice maar gemiddeld 3 minuten om een klant te woord te staan. Dat is de policy!

Het grootste struikelblok op de afdeling is de communicatie op de werkvloer. Wanneer een klant geholpen wordt en afgehandeld is, los je dit op. Als klanten gemiddeld 2 tot 3 keer bellen, zou de druk er al af gaan wanneer er de helft minder gebeld wordt.

Dit kost misschien 3 minuten extra, maar je hebt een tevreden klant omdat het probleem gehoord is en het gesprek afgehandeld is: een afgehandelde klant.

De klantenservice is heel belangrijk voor een bedrijf. Een goede klantenservice kan geld verdienen voor een bedrijf. Wanneer een klant ontevreden is en je kunt hem ombuigen naar een tevreden klant, dan blijft hij een potentiële koper.

Een ontevreden klant zal nooit meer kopen en daarnaast een negatieve review geven. Dit kost geld. In dit geval zou het goed coachen van de klantenservice geld gaan opleveren! Tevreden klanten vertellen dit door. Ontevreden klanten schreeuwen het door.

Hoe zou het zijn wanneer de werkdruk vermindert, de klanten tevreden zijn en dat niet veel collega’s steeds ziek zijn. Het is toch heerlijk als je gewaardeerd wordt op je werk, de dag met een voldaan gevoel kunt afsluiten en er rust op de afdeling heerst. Dit creëer je wanneer een goede communicatie op de werkvloer hebt!

Wil jij dit ook!

Frustratie op het werk

frustratie op het werk, werkzen

Heb jij het wel eens meegemaakt? Frustratie op het werk? Margreet wel, ze heeft honger en gaat op weg naar de kantine. De kantine is een gezellige ruimte waar het bedrijf zijn best heeft gedaan om die zodanig in te richten dat je er lekker ontspannen kunt eten.

Maar waar ze zich voor de zoveelste keer over verbaast en vies vindt, is dat niemand zijn eigen ‘troep’ opruimt.

Het bedrijf zorgt dat er eten en drinken staat wat je gratis mag pakken. In plaats van dat haar collega’s dankbaar en blij zijn, ergert Margreet zich steeds aan het feit dat ze in die gezellige ruimte elke keer zoveel bende aantreft.

Ze denkt, “we hebben hier toch niet met een stel kleuters te maken?”

Margreet voelt de frustratie in haar naar boven borrelen. Ze bedenkt dat dit echt een item is die op de vergadering moet worden besproken. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de spullen die hij heeft gebruikt weer op te ruimen en de plek schoon achter te laten zodat de relaxplek ook een relaxplek kan blijven.

De kantine is voor iedereen. Er is geen leidinggevende die daar toezicht houdt. Hierdoor zijn er dus medewerkers die zich er bewust of onbewust gemakkelijk van afmaken.

Eigen verantwoordelijkheid nemen zal frustratie op het werk verminderen.

Wanneer iedereen de verantwoordelijkheid die hij in zijn werk zo serieus neemt ook zou toepassen om de kantine gezellig te houden, blijft het een relaxplek.

Waarschijnlijk zijn de personen die hun gebruikte spullen in de kantine laten staan niet anders gewend. Er zal thuis iemand zijn die het achter hun kont opruimt. Het hoeft dus niet eens onwil te zijn maar een gebrek aan inzicht op dit gebeid.

Natuurlijk kan het ook ongeïnteresseerdheid zijn en heeft die persoon gewoonweg geen last van rondslingerende spullen 😊

Gelukkig is het hierboven geschetste voorval niet echt een probleem. Het is waarschijnlijk snel op te lossen door het in de vergadering te benoemen. De regels hiervoor op te stellen en elke leidinggevende erop te wijzen dat zijnof haar afdeling zorgt dat de regels nageleefd worden.

De leidinggevende legt de spelregels van de kantine uit aan de medewerkers. De verantwoordelijkheid ligt in handen van de medewerkers om die uit te voeren. De frustratie op het werk  die de kantine kan oproepen zal verdwijnen en de collega’s kunnen zich in hun pauze ontspannen.

Misschien denk je dat dit niks met werk te maken heeft. Dat klopt, maar het heeft alles met verantwoordelijkheid, respect voor een ander, leidinggeven en bedrijfsvoering te maken. En wanneer dit aanwezig is op je werk, is je werk een stuk leuker!

Waarom ben ik zo Boos

waarom ben ik zo boos, werkzen
Waarom ben ik zo boos vraagt Charlotte zich af. Ze is onterecht door een klant uitgescholden. De klant had telefonisch lang in de wacht gestaan. Daardoor onterecht meteen tegen Charlotte gaan schelden. Charlotte die in haar jeugd dagelijks door haar vader werd toegeschreeuwd, had besloten toen ze uit huis ging dat ze dit niet meer zou accepteren, van niemand. Uitgescholden worden voor iets wat je niet hebt gedaan, is mega frustrerend en een groot onrecht. Bij Charlotte triggerde dit gedrag van de klant nog eens extra omdat dit een jeugdtrauma is. Een mooie les voor Charlotte is dat ze tools krijgt om zich sterk te voelen als deze situatie zich weer voordoet. Klanten kunnen onvoorspelbaar zijn en daar kun je je op voorbereiden. De vraag waarom ben ik zo boos hoeft charlotte zich dan niet meer te stellen omdat ze de tools krijgt hoe ze dit aankan. Mocht ze toch boos worden kan ze inzocht krijgen in haar eigen triggers. Waar Charlotte geen rekening mee heeft gehouden is dat de klant ook misschien getrigged is. Dit maakt de manier van reageren naar Charlotte toe niet goed, maar wel begrijpelijker. De klant heeft al een ervaring met een bedrijf die niet heeft gereageerd op een klacht. Herhaaldelijk belde hij dat bedrijf, maar heeft dagenlang alleen maar in de wacht gestaan. Wanneer hij eindelijk geholpen werd, was de juiste persoon er niet.

Wie is de schuldige?

Charlotte is het slachtoffer geworden van een ander bedrijf die geen service heeft gegeven. De klant die de ervaring heeft met dat bedrijf, denkt dat nu weer te herkennen omdat hij telefonisch lang in de wacht heeft gestaan. Wat als Charlotte nu de exacte tools in handen had om anders met deze klant om te gaan? De klant voelde zich dan begrepen en was gekalmeerd. Charlotte was niet boos en gefrustreerd geweest en de klant had een lovende review op de website kunnen schrijven. Boze klanten zijn een killer voor je business. Ook al zijn de klanten onterecht boos dan is het toch een gemiste klant. Wanneer klanten terecht of onterecht hun gal gaan spugen op jouw website en jouw social media-accounts als facebook en google, dan weet je zeker dat dit op het internet te vinden is. Tevreden klanten verdienen geld voor je. Boze kanten kosten je geld. Heeft het volgens jou zin om een boze klant die een rot review heeft geschreven te benaderen?

Wat doet een trigger met jou?

Charlotte, een temperamentvolle dame van 22 jaar, komt stierend binnenstormen.
Ze loopt rechtstreeks naar An, de leidinggevende van de afdeling, omdat ze met een frustratie zit.

De collega’s die op de afdeling werken, kijken verstoord op door de wervelwind die komt binnenwaaien en enkelen trekken een gefrustreerd gezicht.

An neemt Charlotte mee naar de spreekkamer en hoort haar verhaal aan. Charlotte werkt op de klantenservice, haar leidinggevende is ziek en daardoor is de werkdruk toegenomen. De klantenservice staat momenteel onder hoge druk in verband met veel zieken. De klanten die bellen moeten hierdoor langer wachten en krijgen daar irritaties over.

De irritatie over de te lange wachttijd gecombineerd met een antwoord die de klant waarschijnlijk niet beviel, deed deze klant onredelijk grof worden. Charlotte was hier het slachtoffer van en heeft de verbinding met de klant verbroken. Ze was duidelijk getriggerd doorde klant. Wat doet een trigger met jou?

Is de klant fout?

An hoort Charlotte haar verhaal aan en bevestigt dat de klant onredelijk grof was. Maar de klantenservice is de klantenservice niet als ze een passende oplossing vinden waar de klant tevreden mee is.

Het bedrijf is servicegericht. Dit houdt in dat tot in het redelijke naar een oplossing wordt gezocht. Bij An is duidelijk dat beide personen gefrustreerd zijn geraakt en dat Charlotte in haar frustratie de verbinding heeft verbroken.

De klant belde omdat zijn pakketje stuk was aangekomen. Om dit te kunnen melden, stond hij 20 minuten in de wacht wat hem mega irriteerde.

Voordat Charlotte haar naam volledig had uitgesproken begon de klant te schreeuwen. “Wat een Klote service hebben jullie en jullie bedrijf zal het gaan voelen want ik gooi dit verhaal op het internet”.

Wat doet een trigger met jou en hoe los je het op

Wanneer Charlotte had geleerd om de niet aan haar persoonlijk gerichte onredelijke stortvloed van de klant over haar heen had laten komen, was het verhaal waarschijnlijk anders geweest. Veel van deze boze klanten is al een stuk meegaander als je begrip toont en de klant gelijk geeft.

Mensen die je gelijk geeft, kunnen namelijk niks meer tegen je in brengen. En zo zijn er veel meer communicatietools waarmee een boze klant kunt begeleiden naar een tevreden klant.

De klant en Charlotte botsten in hun gesprek omdat er bij Charlotte een trigger af ging. Ze had een hele strenge vader die als de regels niet punctueel werden uitgevoerd, compleet uit zijn stekker ging.

Dit systeem van het niet goed doen zonder dat je zelf een fout hebt gemaakt, zette Charlotte over tot actie om de verbinding te verbreken en zo van de tierende klant af te komen. Vervolgens wilde ze haar gelijk halen en ging naar An.

An gaf Charlotte gelijk in het feit dat ze niet zo aangesproken had hoeven worden. Het effect daarop was dat An kalmeerde.n Blijft nog wel het probleem met de klant dat opgelost moet worden.

Wat kan An Charlotte laten doen om het probleem met de klant op te lossen?

Wat je ziet is niet de werkelijkheid

Wat je ziet is niet de werkelijkheid laat Vincent zien als hij op zijn werk komt. Hij komt vier uur te laat op zijn werk. De herrie en onrust die hij met zich meebrengt geeft irritatie bij zijn collega’s.

An, zijn leidinggevende, neemt hem apart om aan te horen hoe het is met Vincent. Ze vraagt: “Heb je weer een zware nacht gehad? Je zult wel moe zijn, ik snap het helemaal dat je dan van streek bent en met je hoofd ergens anders zit. Heb je wel de energie om te werken?’’

Vincent is een hele goede werknemer die snel en adequaat kan handelen in noodsituaties. Hij is chaotisch en komt slordig over. Maar het tegendeel is waar.

Wat voor een ander chaotisch lijkt, is voor hem overzichtelijk en hij vergeet nooit iets. Zijn geheugen is meesterlijk en daardoor presteert hij uitstekend in de functie die hij heeft.

Vincent heeft op dit moment een niet zo fijne thuissituatie. Zijn kleintje van vier jaar is heel ziek. Die heeft onverwachts door een gemene snee die gehecht moest worden, een bacterie opgelopen. Het kindje huilt dag en nacht, slaapt slecht en wil maar niet opknappen.

De zorgen die hij over zijn kindje heeft en het bijna geen nachtrust krijgen, vergt zijn tol. Vincent lijkt voor de buitenwereld nog chaotischer dan voorheen.

Wat is de oplossing met werkverstoorders

An vraagt aan Vincent of het goed is dat zijn collega’s op de hoogte worden gebracht van zijn thuissituatie. Dit zal veel irritatie oplossen omdat er dan begrip voor zijn situatie opgebracht kan worden. In het geval van Vincent weten de collega’s niet wat er gaande is, alleen dat hij een werkverstoorder is.

Wanneer de aanleiding van iemands gedrag begrijpelijk is, zullen de collega’s de situatie snappen en meer begrip tonen. Zodra Vincent chaotisch binnenkomt zullen de collega’s dit begrijpen en hem mogelijkerwijs ondersteunen.

Als je deze situatie op zijn beloop laat, zal er onenigheid op de werkvloer ontstaan. Er zijn veel leidinggevenden die vinden dat je je thuissituatie niet naar de werkvloer hoort mee te nemen.

Collega’s vinden dat je je werk op tijd af moet hebben en niet de sfeer moet verstoren. De situatie van Vincent leidt dan tot irritatie en is voedingsbodem voor roddels.

Maak Vincent zijn probleem bespreekbaar en houd iedereen op de hoogte. Als een werknemer zorgen heeft over zijn thuissituatie, is dit op de werkvloer te merken.

Het is belangrijk dat je je medewerkers als mensen ziet en niet als een robot behandelt. De beste resultaten worden behaald met een heldere communicatie, met het inleven in elkaars situatie, met hulp bieden en samenwerken waar dat nodig en mogelijk is.

Zonder hulp en begrip van collega’s en leidinggevenden kun je ervan uitgaan dat Vincent, met alle stress thuis, zich ziekmeldt. Een burn-out ligt eventueel op de loer.

Mogelijk krijg je dan te maken met een hoge kostenpost. Want je bent verplicht zijn salaris een poos door te betalen zonder dat hij werkt. Daarnaast moet je een nieuwe werknemer voor hem aannemen wat nog eens salaris kost. Wat is dan goedkoper/waar kies je dan voor?/waar zit dan je winst?

De keus is:
-Medewerkers die gestrest, roddelend over elkaar en met onbegrip samen het doel van het bedrijf moeten vertegenwoordigen en uitvoeren.
Of
-Medewerkers die in een prettige sfeer met begrip voor elkaar samenwerken om het bedrijf te vertegenwoordigen en het doel samen te bereiken.

Jij weet wel wat je wilt!

Werkverstoorder

Stel je voor:  Terwijl jij lekker geconcentreerd aan het werk bent, komt je collega Vincent vier uur te laat binnenstormen. Hij is een mega werkverstoorder en de irritatie is op de afdeling aangewakkerd. De herrie die hij maakt verstoort de harmonieuze energie.

Met regelmaat van de klok is hij te laat. Daarnaast komt hij op een chaotische manier binnen met veel lawaai. Door alle chaos en herrie die hij met zich meebrengt is het op de werkplek meteen gespannen.

Je collega’s kijken verstoord op van hun werk en je ziet dat enkele zich heel erg aan hem irriteren.

Een werkverstoorder, wat te doen

Je geeft hem even de tijd om zich achter zijn bureau te settelen en loopt met een kop koffie naar hem toe. Je nodigt hem uit om even met jou samen in de vergaderruimte te komen zitten. Trekt een stoel voor hem naar achteren zodat hij kan gaan zitten en overhandigt hem de kop koffie.

Je kijkt hem aan en geeft hem een geruststellende glimlach. Je zegt: “Heb je weer een zware nacht gehad? Je zult wel moe zijn, ik snap het helemaal dat je dan van streek bent en met je hoofd ergens anders zit. Heb je wel de energie om te werken?’’

Wanneer je niet weet hoe je deze situatie in goede banen kunt leiden, zou je met je collega’s mee kunnen gaan in hun irritatie. Vincent is veel te laat, als werkverstoorder verstoort hij de werksfeer en geeft door zijn gedrag de indruk dat hij het niet meer onder controle heeft. Door zulk gedrag als werkverstoorder behoor je niet tot de groep en gaat de rest van je collega’s over je praten.

Gelukkig hoort An, de leidinggevende van Vincent, hem aan. Bij haar kan hij zijn verhaal doen. Wanneer hij zijn last kan delen wordt die minder zwaar.

Dit betekent niet dat het probleem hiermee is opgelost, maar de druk die hij op zijn schouders voelt, is minder. En hij hoeft zich op zijn werk niet ook nog schuldig te voelen voor zijn te laat komen.

Het begrip van An om samen naar een oplossing te zoeken van zijn probleem, zal hem sneller helpen.

Hoe zou jij op deze situatie reageren?

Flow in je werk

flow in je werk, WerkZen

Flow is een staat van moeiteloosheid waarin we allemaal kunnen verkeren. Dingen gebeuren zoals jij graag wenst. Zelfs uitdagende of moeilijke dingen krijg je voor elkaar. Flow in je werk resulteerd in top prestaties.

Flow is ook een staat van vertrouwen en overgave. Creativiteit ontstaat vanuit overgave, niet vanuit controle. Controle (willen) hebben, verkrampt. Verkramping veroorzaakt blokkades zodat er geen flow kan zijn.

Ons hart is groot en genadig. Ons hart hoeft geen gelijk en verlangt naar geluk. Ons hoofd bemoeit zich overal tegenaan. Het hoofd wil alles verklaren, rationaliseren en generaliseren.

Flow ontstaat wanneer ons denken congruent is met ons voelen en ons voelen congruent met ons denken.

Hoe we ons voelen, is veelal een gevolg van een gedachte of een woord. Het zaadje voor ons gevoel komt dus veelal uit de mind. Een gedachte, een woord, creëert een wereld. Jouw gedachte, jouw woord creëert jouw wereld: jouw werkelijkheid.

De energie van het hart is 50.000 keer sterker dan de energie van de mind.

Wanneer het hart deze gedachte, het woord, jouw werkelijkheid gelooft, dan zend je dit krachtig uit. Zoals in de Bijbel staat: “U wil geschiedde.” We plaatsen heel de dag door bestellingen. Veel onduidelijk en veel onbewust. Het is goed ons af te vragen wat we gedurende de dag voelen, zodat we bewust(er) worden wat we bestellen. Juist omdat gevoel de bestelling van de mind overschrijft. We zijn veel bezig met wat we denken en hoe we ons (daarover) voelen. We kunnen beter bezig zijn met hoe we denken en wat we voelen. Gedachten zijn voor 70% negatief en neutraal. Als het gevoel in deze negativiteit of neutraliteit meegaat, krijg je veelal niet het gewenste resultaat en ben je ver weg van de flow ervaring. Je ervaart eerder stress, hoge werkdruk, mislukking en vermoeidheid.

Volg je gevoel en je ervaart flow. Je ervaart werklust, moeiteloosheid, succes en vitaliteit. Dit is flow in je werk

Wil je dit ook vraag een gratis SuccesGesprek

 

Rationeel denken

rationeel denken

Van rationeel denken naar intuïtief voelen geeft je rust in je leven. Maar dat is niet iets wat we hebben geleerd. Voordat we een keuze maken overdenken en analyseren we alles.

Dit geeft keuzestress maar is onoverkomelijk voordat je klaar ben om de volgende stap te wagen. Soms moet je ergens eerst klaar mee zijn, voordat je klaar bent voor het andere. Wanneer je er klaar voor bent kan je de volgende stap maken.

Is rationeel denken de juiste manier?

Bijna elk mens neemt beslissingen rationeel. Je bedenkt wat je beste kansen zijn, waar je het meest mee uit de voeten kunt. Maar voel je wel eens waar je het meeste naar je zin hebt? Wat vind jij het leukste om te doen? Maar door dat rationeel denken zit het intuïtief voelen zover weg dat het niet gehoord wordt.

Eigenlijk moet je de belangrijkste beslissingen niet met je hoofd maar met je guts maken. Je onderbuikgevoel, je weten, je intuïtie weet allang wat bij jou hoort. Ook als je hoofd het anders beredeneerd.

Beslis met je intuïtie

Wat denk je dat het belangrijkste is voor jou? Dat je op een plek werkt en woont met mensen om je heen die je leuk vindt, waar je jezelf kunt en durft te zijn. Of dat je op een plek werkt en woont waar je je aanpast aan de omgeving en mensen om erbij te horen. Van de ene keuze krijg je energie en van de andere keuze word je moe. Bij de ene keuze ervaar je rust en bij de andere keuze stress.

Gelukkig is dat antwoord niet zo moeilijk.

Kies je voor jezelf en je gezondheid? Want leven en werken met stress is funest voor je lichaam en daarmee voor je gezondheid. Nu nog helder hebben wie er bij jou de overhand heeft bij beslissingen maken. Je hoofd die allerlei goede redenen heeft om anders voor jou te beslissen of jijzelf die allang weet wat je wilt. Vertrouw op jezelf! En durf die gezonde beslissing te maken.

Wat zegt wikepedia over rationeel

Keuzestress

Keuzestress, werkzen

Stress is funest voor je lichaam. Je lichaam is tijdens stress continu alert en dat vergt veel van je lichaam. Maar wat moet je als je onder druk staat omdat het niet zo lekker op je werk gaat en daardoor thuis ook de druk gaat voelen? Door al die druk krijg je keuzestress. Stress omdat je keuzes moet maken maar nog niet kan of weet te maken.

Werkgevers staan nu in de corona tijd onder druk. Ze hebben te maken met veel beperkingen en restricties en de omzetten zijn gekelderd. Hierdoor kan jouw baan en die van je collega’s op de tocht komen te staan. Keuzestress is dan niet zo gek. Op elke level binnen het bedrijf heb je hier mee te maken. Als leidinggevende, eigenaar en werknemer.

Keuzenstress wat nu?

Wat moet je doen? Ga je al om je heen kijken of er ergens anders een passende functie is of blijf je trouw aan je bedrijf. Ben je bereid salaris in te leveren om het bedrijf overeind te houden of moet je aan je eigen hypotheek/huur en/of je kinderen denken.

Dit alles geeft keuzestress. Wat is wijsheid en wat is voor jou de juiste keuze? Of moet je die keuze samen met je bedrijf maken?

Kiezen voor wat jij wilt!

Hoe moet je nu kiezen en hoe kom je van die keuzestress af? In de vorige artikelen hebben we het over intuïtie gehad. Leer daarop te vertrouwen, dit is je beste leider.

Daarnaast is met je bedrijf praten ook een goed idee omdat je dan hun positie te weten komt. Een beetje transparant bedrijf is er eerlijk over en geeft je inzicht hoe ze ervoor staan.

Hierdoor kan jij met je intuïtie en kennis over de positie van het bedrijf de juiste keuze maken voor je gezin, het bedrijf en jezelf!   

Steve Jobs noemde intuïtie “krachtiger dan het intellect.”  Luister via deze link wat Steve Jobs te zeggen heeft. 

Vertrouwen op je gut feeling

Vertrouwen op je gut feeling, werkzen

Ver-trouwen, Een bijzonder woord. In deze periode wordt vertrouwen op de proef gesteld. Vertrouwen in de markt, vertrouwen in je gezondheid, vertrouwen in het behoud van je baan, vertrouwen in de werkprestaties van je medewerkers die nu op afstand werken. Het is allemaal nieuw en ver. In hoeverre durf je in deze tijd nog te vertrouwen op je gut feeling? Heb jij de guts?

Op wie moet je vertrouwen

Om goed je werk te kunnen doen heb je vertrouwen nodig. In dit geval vertrouwen dat je niet ziek wordt. Vertrouwen dat het bedrijf geen omzet verliest, waardoor je salaris dan in gevaar kan komen. Vertrouwen dat je collega’s de verspreiding net zo serieus neemt als jijzelf.

Leer op jezelf te vertrouwen

In een periode als deze, ben je geneigd je eigen talenten en skills aan te passen aan de marktbeweging. Onzekerheid brengt angst en angst brengt je naar je hoofd. Het is een uitdaging om dan op je guts te vertrouwen. En daar, juist daar ligt de uitnodiging. Hoe trouw ben en blijf jij aan je eigen leiderschapsstijl?

Angst laat je voelen wat je niet wenst of wilt. En dan ontdek je wat je wel wilt. En heb je dan ook de moed, de guts, om dat wat je wenst of wilt in gang te zetten, uit te voeren en te manifesteren? In hoeverre vertrouw je je zelf, je eigen ingevingen, je intuïtie en je eigen visie?

Wanneer jij jezelf en je eigen leiderschapsstijl vertrouwt en er trouw aan blijft, neemt je eigenwaarde, zelfvertrouwen en vreugde toe. En dit werkt aanstekelijk voor jouw collega’s en medewerkers. Dit komt ten goede aan de werklust en brengt het bedrijf in een opwaartse beweging. De eerste stap naar de next level is daarmee gezet.

“Het meervoud van lef is leven” Loesje

Vertrouwen op je gut feeling is spannend omdat je dit gevoel veelal niet met je hoofd kunt verklaren. Het vraagt om een andere manier van werken en leven. En corona nodigt ons allemaal uit anders te (gaan) leven. Juist nu we om ons heen, in de media, zo geconfronteerd worden met de dood.

“Life begins at the end of your comfortzone.” Neale Donald Walsh

Wat is intuitie

wat is intuitie, werkzen, pitenpuur

Wat is intuïtie, dat kun je niet leren dat heb je. Iedereen heeft het maar niet iedereen voelt of hoort het en handelt ernaar. Je intuïtie voelen en erop vertrouwen kan eng zijn als je een belangrijke beslissing moet nemen.

Intuïtie is een gevoel zonder dat je erover hoeft na te denken. Het komt op en je weet het. Het voelt natuurlijk aan, het is een ingeving, het is je weten.

Hoe kun je intuitie trainen? Dat is niet heel moeilijk maar vergt consequent oefenen. Wanneer je je intuïtie wilt voelen of horen, is het belangrijk om de continue drukte in je hoofd rustiger te krijgen zodat je je ingevingen (intuïtie) kunt gaan verstaan.

Heb je een heel gestrest en druk leven dan heb je een druk hoofd. Een druk hoofd denkt de hele tijd. Wanneer je dit lang genoeg doet (denken) krijg je stress en met stress heb je ruis op de lijn zodat je ingevingen die je hebt niet tot je door dringen.

Om rust in je hoofd te creëren heb je verschillende methoden. Voor de meeste mensen is het een probleem om een methode toe te passen. Zij bedenken (bewust en veel onbewust) een probleem of excuus om het niet toe te hoeven gaan passen.

Om je intuïtie, je ingevingen, je onderbuikgevoel, je stemmetje boven al de drukte en geschreeuw in je hoofd te gaan verstaan, is rust nodig. Wanneer de drukte in je hoofd rustiger wordt vang je de seintjes die je intuïtie geeft beter op.

Voor gestreste mensen is het een hele uitdaging om rust te creëren. Je moet dan immers tijd voor jezelf inplannen en vrijmaken. Tijd die er vaak niet is of tijd die je niet hebt. Geen tijd of te druk is veelal een excuus. Naast de uitdaging om tijd voor jezelf in te gaan plannen, kun je door de oefeningen te gaan doen allerlei gevoelens krijgen. Gevoelens waar de meeste mensen het liefst voor weglopen!

Zoek een methode die bij jou past waardoor je meer rust kunt vinden. Dit kan op verschillende manieren en hoeft niet per se door stil op een matje te gaan zitten mediteren.

Ga iets ontspannends doen waarbij je niet hoeft te denken en laat je hoofd zijn gang gaan. Bedenk een onderwerp, iets ontspannends waar je blij van wordt en elke keer als je merkt dat je je weer in je denken verliest ga je weer terug naar dit onderwerp. Laat je fantasie los op dit ontspannende onderwerp zodat je je relaxed en blij gaat voelen.

Dit hoeft geen uren te duren. Je kunt al beginnen met 10 minuten per dag. Iedereen kan namelijk 10 minuten per dag voor zichzelf vrijmaken. Daarnaast kun je tijd maken om naar muziek te gaan luisteren zonder dat je iets doet. Luister naar de muziek en zorg ervoor dat je niet zit te malen maar dat je echt de muziekinstrumenten tot je laat komen. Maak dagelijks een (bos)wandeling. Zo zijn er meerdere opties waarmee je kunt beginnen om rust in je hoofd te creëren.

En met meer rust in je hoofd, kun je de fluisteringen van je intuïtie horen en verstaan.

Onze intuïtie is ons tweede brein of….. is het ons eerste brein?

Steven Spielberg  ‘‘the voice of intuition whispers it never shouts and  you should listen to your whisper’’.

Volgens de enyclpodie betekend intuitie “de eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken”

Wikepedia zegt over intuïtie 

Ik voel het aan mijn water

ik-voel-het-aan-mijn-water

Ik voel het aan mijn water is ondernemen met onderbuikgevoel: met je intuïtie. Niets zweverigs aan! Ons onderbuik is eerder een wijze raadgever. Hoe vaak heb je al meegemaakt dat je een ‘onbestemd’ gevoel hebt? Iets in je lijf, in je onderbuik, laat jou voelen dat er ‘iets’ niet klopt of zuiver is. Een opmerking of gedrag van een medewerker, een zakelijke deal, de sfeer tijdens een vergadering: je lichaam communiceert veel vaker dan je denkt. Luisteren naar die stem, is ons veelal vreemd waardoor een dergelijk gevoel ‘onbestemd’ is en blijft omdat ons ratio deze ‘stem’ veelal wegwimpelt of niet wil horen.

Negatieve gevoelens

Je hebt vast wel eens meegemaakt dat die ene opmerking of dat gedrag van een collega/medewerker toch negatieve gevolgen kreeg? Wellicht voelde je het aan je water en heb je het gevoel genegeerd. Of die ene zakelijke deal die uiteindelijk toch klapte. Je had destijds een onbestemd gevoel waargenomen en met je hoofd weggewuifd. 

Wij zijn groot gedeelte water

Weet dat water een geleider is van informatie. Een volwassen lichaam bestaat voor gemiddeld 70% uit water. Bedenk dan hoeveel informatie ons lichaam ontvangt. Informatie in de vorm van gedachten, geschreven berichten en gesproken woorden. “Ik voel het aan mijn water” is al een oud spreekwoord, geloof daarin.

Wetenschap

De Japanse wetenschapper Masaru Emoto heeft jaren geleden wetenschappelijk aangetoond dat water van structuur verandert bij informatie-overdracht. Dit heeft hij aangetoond door waterkristallen te bevriezen en fotograferen nadat dit water was blootgesteld aan informatie: geschreven en gesproken. De kristallen van het water dat het woord ‘dankbaarheid’ had ontvangen, vormden een harmonieuze mandala in balans. De kristallen van het water dat het woord ‘haat’ had ontvangen, vormden chaotische kristallen in disbalans.

Kunnen wij hier iets mee

Hoe mooi dat wij als mens dus disbalans in ons water (onderbuik) kunnen voelen. Nu nog de moed hebben op dit gevoel te vertrouwen en ernaar te handelen. Deze tijd vraagt om ondernemerschap waarbij niet alleen ons hoofd de regie heeft over ons handelen en onze besluitvorming. We zijn immers meer dan ons denken!

“Ik voel het aan mijn water” wat zegt het woordenboek hierover

Volgens het woordenboek betekent “Ik voel het aan mijn water” het instinctief aanvoelen, het gevoel wat je altijd al hebt geweten!!   

Volgens de enyclpodie betekend intuitie eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken”

Angst door stress

angst door stress met betrekking tot je werk en corona

Angststress: aflopende of opbouwende zaak?

Het nieuws staat er al een tijd bol van. Je kan er niet meer omheen! Corona overal. Corona brengt onzekere tijden mee. Dit is ongekend en bizar. Wat een verandering, zeker ook op werkgebied. Om bang van te zijn. Of brengt dit juist de uitgelezen kans om de lang uitgestelde, gevreesde en nodige veranderingen binnen de organisatie eindelijk door te voeren?

Ook al ben je goed in je job, dan vraag je je misschien af of je job nu nog wel verzekerd is van bestaansrecht? Als manager draag je zorg voor rust in de tent. Je hebt het werk en de werknemers ‘draaiende’ te houden. Wat een uitdaging nu het grootste gros thuiswerkt. De voorzorgsmaatregel die is ingesteld om iedereen gezond te houden, houdt in dat de mensen al een tijd thuis werken. Dit is landelijk zo ingesteld voor de beroepen waar dit mogelijk is.

Je collega’s en medewerkers zijn uit het oog. Weg. Uitgezoomd. Via Zoom en andere online chatprogramma’s heb je nog overleg en verbinding. Maar dat is anders. Het is minimaal, afstandelijk en vluchtig. Je wordt gedwongen de controle los te laten. Dat is spannend en ook juist de uitgelezen kans om je collega’s en medewerkers vertrouwen te geven dat ze hun taken ook goed doen zonder jouw controlerende oog.

En nu gaan we stap voor stap terug naar het ‘nieuwe’ (lees: normale) normaal. De regelingen versoepelen en een aantal medewerkers gaan weer fysiek naar hun werk. Nu is de vraag of de versoepeling ook doorgesijpeld is in jouw organisatie en in jouw relatie met je collega’s en medewerkers.

Terug naar hoe het was, kan immers niet meer. De verandering brengt vernieuwing mee. Is daarmee de angst afgenomen? Of is er reden voor nog meer angst? Wat tref je aan op je werk? Hoe verhoud je je tot je medecollega’s? Geef je een elleboogje? Overleg op 1,5 meter. Samen niet te dichtbij bij het koffieapparaat. Je bent letterlijk op je hoede. Wat zijn de klappen die jouw bedrijf heeft opgelopen? Hoe lang kan je salaris nog betaald blijven? Hoe lang kun je het salaris van je medewerkers nog betalen? Wat is de schade van het vele thuiswerken? Is de organisatie nog op koers? Heeft de organisatie een achterstand opgelopen met thuiswerken? Is er gevaar? Gevaar voor baanverlies of covid19 besmetting? Of hebben zich juist kansen aangediend? Blijkt thuiswerken meer op te leveren dan van tevoren had bedacht of verwacht? Minder files, minder reistijd, ontspannender werken, groei in flexibiliteit en efficiëntie. Is het mogelijk dat werken leuker is geworden? Dat de werklust is toegenomen?

Wat zeker is, is dat Corona iedereen ergens heeft geraakt en nog steeds raakt. Financieel, emotioneel, mentaal en zelfs spiritueel. De 1,5 meter ruimte zorgt ervoor dat jij 1,5 meter jouw ruimte in mag nemen. Wat doe je met die (adem)ruimte? Neem je die in? En geef en gun je de ander ook de eigen 1,5 meter (adem)ruimte? Wat een vrijheid is daarmee geboren. 1,5 meter extra ruimte om problemen in een ander perspectief te zien en op te lossen J

Met welke problemen kamp jij nu of kampen jouw medewerkers? Problemen zien, herkennen, erkennen en uitspreken, geeft het gevoel dat er oplossing mogelijk is. Hierdoor voelen werknemers/collega’s zich gehoord en willen meedenken voor een oplossing. Samen werken is ook samen de problemen oplossen.

Deze veranderende tijd vraagt om een andere verfrissende aanpak. Niets is constant, alles verandert. Dit is één van de waardevolle thema’s binnen de WerkZeN jaartraining. Als leidinggevende leer je hoe te handelen en om te gaan met angst, onzekerheden en veranderingen binnen het bedrijf.

“Haal ik de investering uit het WerkZeN training?”

Deze vraag wordt vaak gesteld. Hoe hoog zijn de kosten voor een bedrijf wanneer er sprak is van niet samenwerkende werknemers/collega’s. Angstige collega’s die zich gaan ziekmelden. Roddelende collega’s waardoor iedereen zich tegen het bedrijf gaat keren of men een eigen mening niet meer durft uit te spreken. Met de WerkZen Jaartraining krijgt de leidinggevende inzichten en tools waardoor de persoonlijke en leiderschapsgroei is gewaarborgd. En hiermee is groei voor de werknemers en het bedrijf weer gewaarborgd.

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit & Puur methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.

Beste leidinggevende herken je in een crisistijd

beste leidinggevende, mindfulness op het werk, Burnout Amsterdam, bedrijfstraining WerkZen, Stress

Crisis helpt om de beste leidinggevende uit jezelf, je werk en je leven te halen. Een crisis brengt je leven tot stilstand. Er wordt aan de noodrem getrokken. Halt, stop met dat wat je doorgaans doet. En dit noodgedwongen stoppen brengt veel weerstand. Help, hier heb ik niet om gevraagd. En Help, wat nu?

En stilstand is slecht voor de zaken. Stilstand is immers achtergang. Echter wie heeft bepaald dat achteruitgang niet goed is? Soms moeten we teruggaan om te evalueren wat wel en wat niet het gewenste resultaat heeft geboekt. Zijn de doelen wel behaald? Kan het anders? Kan het efficiënter? Effectiever? Met meer plezier? Brengt de terugblik wel voldoening?

Een crisis brengt je in het NU. En NU is het enige moment om bewust te kiezen wat je wilt bereiken. In het nu kun jij bewust leiding nemen en leidinggeven. Hoe dan? Door je hart te betrekken bij je keuzes. Dan kun je je hoofdzaken onderscheiden van bijzaken en constructief, ontspannen en met werklust ondernemen.

Stilstand laat je voelen. De weerstand, frustratie en zelfs angst voor verandering. Stilstand nodigt uit te kiezen hoe het anders kan en waar je energie van krijgt.

Onze ervaring en waarheid is:
“Hoe meer enthousiaste werklust en succes je in je denken creëert en ervaart, hoe meer jij ook deze kwaliteiten in jezelf, jouw werk en in relatie met je werknemers en collega’s zult ervaren en uitdragen.”

En …. Het blijft een hele uitdaging om werklust en succes in je denken te creëren.

Help de tijd vliegt

help de tijd vliegt

Help de tijd vliegt. Vliegt de tijd? Dat de tijd vliegt wordt ervaren als men zelf door de tijd ‘vliegt’. Hoe ga jij als manager om met de tijd? Is er genoeg tijd? Levert de gedachte aan tijd jou stress op? Zie jij tijd als een gegeven cadeau? Heb jij genoeg tijd om jouw ondernemingsplan te realiseren? Voldoende tijd om pauzes te nemen? Neem jij echt de tijd om je te verbinden met je bedrijf en je medewerkers? De hamvraag in deze is: waar ben jij zelf in de jouw gegeven tijd? Ben jij in het NU of heb je steeds het gevoel “helpt de tijd vliegt”.

De kracht van succesvol ondernemen ligt ook in geduldig ondernemen. Hiermee breng je als ondernemer rust in je onderneming. Jouw (ogenschijnlijke) onstopable rush naar succes en winst wordt gevoeld en kan medewerkers onzeker maken wanneer ze jouw tempo niet kunnen bijhouden. Onze gedachten vliegen voor ons uit. Gedachten zijn continu in beweging. Ons lijf kan dat niet altijd bijbenen. Het is gezond om flow te brengen in je organisatie. En flow is een resultaat van slowing down. Slowing down brengt je aandacht meer in het nu. Je landt als het ware in het nu. Ondernemen doe je immers in het NU.

De gouden tip om meer tijd te ervaren in jouw onderneming en jouw leven, is jouw tempo aan te passen naar 70% van jouw ‘kunnen’. Dit hout NIET in dat je 70% minder doet. Het gaat om jouw snelheid. Door op 70% te ondernemen, kom je in een flow. Je hebt geen tijd meer nodig om op adem te komen. Denk hierbij aan het oprennen van de trap, bovenaan de trap heb je tijd nodig om letterlijk weer op adem te komen en weer te landen in het nu. Loop je de trap op dan kun je bovenaan normaal blijven ademen en je weg vervolgen naar waar je op weg was. Een ander voorbeeld is in het verkeer. Lekker plankgas geven om de andere weggebruiker in te halen om vervolgens te moeten stoppen voor een rood licht en daarna de andere weggebruiker relaxed naast je te zien stoppen. Echt tijd win je hiermee niet, wel een dosis adrenaline

Denk je in het verleden

denk je in het verleden

Ga bij jezelf eens na wat jouw gedachten, normen, waarden en overtuigingen op het gebied van werk zijn. Zijn die van jou of denk jij in het verleden? Oude ‘gedachtegoederen’ zijn gedachten als ‘Hard werken loont’, ‘Je moet werken voor de kost’, ‘Geld wordt zuur verdient’. Deze gedachtegoederen doen geen goed. Deze werken niet. Die komen uit de oude doos.

‘Hard werken loont’ impliceert dat je een beloning krijgt wanneer je hard werkt. De beloning wordt al lange tijd uitgedrukt in een loon: een salaris: geld. Beloning in de vorm van geld geeft tegenwoordig niet voldoende voldoening. Je doet dus veel werk wat eigenlijk niet voldoet aan jouw voldoening. Hoe frustrerend. Kunnen we werken wederkerig maken? Dat wil zeggen dat werk jou loont? Voor jou werkt? Welke vorm van beloning uit het werk geeft jou voldoening? Doet jou goed? Dient jou? Heb jij grip op jouw werk of heeft het werk jou in zijn greep? Als je hier nooit over nadenkt, leef en denk je in het verleden.

‘Werken voor de kost’ impliceert dat je levensonderhoud jou wat moet kosten. Dat werken je dus wat kost. Werken dient toch juist wat op te leveren? Iets te schenken? Te lonen?

‘Geld wordt zuur verdient’ impliceert dat werken zuur is. Dat je met zuur werken geld verdient. Is dit waar? Kun je met leuk werk geen geld verdienen? Of verdien je geen beloning voor leuk werk?

Welke overtuiging ten opzichte van werk leeft er nog in jou? Als je met deze niet-werkende gedachtegoederen uit de ‘oude doos’ naar je werk gaat dan is werken simpelweg zuur, kost het je wat en is het hard en veel. Hoe kan werken jou op deze manier voldoening geven?

Tijd dus voor goede gezonde gedachten over werken!

Werken is iets ondernemen, iets doen, iets in beweging zetten en aan iets bijdragen. In die context geeft werken plezier, draagt werken bij aan vitaliteit, is werken gezond en bovenal geeft werken voldoening.

Mindfulness op het werk

   
mindfulness op het werk, werkzen bedrijfstraining

Mindfulness op het werk zijn helpt je beter, enthousiaster en gefocust te werken. Dit resulteert in goede resultaten zonder dat je hierdoor stress krijgt. Wil dat niet iedereen?

Dit bereik je niet door alleen mindfulness op het werk te zijn. Je moet je mindfulness je eigen maken en door de hele dag door heen beleven. Zowel in je privé als werkleven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het sturen van je gedachten.

Wat denk jij!!!!!!

Rust in je leven creëren je zowel privé als op het werk bereik je door je denken. Waarom doen we dan niet meer ons best om te denken aan wat we willen in plaats van aan aandacht te geven aan wat we niet willen.

Daarnaast denken we vaak in het verleden en/of in de toekomst. Wat inhoudt dat we eigenlijk niet NU leven. We zijn bezig met het herkauwen van wat al is gebeurd of we zijn ons aan het verbeelden met de ervaring die we vanuit het verleden hebben wat er misschien wel kan gaan gebeuren. Als je dit leest begrijp je waarschijnlijk dat beiden niet helpeb aan een mindfulness gevoel.

Je bent waar je aandacht is, waar je gedachten zijn. Fijn dus om je gedachten in het hier en nu (thuis) te houden. Hoe vaak gebeurt het niet dat je thuis bent, maar met je gedachten al op je werk. Op een zondagavond bijvoorbeeld. Of dat je op je werkt bent en met je gedachten al op de sportschool. Of je vraagt je op je werk af of je het huis hebt afgesloten of je denkt aan je kinderen of je liefde…. Of je staat onder de douche en ben je in gedachten al in de auto op weg naar je werk…

We zijn vaak met onze gedachten in het verleden of in de toekomst. Heerlijk mijmeren over mooie gebeurtenissen of juist gefrustreerd en onrustig door het denken aan een vervelende gebeurtenis. De heerlijke voorpret voor een vakantie naar een warm zonnig oord of gestrest zijn over iets wat je nog moet doen en waar je ontzettend tegen op ziet. Zonde van je mooie, waardevolle en duurzame energie. Mijmeringen en voorpret komen minder vaak voor dan frustratie en angst. Wil je toch naar het verleden of de toekomst reizen, kies dan voor prettige en gezonde gedachten!

De kracht van mindfulness

Je bent waar je aandacht is, waar je gedachten zijn en je gevoel is. Fijn dus om je gedachten in het hier en nu (thuis) te houden. Hoe vaak gebeurt het niet dat je thuis bent, maar met je gedachten al op je werk. Op een zondagavond bijvoorbeeld. Of dat je op je werkt bent en met je gedachten al op de sportschool. Of je vraagt je op je werk af of je het huis hebt afgesloten of je denkt aan je kinderen of je liefde of je staat onder de douche en bent in gedachten al in de auto op weg naar je werk of ……

We zijn vaak met onze gedachten in het verleden of in de toekomst. Heerlijk mijmeren over mooie gebeurtenissen of juist gefrustreerd en onrustig door het denken aan een vervelende gebeurtenis. De heerlijke voorpret voor een vakantie naar een warm zonnig oord of gestrest zijn over iets wat je nog moet doen en waar je ontzettend tegen op ziet. Zonde van je mooie, waardevolle en duurzame energie. Mijmeringen en voorpret komen minder vaak voor dan frustratie en angst. Wil je toch naar het verleden of de toekomst reizen, kies dan voor prettige en gezonde gedachten!

En wil je graag in het nu zijn, vraag dan aan jezelf waar je voeten zijn. Gedachten reizen supersnel. Binnen no time ben jij, tijdens het stellen van deze vraag, weer in het nu, daar waar je voeten zijn.

Slechte communicatie op de werkvloer

Slechte communicatie op de werkvloer komt heel vaak voor. Hoe dat kan wordt niet vaak over nagedacht. Dat het er is veroorzaakt stress.

Wat bedoel je? Wanneer heb je deze vraag voor het laatst gesteld? Vragen doen we veelal weinig. Afvragen doen we des te meer.

Afvragen en invullen. Beredeneren en ‘goeddenken’. Dit doen we allemaal met ons hoofd. Dat wat we horen delen we met wat we denken. Hieruit komt vaak een oordeel. Dat wat we horen kleuren we in met onze eigen referentiekader. Het is ook praktisch onmogelijk iets in te kleuren met wat nog niet bekend is. Weet dat deze gedachten van jou zijn en niet van de ander.

Ook kun je dat wat je hoort delen met je hart in plaats van met je hoofd. Het hart oordeelt immers niet. Het hart voelt. Wellicht wordt je geraakt in je hart. Blijf eens in je hart en bij je voel. Zonder je gevoel meteen te willen veranderen, begrijpen of wegduwen. En weet dat dit jouw gevoel is als reactie op woorden van een ander. Je weet hiermee nog niet wat de ander bedoelt of voelt.

Wat als we nu eens niet zelf denken en voelen en rechtuit vragen wat een ander bedoelt. De kans dat je verrast wordt met het antwoord is groot. Met open mind en open hart communiceren heet dat. Ontvankelijk zijn voor de waarheid van een ander in plaats te blijven hangen in je eigen waarheid.

En de snelste en eenvoudigste manier om de waarheid van een ander helder te krijgen, is te vragen wat de ander bedoelt.

Moeten kan burn out veroorzaken

moeten kan burn out veroorzaken, WerkZen, teambuilding_burnout-amsterdam_teambuilding-wat-is dat

Tja, we willen helemaal niets moeten. Als we het gevoel hebben teveel te moeten kan dit op den duur een burn out veroorzaken. Het maakt niet uit of je het “moeten” in opdracht van je werkgever of vanuit jezelf ervaart. In het woordje ‘moeten’ zit namelijk een verborgen eis. Het woordje moeten blokkeert, remt en roept veelal weerstand op. En we willen vaak zo graag in flow zijn. In flow met onze gedachten en onze handelingen. Maar ja, als je veel, ‘moet’ zul je weinig flow ervaren. Sterker: je ervaart meer stress. Waak ervoor dat “moeten” geen burn out bij je veroorzaakt.

Moeten voelt als een verplichting

Jij bent de enige die het gevoel van moeten kunt veranderen. Daarom onze vraag aan jou: “Wat MOET jij?” En dan “Van WIE moet je eigenlijk?”. Bedenk dat je altijd een keuze hebt. Kun je het woordje ‘moeten’ vervangen door een ander woord? Bijvoorbeeld: “Ik ga vanmiddag naar de klant.” In plaats van “Ik moet vanmiddag naar de klant.” Of “Ik kies er voor straks de auto naar de garage te brengen.” In plaats van “Ik moet straks de auto naar de garage brengen”.

Gewoon doen! Je zult jezelf verrassen hoe vaak jij het woord moeten denkt of zegt. Buig dit woord om in ‘willen’, ‘mogen’,  ‘gaan’ of ‘ervoor kiezen’ en voel hoe anders je de handeling doet. Ervaar hoeveel meer ruimte en plezier er is om iets te doen en samen te zijn.

Wanneer je verandering in je leven wilt, zet dan NU de eerste stap

wanneer_je_verandering_in_je_leven_wilt_zet_dan_nu_de_eerste_stap_WerkZeN

Wanneer je verandering in je leven wilt, zet dan NU de eerste stap. Je kunt verandering niet verwachten als jij niet bereid bent mee te buigen met de omgeving om je heen. Dit wil niet zeggen wanneer je verandering in je leven wilt dat je alles van andere moet accepteren van je omgeveing, maar maak bewust keuzes.

In deze reeks hebben we beschreven hoe je leven nu is en waar het naar toe kan gaan. Hoe je leven nu is, daar kun je bewust voor hebben gekozen. Maar dat kan ook door opvoeding of omgang met bepaalde personen gekopieerd of overgenomen zijn. 

Wanneer je je bewust bent van wat van jou en wat van een ander is dan kun je een bewuste keuze maken. De keuze hoe jij het wilt.

Gedachten zorgen voor een netwerk in je brein. Je brein zorgt ervoor dat je gedachten je gedrag en handelingen aansturen. Dus kun je maar beter bewust voor jouw gekozen gedachten, gedrag en handelingen kiezen.

Uit onze opvoeding, opleiding en werkzaamheden hebben we gewoontes overgenomen. Dit zijn zowel de goede als de minder goede of bevorderlijke. Wanneer je daarvan niet op de hoogte bent maar het domweg elke dag herhaalt, doe je het onbewust en heb je geen (eigen) keuze.

Het mooie is dat je er nu van op de hoogte bent en dat je zelf nieuwe gedachten, gedrag en gewoontes kunt kiezen en dus maken.

Wanneer je ervan bewust bent wat de door jou gekozen gedachten zijn, kun je hiermee aan het werk. Door bewust werkende gedachten te kiezen, zul je zien dat je leven echt gaat veranderen. 

Als je dit allemaal al weet maar bent gestagneerd in je groei, dan kan dit je wake-up call zijn. Maak gebruik van deze gouden tips. Kies gedachten die je dienen en blijf weg bij negatief nieuws, geroddel en het herhalen van deze negatief voedende gesprekken. Natuurlijk willen we het nieuws kijken maar niet 6 keer op een dag. Dat is een keuze en doe je voordeel daarmee.

Het is een hele uitdaging om de juiste gedachten te kiezen. Velen hebben dit al geprobeerd en in praktijk gebracht maar vaak ook weer laten verwateren. Daarnaast is het velen niet gelukt om de voor hun werkende gedachten voor een korte of langere periode vol te houden. En daar maken wij nu net het verschil. Als jij verandering in je toekomst wilt, hebben we in deze blogreeks beschreven hoe je een start kunt maken.

Waarom wij dit zo zeker kunnen zeggen? Wij zijn het levende bewijs.

Heb je geen tijd, geen zin en kan je alleen maar bezwaren opnoemen waarom het niet zal lukken? Dan zijn dat nu juist de gedachten waar je mee aan de slag kunt gaan. Die gedachten dienen je niet en houden je tegen in de vooruitgang in je leven. Wanneer je gezonde verandering in je leven wilt, kun je NU de eerste stap zetten.

Ben je klaar om leiding te geven aan je (werk)leven?
Maak dan een afspraak voor het GRATIS Succesgesprek.

De opdrachten die in de vorige 8 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)

2 – ben ik daar blij mee?

3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1

5 – schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen

6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben.

7 – wat is jouw waarde?

8 – wat zijn jouw authentieke leiderschapskenmerken?

9 – Je hebt vanuit de opdrachten hierboven een antwoorden over belangrijke items in je leven. Maak vanuit alle antwoorden een lijst wat je in je toekomst veranderd wilt hebben.

10- Welke dagelijkse gedachten staan jouw toekomstige succes in weg?

Maak een lijst van handelingen en gedachten die je in de plaats kunt zetten voor gedachten waarvan je nu weet dat die jezelf niet (verder) helpen

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.

Hoe werkt je brein?

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

Om te bereiken in je leven wat je wenst zal je overtuigd moeten zijn dat dit ook kan. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En toch de belangrijkste stap.

Hoe je dit kunt bereiken is niet moeilijk in theorie maar in praktijk een hele uitdaging om daadwerkelijk te volbrengen.

Onze brein is een groot netwerk. Dit netwerk is geprogrammeerd en stuurt ons aan. Om dus enige verandering in ons denken, voelen en doen aan te kunnen brengen moeten we ons netwerk her programmeren.

Wanneer je je netwerk in je brein gaat her programmeren, worden de oude connecties verbroken en de nieuwe gekozen connectie aangemaakt. Door herhaling groeien deze connecties en ontstaat er een nieuw netwerk.

Wanneer je geen aandacht meer aan de oude gedachten geeft worden deze connecties verbroken en zullen ze niet meer connecten. Wat je aandacht geeft groeit!

Hiervoor is commitment en inzicht nodig. In het begin zal het onwennig zijn om je routine te doorbreken. Je gedachten een andere kant op te sturen zodat er een begin naar een nieuwe toekomst in werking wordt gezet. Dat is topsport!

De opdrachten die in de vorige 7 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)

2 – ben ik daar blij mee?

3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1

5 – schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen

6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben.

7 – wat is jouw waarde?

8 – wat zijn jouw authentieke leiderschapskenmerken?

9 – Je hebt vanuit de opdrachten hierboven antwoorden over belangrijke items in je leven. Maak vanuit alle antwoorden een lijst wat je in je toekomst veranderd wilt hebben.

10- Welke dagelijkse gedachten staan jouw toekomstige succes in weg?

Maak een lijst van handelingen en gedachten die je in de plaats kunt zetten voor gedachten waarvan je nu weet dat die jezelf niet (verder) helpen.

Ben je klaar om leiding te geven aan je (werk)leven?
Maak dan een afspraak voor het GRATIS Succesgesprek.

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

Je wilt wel verandering maar hoe?

teambuilding_burnout-amsterdam_teambuilding-wat-is dat_pitenpuur.nl

Hoe je leven nu is, zal niet tot weinig veranderen. Om verandering te bereiken zul je je routine, je gedachten en je gevoel moeten synchroniseren met je doel. Dat lijkt heel makkelijk maar is een hele uitdaging.

Bereiken wat je altijd hebt gewenst. De regie in eigen handen hebben omdat je nu duidelijk hebt hoe je stappen tot verandering kunt zetten geeft energie!

Als je jezelf inzet en snapt hoe je die veranderingen voor elkaar krijgt, dan smaakt het naar meer. Wanneer je voor de eerste keer resultaat boekt – ook al is het heel klein –  dan word je enthousiast en zal niks je meer tegen kunnen houden.

Wat er moet veranderen zijn je ingeslepen gewoontes en routines. Om deze te veranderen is een hele kunst en zal in het begin met vallen en opstaan gebeuren.

Het resultaat is waar het om gaat. Je moet een doorzetter en eerlijk tegen jezelf zijn. Om de gewenste resultaten te bereiken, heb je de kracht van de herhaling nodig. Die herhaling kan jij en jij alleen uitvoeren. Zet je je daarvoor in, dan zul je jouw doel bereiken. Vergeet je het vaak en draai je op routine door dan krijg je wat je altijd kreeg!

Dat het moeilijk is, geven we gelijk toe. Als het makkelijk is, zou de hele wereld continu zijn leven optimaal kunnen bijsturen. Het steeds weer jezelf corrigeren is de kunst en dat vraagt om zelfdiscipline en dat is voor velen een hele uitdaging.

Wat wij je leren is hoe je dit stap voor stap kunt bereiken. Door het in stappen duidelijk te krijgen en toe te passen wordt het een gewoonte. Als het een gewoonte is geworden heb je je oude routine doorbroken.

Wat kan jou nog tegenhouden om je eigen leven te gaan leiden? Wanneer je verandering wenst, kun je deze nu met beide handen aanpakken en jouw toekomst regisseren.

De opdrachten die in de vorige 6 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)

2 – ben ik daar blij mee?

3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1

5 – schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen

6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben.

7 – wat is jouw waarde?

8 – wat zijn jouw authentieke leiderschapskenmerken?

Schrijf nu voor jezelf op:

9 – Je hebt vanuit de opdrachten hierboven antwoorden over belangrijke items in je leven. Maak vanuit alle antwoorden een lijst wat je in je toekomst veranderd wilt hebben.

Ben je klaar om leiding aan je (werk)leven te geven?

Maak dan een afspraak voor het GRATIS Succesgesprek

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

Hoe zou het zijn als je werklust toeneemt?

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

Inmiddels is het jou helder dat een gezonde en positieve verandering in je (werk)leven van binnenuit dient te komen. 

Wanneer je meer plezier en succes en je werk wilt ervaren weet je dat er werk aan de winkel is, in jezelf.

Onderzoek en ondervindt als je een paar dagen het (doorgaans slechte) nieuws niet luistert of leest. Met andere woorden, je hoofd minder voedt. Hoe zou dat zijn? Er komt in ieder geval meer ruimte om je aandacht te vestigen op wat je wel wilt. 

Werklust neemt toe zonder afleiding van negatieve berichtgeving. Als leidinggevende is er ruimte om je hart meer te betrekken in je werk. Te voelen waar je blij van wordt en in flow te komen met wie jezelf bent. Los van verwachtingen van anderen en de wereld. 

Dit bevordert de vitaliteit en jouw eigen gezondheid. 

Het is wat het is: accepteer dat maar
Weleens gehoord dat anderen je ziek kunnen praten? Of dat je jezelf ziek kunt denken? Welke gedachten maken jou ziek en moe? Wat frustreert je en maakt je boos? 

Weet dat dat alles te maken heeft met het feit dat je de situatie of het gedrag van een ander niet accepteert zoals het is. 

Niet onder controle
Het gaat er niet om of je als leidinggevende of manager je werknemers en collega’s en hun uit te voeren werkzaamheden onder controle hebt. Het gaat er om of je leiding kunt geven aan hoe zij zelf leidinggeven aan hun eigen verantwoordelijkheden. En daarbij is het belangrijk dat het (gezamenlijke) doel helder is.

Als leidinggevende of manager word je – meer dan ooit – uitgenodigd anders te kijken naar jezelf, de ander en je werk

De kritische gedachten blijven, jij kunt wel kiezen om anders te kijken naar deze gedachten waardoor ze milder worden. Kies voor gezond denken en handelen. Een van de grootste stappen naar authentiek leiderschap. 

Wanneer jij in je authentieke kracht durft te gaan staan, durven je werknemers en collega’s dat ook. Energie is besmettelijk en aanstekelijk. Negatieve en positieve. Waar kies jij voor? Wat wil jij (door)geven?

DURF jijanders leiding te geven? 

“If you do not change direction, you may end up where you are heading”
Lao Tzu

De opdrachten die in de vorige 5 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?) 
2 – ben ik daar blij mee?
3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1
5 – Schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen
6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben.
7 – wat is jouw waarde? 

Schrijf nu voor jezelf op:
8 – wat zijn jouw authentieke leiderschapskenmerken?

 

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

NU is het tijd voor leidinggeven met gezond verstand, hart en ballen

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

De wereld staat op zijn kop. Corona brengt stilstand en onzekerheid. Je wordt uitgenodigd te kijken naar wat je niet meer dient en wat je wel dient. Daarbij kreeg je het inzicht of je jouw keuzes en stappen in je (werk)leven bewust hebt genomen. Je bent je bewust geworden dat de negativiteit en de onvrede in de buitenwereld een reflectie is van je eigen negatieve gedachten. 

Verander de wereld, begin bij jezelf

Leidinggeven kun je pas als je ook leiding neemt.

Je hebt leiding te nemen over je eigen denkwereld. Een gezond lichaam en een gezond bedrijf begint bij gezond denken over jezelf, de ander en je werk.

Wanneer jij als leidinggevende, gezond leiding neemt over jouw denken, targets en managementtaken, dan neemt je werklust toe. Je collega’s/werknemers zullen geïnspireerd raken en jou als leidinggevende volgen.

Leidinggeven met heel je ZIJN vraagt om lef. In het nu kun je leven en werken met hart, brains en ballen. En ja, ook vrouwen hebben ballen.

De tijd om leiding te geven met ons hoofd, is voorbij. Het hoofd is veelal in het verleden of de toekomst. Het hoofd heb je nodig om je visie helder te hebben en targets te kunnen zetten. Het hart is in het nu en laat je voelen waar je blij en dankbaar voor bent. De tijd om nu ook je hart te betrekken bij leidinggeven, is aangebroken. Leidinggeven vanuit mens zijn.

 Wat anderen zullen denken van jouw andere leidingstijl, is van ondergeschikt belang. Jij weet nu dat er meer nodig is dan denken. Als leidinggevende geef je waarde en die waarde is in jou, niet buiten jou.

Wat is jouw waarde?

Jouw waarde vind je in de momenten dat je je verliest in de tijd. Je bent dan volledig aanwezig in het nu. Jouw waarde vind je in de momenten dat je werklust toeneemt. Wat geeft jou energie?

De opdrachten die in de vorige 4 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)
2 – ben ik daar blij mee?
3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1
5 – Schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen
6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben.

Schrijf nu voor jezelf op en mail ons:

7 – wat is jouw waarde?

 

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

Hoe kan het verleden jou helpen naar een betere toekomst

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

Hoe kunnen we uit de lessen van het verleden leren? Door duidelijk op een rijtje te zetten wat je tot nu toe hebt meegemaakt. Wat je vanuit die gebeurtenissen fijn vindt en wat je niet fijn vindt. Als dat duidelijk is, kun je ook een nieuwe weg inslaan.

De wetenschap heeft bewezen dat de buitenwereld een reflectie is van je binnenwereld. Je kunt om je heen alleen maar waarnemen en voelen van wat er al in jou aanwezig is. En dat is vaak veel negativiteit. Er wordt veel waargenomen met negatieve gedachten. Waarnemen vanuit winstbejag, vergelijken, oordelen, schaarste en angst.

Dit negatief voedende mechanisme/systeem is sterk en nu in het tijdperk van Corona, stervend. De wereld wordt zich bewust dat dit systeem niet langer werkt omdat het in essentie niet voedend, zelfs ongezond, is. Het druist in tegen onze natuurlijke staat van zijn. In dit systeem leven en handelen we met ons hoofd en dat geeft zorgen en gepieker en stress. Dit behoort nu tot het verleden.

Met boze ogen wordt gekeken naar multinationals, banken en oliemaatschappijen. In eigen bedrijven, op eigen afdelingen wordt er veel vergeleken in plaats van echt gekeken.

Werknemers die super loyaal zijn, altijd klaar staan en bereid zijn te doen wat de manager vraagt, komen in kwaad daglicht te staan als ze een keer nee zeggen of voor hunzelf kiezen.

Medewerkers die veel voor zichzelf kiezen (dus vaak nee zeggen), worden daarin vaak gelaten en als ze dan een keer klaar staan en doen wat de leidinggevende/manager zegt, is het management lovend.

Wat weet jij nog echt naar waarde te schatten en welke waarde wil jij geven?

Wij zijn zoveel meer dan ons hoofd en ons denken. Al jaren staat ons hoofd aan het roer. Nu is het tijd om alles helder te krijgen en bewust te gaan kiezen waar je naar toe wilt.

Ga voor jezelf kiezen. Wanneer jij goed in je vel zit, overzicht hebt en met veel zin je werkzaamheden uitvoert geeft dit energie. De mensen om je heen voelen en profteren hier dan ook van. Een mens krijgt namelijk energie van mensen die zich goed voelen en energiek zijn.

De opdrachten die in de vorige 3 blogs hebt kunnen lezen staan hieronder. Wanneer je de opdrachten voor jezelf uitwerkt kun je inzicht krijgen. Met die inzichten kan je een bewuste keus maken of je veranderingen in je leven wilt aanbrengen of dat je het wilt houden hoe het nu is.

1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)
2 – ben ik daar blij mee?
3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1
5 – Schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen

Schrijf nu voor jezelf op en mail ons:

6 – de items die je wilt veranderen en hoe je deze wilt hebben. 

 

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

 

Ga jij NU jouw eigen leven leiden?

teambuilding, burn-out Amsterdam, teambuilding wat is dat

Om te weten waar je naar toe wilt, moet je eerst weten waar je vandaan komt.

Waar je vandaan komt heb je in de vorige 2 mails uitgewerkt (zie onder deze mail)* Dit is je fundering van waar je naar toe wilt.  

Gezond denken en handelen is een eerste grote stap naar een gezond lijf & bedrijf.
Een bedrijf wordt namelijk gerund door werknemers, collega’s en leidinggevende(n). Wil je dus dat het bedrijf goed functioneert dan moeten de werknemers, collega’s en leidinggevende lekker in hun vel zitten. 

Is een werkgever of leidinggevende hiervoor verantwoordelijk? JA, want als je werknemers en collega’s zich goed voelen, presteren ze beter en komt dit het bedrijf ten goede. 

In deze tijd van Corona leven we met veel onzekerheden. Krijgt iedereen wel zijn salaris? Behoud je je baan? Word je niet ziek? Allemaal angsten die niet geruststellend zijn.

Wanneer werknemers en collega’s in hun hoofd gaan zitten, kunnen er allerlei negatieve scenario’s ontstaan. Deze scenario’s zijn waarschijnlijk helemaal niet waar. Maar negativiteit wat in iemands hoofd zit, komt er makkelijker in dan dat het er weer uit gaat.

Het is daarom geweldig als werknemers en collega’s duidelijkheid hebben. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Nog mooier is wanneer je jouw werknemer en collega voor bent omdat je al gedetecteerd hebt dat er iets aan de hand is. Hierdoor voelen ze zich gehoord en gewaardeerd.

Vanuit de vorige 2 blogs die je hebt kunnen lezen staan onderstaande opdrachten: 
1 – wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?) 
2 – ben ik daar blij mee?
3 – zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
4 – zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1

Schrijf voor jezelf op:
5 – Schrijf achter elke item of je dit zo wilt behouden of dat je het wilt veranderen 

 

Fijne dag, maak er iets van! 
Bommel & Jeanet 

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

We worden uitgenodigd ons leven niet meer te lijden, maar te leiden.

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

Zonder dat we het doorhebben is er een routine in ons leven opgebouwd. Hebben we hiervoor bewust gekozen of is het erin geslopen?

Het zou geweldig zijn als we ons bewust gaan worden hoe die routine erin is geslopen. Is die routine eigenlijk wel wat je wilt? Hoe verander je die routine?

Als je namelijk inzicht krijgt in hoe jij je leven lijdt, kun je het ombuigen en naar jouw hand zetten. Je leven leiden.

Tijdens je opvoeding, het naar school gaan, je eerste baantje heb je onbewust gewoonten gekopieerd en je eigengemaakt. Dit is niet erg als je het eens bent met deze gewoonten. Maar wat nou als je er nooit over nagedacht hebt en omdat iedereen het zo deed jij dit ook zo bent gaan doen?

Het antwoord is simpel. Wil je iets anders in je werk bereiken? Wil je een leuke partner? Wil je een gezonder lichaam? Het is allemaal mogelijk wanneer je de regie over je leven in eigen handen neemt.

Als je hierover nadenkt dan zijn er mogelijkheden voor jou. Dit wil niet zeggen dat het niet goed is wat je nu doet of al hebt. Maar daag jezelf uit om te kijken wat je nog meer kan bereiken in het leven.

Inzicht te krijgen in wat je hebt, is de eerste stap naar verandering in wat je wilt bereiken. Je kunt namelijk niet op de bovenste tree van de trap komen als je de onderliggende treden niet hebt bewandeld.

Natuurlijk kan je in je enthousiasme treden overslaan. Maar een stevige fundering blijft langer overeind en zal je meer houvast geven.

Ga jij de uitdaging aan om je toekomst te veranderen? In de komende blogs zullen we opbouwend oefeningen krijgen hoe je het heft in eigen handen kunt nemen.

Je hebt in de vorige blog de eerste opdracht kunnen lezen. Deze staan hieronder met de nieuwe opdracht erbij.

De opdracht die je in de vorige blog hebt kunnen lezen staat hieronder. 

 1. wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt (welke stappen heb ik gezet?)
 2. ben ik daar blij mee?
 3. zijn de tot nu toe genomen stappen/prestaties door jou zelf gekozen?
 4. zet de stappen op een rijtje met de belangrijkste op nummer 1

 

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

 

Als je altijd doet, wat je hebt gedaan, krijg je wat je altijd kreeg.

teambuilding, burnout amsterdam, teambuilding wat is dat

Logisch zou je denken, maar o zo moeilijk om je dagelijkse routine te doorbreken. Onbewust weet je wat je hebt. Wanneer je veranderingen in je dagelijkse routine gaat aanbrengen zullen er veranderingen gaan plaats vinden. Wat er dan op je pad komt is de vraag.

Vaak moet je eerst ergens klaar mee zijn voordat je klaar bent voor wat anders. Vele hebben een duwtje nodig. Een inzicht of gebeurtenis dat het niet zo langer meer kan.

En toen kwam Corona en zette alle werelden op zijn kop. Naarstig wordt er gezocht naar middelen en oplossingen om zo veel mogelijk mensen gezond te houden. De ziekte de baas te worden en het sterven van mensen te beperken.

Door de Corona wordt er drastisch ingegrepen hoe wij ons leven leven. Zowel privé als zakelijk. De gebaande paden lopen dood en horen tot het verleden.

Waar wij nu over na kunnen gaan denken of de weg die je hebt bewandeld wel jouw gekozen weg is. Heb je ooit bewust voor de inrichting van jouw leven gekozen? Of is je leven zonder dat je het doorhad, zonder jouw bewuste keuzen, zichzelf gaan inrichten?

En soms is een drastische ingreep, van binnen of buiten, nodig voor een gezonde verandering. Natuurlijk kiest niemand voor een Corona. Waar het ons wel toe gedwongen heeft, is dat we opnieuw moeten kijken hoe we ons leven nu leven.

 Het is een hele uitdaging in deze roerige tijd om beslissingen te moeten gaan nemen. Maar als je van plan was om stappen te gaan ondernemen om het roer om te gooien, is dit het juiste moment.

Ga jij de uitdaging aan om je toekomst te veranderen? In de komende blogs zullen we opbouwend oefeningen geven hoe je het heft in eigen handen kunt nemen.

Schrijf voor jezelf op:

 1.  wat heb ik tot nu toe gedaan/gepresteerd/bereikt
 2. ben ik daar blij mee

 

Fijne dag, maak er iets van!
Bommel & Jeanet

“WerkZeN geeft helder inzicht, brengt met haar Pit&Puur Methode balans en draagt bij aan een gezonde dosis werklust.”

Werkstress loslaten

Werkstress lostlaten is niet moelijk maar wel een dagelijks terugkeerde bezigheid.

Loslaten is minder vrezen en meer liefhebben, sprak Nelson Mandela.

Wat mooi en wat waar. Voor mij is loslaten ruimte geven aan dat wat mij dwarszit. Op een bepaalde manier sta ik dan toe dat dat wat mij dwarszit er mag zijn. Ik zeg daar dan JA tegen. Wat een be-VRIJ-ding. Voor dat wat is en voor mijzelf. Dat wat mij dwarszit lost op die manier op.

En dat wat mij dwarszit kan van alles zijn. Iets ouds, iets wat zich nu aandient, een persoon, een situatie, een trigger, een gedachte, een emotie, wat dan ook.

Loslaten in 3 stappen

Loslaten bestaat uit 3 stappen:

 1. erkennen dat er iets ‘gevangen’ zit
 2. zijn met dat wat gevangen zit zodat het wordt ‘bevrijd’
 3. vrijgeven van de ‘bevrijding’

Een voorbeeld is, wanneer je bang bent een blessure op te lopen in een sportoefening. Je gaat overstretchen of wanneer een oefening veel inspanning vraagt, dan hou je je adem in. Te lang omdat dit spannend is. Mentaal zet je onbewust deze angst of inspanning vast/gevangen. Wanneer je je dit bewust bent, kun je ervoor kiezen met aandacht bij deze angst of inspanning te zijn door bijvoorbeeld een paar ademhalingen in deze oefening te blijven. Je geeft ruimte aan de angst of inspanning. Deze wordt bevrijd. Vervolgens laat je deze angst of inspanning los door deze met een uitademing vrij te geven. Je lijf komt tot blijde ontspanning. Het is niet meer zo spannend. De spanning is er af.

Iets wat je dwarszit, zet je onbewust vast. Wanneer je erbij stil gaat staan dat je wat dwars zit kun je het loslaat proces in.
Registreer wat je dwars zit en laat het er zijn.
Wanneer het er is en je er geen oordeel over hebt, ben je aan het loslaten.

Emotie op het werk

Emotie op het werk tonen, is niet profesioneel zal er veel gedacht worden. Onder emotie valt niet alleen huilen. Een boos gezicht, veel te lief zijn of juist regelmatig een sneer geven, zijn allemaal verschillende vormen van emotie. Doordat je moet presteren heb je werkdruk. Werkdruk geeft stress. Als de stressboog te lang gespannen is dan krijg je emoties. Dit wordt veel vergeten of bewust ontkend of weggeduwd.

De film ‘Binnenstebuiten’ gaat over de emoties die wij hebben. De emoties die in ons leven en bewegen. Heel grappig en heel pakkend wordt verhaald hoe de emoties met elkaar een soort menselijke ego strijd aangaan. Zo heeft ‘plezier’ een dominante en verantwoordelijke rol en wordt ‘verdriet’ angstig weggehouden. Af en toe mag ‘boos’ van zich laten horen, maar liever niet. Op een gegeven moment ontdekt ‘plezier’ dat ook ‘verdriet’ een waarde heeft. Wanneer je immers ook verdriet voelt en toelaat, kun je plezier des te meer waarderen en toelaten.

Tranen worden ook wel smeltwater van het hart genoemd. Laat de tranen stromen… ze zuiveren. Ingeslikte tranen verdrogen, verbitteren, verharden. En tranen stromen van plezier, blijdschap, pijn, geluk, angst, frustratie en onmacht. Hoe helend!

“Without Tears in the Eyes, the Soul would have no Rainbow”

Veroorzaken emotie op het werk stress?

Wanneer je geen aandacht geeft aan je emoties, deze opkropt en vast zet kan dit een grote berg worden. Dit is slecht voor de mind en ook voor je lichaam. Emoties op het werk tonen is niet zakelijk dus kroppen we ze op. Wanneer de emmer vol is en je emoties overlopen kun je van gestresst zijn naar burn-out gaan. Voorkomen is beter dan genezen. Dus wanneer je veel opgekropte emoties hebt “laat ze los”.

Wat is emotie

Het woord emotie is afgeleid van het Latijnse woord motio wat beweging betekent. Alles in en om ons beweegt, niets staat stil. Ook emoties willen de ruimte hebben te bewegen. Het is bewezen dat een emotie in een aantal seconden door ons lichaam beweegt. Echter vaak ‘klikken’ we rationeel een emotie vast aan een ervaring uit het verleden waardoor de emotie extra aandacht krijgt en langer in ons lichaam aanwezig is. Ook het verlangen een emotie rationeel te willen begrijpen zorgt ervoor dat deze langer ‘op bezoek’ is. Vaak willen we een emotie wegduwen of veranderen, simpelweg omdat dit gevoel niet gewenst of ongemakkelijk is. Tja…wat je aandacht geeft, breidt zich uit. Ook aandacht aan weerstand, aan wat niet mag zijn of niet welkom is, wordt groter. ‘What you resist, persist’.

Dus laat stromen die emoties. Zeg JA tegen boosheid, frustratie, angst, walging, pijn en verdriet. En zeg ook JA tegen plezier, vreugde, liefde en geluk. LEEF en VOEL!

Ben je voor of ben je tegen

Ben je voor of ben je tegen? Wat je aandacht geeft, breidt zich uit. Dit is inmiddels een algemeen weten. Het toepassen in je ondernemerschap of leven is een ander verhaal.

Zo zijn we veelal geneigd iets aandacht te geven wat we NIET willen. Denk aan alle protesten die we als mens voeren. Anti-terreur, anti-drugs en anti-klimaat acties. We zijn TEGEN oorlog, TEGEN zwarte piet, TEGEN …….

We weten veelal ook wat we NIET willen. We willen geen verlies maken, niet ziek zijn, niet te laat zijn, niet op dieet. Vraag iemand wat hij/zij wil eten en je krijgt veelal te horen wat die persoon niet lust. En als we wel weten wat we willen, is het veelal ‘ingekapseld’ in iets wat we niet willen. Zo willen we een laag arbeidsverzuim en anti-stress tools.

Moeder Theresa liep bewust niet mee in protesten tegen de oorlog. Ze deed wel mee met acties voor vrede. Merk je al op dat dit wat anders doet in de energie? Het is van groot belang om je aandacht te richten op datgene wat je WEL wilt of wenst! En zeker wanneer je een organisatie (bege)leidt. Je wilt als manager niet je aandacht richten op het verlagen van ziekteverzuim. Wel op het verhogen van de vitaliteit van je medewerkers. Hoezo anti-stress of stress verminderende workshops aanbieden? Je wilt motivatie trainingen initiëren. Benadrukken dat medewerkers niet te laat mogen komen, geeft een andere werksfeer of cultuur dan medewerkers laten weten dat op tijd zijn gewenst is. Zo werkt (be)lonen ook meer dan (af)straffen.

“Ben je voor of ben je tegen” is dus belangrijk om je bewust van te zijn. Als je weet wat voor invloed het kan hebben op je welzijn. Wij nodigen je uit om met heel je wezen ergens VOOR te zijn. En daarbij uit te spreken, te implementeren en te creëren wat je WEL wilt!

Do it the American way: do it bold!

Weg met die bescheidenheid, verwelkom gewenste helderheid!

Werkstress oorzaken

Werkstress oorzaken komen vaker voor in een onderneming dan door het management wordt gezien. Een ondernemer bedenkt voor elk probleem een oplossing. Een werkgever is oplossingsgericht. Een werknemer denkt hoe moet ik die berg werk wegwerken in een te korte tijd en dat is een van de werkstress oorzaken.

Een onderneming of business start vanuit een visie, verlangen of passie/hobby.

Deze energie motiveert en mobiliseert je. Je schrijft een businessplan, brengt je enthousiasme over op anderen: de bank, mogelijke investeerders, zakelijke partners, leveranciers, klanten en werknemers. Een opwindende fase in het ondernemerschap. Deze flow is aanstekelijk. De kick van het ondernemerschap.

Kort samengevat, in je hoofd ontstaat een idee, een plan. In je hart voel je de passie en het enthousiasme om te gaan ondernemen en je buik is je plek van creatie en verwezenlijking.

En dan komt er een moment waarop je onderneming stagneert of minder en geen winst (meer) maakt. De investeringen en kosten liggen hoger dan de opbrengsten. De eerste groeistuipen hebben zich aangediend. Een spannende tijd, vaak gepaard met onzekerheid en angsten. De uitdaging is in deze tijd(en) om verbonden te blijven met je creativiteit, je onderbuikgevoel en dat je als onderneming in beweging blijft.

Wat ook kan gebeuren is dat je onderneming prima groeit. Wat zich dan kan voordoen is dat de ontwikkeling en het meegroeien van de medewerkers op de werkvloer stagneert. Dit kan ook één van de werkstress oorzaken zijn. De leidinggevende overziet de groei niet goed en heeft het te druk om nog goed te managen in het bedrijf. Dan ontstaat er een luxeprobleem van te veel klanten, waardoor er minder tijd is voor leiderschap en een stuurloze werkvloer ontstaat.

Een veelal logisch gevolg is dat ondernemers terug naar hun hoofd gaan. De uitdrukking ‘het probleem het hoofd bieden’, is hier ook op gebaseerd. Of het een wijze uitdrukking is, is nog maar de vraag. Teveel in je hoofd zijn, geeft immers (pieker)stress. Uiteraard zijn er (tijdelijke) situaties waarbij het verstandig is je (nuchtere) verstand te gebruiken. Snel schakelen doe je nu eenmaal in je hoofd.

Bedenk ook dat wanneer gevoelige problemen zich aandienen, deze veelal ook vragen om een benadering met gevoel: een stukje meer menselijkheid. Dan is het wijs ook je hart mee te laten spreken. Wanneer hoofd en hart samenwerken, laat het geweten zich voelen en zal er meer gezond worden gehandeld.

Gaat het om fundamentele problemen dan vraagt dit veelal om een verandering in de basis van je ondernemerschap en daarvoor is moed nodig. In deze situaties is het dan ook van groot belang niet alleen naar je hoofd en je hart te luisteren, maar juist te luisteren naar je onderbuikgevoel. Ook wel intuïtie of innerlijk weten genoemd. Heb het vertrouwen dat de oplossing voor een probleem vaak dichtbij aanwezig is.

Bij elk probleem: adem in, voel en adem uit. Het antwoord zal zich aandienen.

Samen Zen met Werk

Drukdrukdrukdruk. Welke druk? Gezinsdruk, sportdruk, werkdruk, tijdsdruk, studiedruk? De meeste tijd investeren we in ons werk. Aangenomen mag worden dat daar de meeste druk vandaan komt. Wanneer werk veel druk (stress) oplevert, mag je jezelf afvragen of je het juiste werk doet.

Stress is ‘volksziekte’ nummer 1 hoorde ik op de radio. Is stress wel een ziekte? Of is stress een signaal. Een signaal dat wij liever niet voelen, zien of horen. Stress is een signaal dat grenzen aangeeft. Een signaal van genoeg, nu even niet, zo werkt het niet, pas op de plaats en tijd om op te laden. Alleen…… nemen wij die (herstel)tijd? Of liever gevraagd: gunnen wij ons die ‘relax en reload’ tijd? En dan nog verder doorgevraagd: ben jij het waard om tijd voor jezelf te nemen? Even niets hoeven en niets moeten?

In deze tijd met alle moetens, plichten, afleidingen, deadlines en prikkels, raakt onze accu sneller leeg. Onze tijd wordt opgeslokt. Waar voed jij je lijf mee? Waar laad jij je mee op? Hoe breng jij rust in je hoofd en lijf?

Wat heb je nodig om je niet te verliezen in je werk? Wat heb je nodig voor focus en plezier op je werk?

Wat maak werken leuk

If you enjoy what you do, you’ll never work another day in your life.

Confucius

Samen Zen boek over relatie

.”Boer zoekt vrouw” ons gesprek met Martin van der Peet tijdens onze boeklancering.

Waarom hebben wij gekozen voor Martin van “Boer zoekt vrouw” om een exemplaar van ons debuutboek “Samen Zen” boek over relatie te overhandigen. We zochten iemand uit onze (de schrijvers van het boek) omgeving. We wilde  iemand die met liefde te maken had. De keus was toen niet moeilijk. Onze omgeveing opeerde van meerde kanten “Boer zoekt vrouw”.

Waarom, zou je denken. Nou onze doelgroep is voor een single die op zoek is naar een (liefdes)relatie. Maar zeker ook voor iemand die in een relatie zit en deze wil verdiepen.
Wat is dan mooier om een persoon uit te nodigen die maanden bezig is geweest uit hele stapels brieven een selectie te maken met wie hij ging speed daten. En dan ook nog de vrouw van zijn dromen ontmoet! Wilma noemt Martin, zo echt, zo puur.

Boer zoekt vrouw

Tijdens het hele circus die maanden duurde, zijn Martin en Wilma steeds gekker op elkaar geworden en bovenal zichzelf gebleven. Kortom: ‘Samen Zen’.
Martin vertelde tijdens de boeklancering dat elke keer als hij met een speeddate kandidaat een gesprek had gehad hij zich afvroeg “zou dat haar zijn?”. Als je zo toch wel enigszins onder druk een vrouw moet uitkiezen waar je voor heel Nederland iets mee zou kunnen gaan krijgen, dat is niet niks. Ik luisterde dan ook vol bewondering hoe Martin zijn verhaal aan mij vertelde. Deze spontane man die nu door iedereen Boer Martin wordt genoemd is een heerlijke babbelaar. Zonder dat je hem hoeft aan te sporen enthousiast praat over de mensen die hem lief zijn. Hij vertelde toen hij met Wilma in gesprek kwam de vonk voor hem meteen al overgevlogen was. Nu zegt je verstand dat je natuurlijk iedereen een kans moet geven. Zijn gevoel (intuïtie) had hem al verteld waar hij in de loop van de aflevering bevestiging op wilde krijgen. Gelukkig was het gevoel wederzijds en is er voor deze 2-mensen en hun gezinnen een warme relatie ontstaan.

Wat kan Samen Zen boek over relaties je brengen

Martin heeft ons boek met liefde in ontvangst genomen en zei tegen ons: “Ik hoop niet dat ik hem nodig heb”. Maar Martin ons boek heb je niet alleen nodig als je met je relatie in de purée zit. In jouw geval met een kersverse relatie kun je juist heel wat duidelijkheid en inzicht krijgen. Als je het boek toepast leer je namelijk een heleboel over jezelf. Het is de kunst als je in een goede relatie zit jezelf niet (langzamerhand) te verliezen in de ander maar ook goed voor jezelf te blijven zorgen.
Daarnaast is het boek ook bedoeld voor degene die een goede relatie heeft en deze wil verdiepen.
Voor degene die singel zijn. Voor degene die een relatie willen krijgen. En voor de stellen die een relatie hebben en hier en daar verbeterpunten wensen. Kortom eigenlijk is het boek voor iedereen: een goede liefdevolle relatie begint immers bij jezelf! Vele mensen zijn altijd op zoek naar liefde, maar liefde is vaak dichterbij dan je denkt!

 • Liefde is als je door je kinderen wordt opgegeven bij het programma “Boer zoekt Vrouw”. Je kinderen gunnen jou een (nieuwe) liefde voor je leven.
  • Liefde is als je kinderen de verantwoordelijkheid op zich nemen om de boerderij te runnen, terwijl jij met je geliefde een weekend Maastricht aandoet.
  • Liefde is als je een weekend met je nieuwe liefde naar Maastricht gaat en daar uren kunt kletsen en luisteren naar elkaar. Je bent met aandacht aanwezig bij elkaar.
  • Liefde is als je op een boeklancering staat en vol passie verteld dat over een paar uur Wilma en jij weer lekker samen zijn in het weekend.
  • Liefde is om voor 2-wild vreemde dames op te komen draven om een boek in ontvangst te nemen. :-)Wij danken Martin van der Peet voor de spontane toezegging om ons boek “Samen Zen” in ontvangst te komen nemen en wensen Martin samen met ‘zijn’ Wilma en de kinderen een super “Zen”-relatie toe! Bommel & Jeanet